Juliana Daltonschool
 • Juliana Daltonschool
 • Home

Welkom bij de Juliana Daltonschool

De Juliana Daltonschool is gevestigd in een mooi monumentaal pand aan de rand van het Brediuskwartier in Bussum. Vanwege het kleinschalige karakter kennen veel leerlingen, ouders en leerkrachten elkaar.

De Juliana Daltonschool geeft onderwijs vanuit de Daltonkernwaarden: vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. 

Wij geven onderwijs op maat en stimuleren kinderen om het uiterste uit zichzelf te halen. Wat Daltononderwijs precies inhoudt, kunt u op deze website lezen onder het kopje ‘Dalton’.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen een brede ontwikkeling doormaken. Naast de cognitieve ontwikkeling besteden we ook veel aandacht aan de culturele, sportieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.

De zorg, zowel naar onder (remediërend) als naar boven (verrijkend), wordt zorgvuldig en structureel gegeven.

De Juliana Daltonschool heeft tot vier keer toe het predicaat Excellente school ontvangen. Dit predicaat is geldig tot en met 2017. Dit houdt o.a. in dat de jury onze resultaten en ons onderwijs van goede kwaliteit heeft bevonden.


Hartelijke groet,

team Juliana Daltonschool

 

 

 

Video: impressie lessen

De missie van onze school

De Juliana Daltonschool is een school met een open christelijk karakter waar wij kinderen op basis van de drie daltonprincipes onderwijs geven. Wij zijn een professionele leergemeenschap. Wij streven ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar een ieder wordt aangemoedigd zich optimaal te ontwikkelen.

Daarbij worden zowel betrokkenheid van de ouders bij de school als de open communicatie van de school met ouders van groot belang geacht.“De Juliana Daltonschool neemt en geeft verantwoordelijkheid in ontwikkelen en leren”. Elk woord van deze missie is met zorg gekozen.

 img-excellent_2012  img-excellent_2013  img-excellent_2014

Onze Speerpunten:

 • Doorgaande (Dalton)leerlijn
 • Maatwerk
 • Portfolio
 • Hoge resultaten
 • Sociaal Emotionele Vorming
 • Burgerschap
 • Plusklas
 • Zorg
 • Dyslexieondersteuning (Kurzweil)
 • Techniek (o.a. Infento en Techniek Torens)
 • Engels in groep 1 t/m 8
 • Kunst en Cultuur

Julianabericht

Komende activiteiten

 • 2017-10-21
  OctZa21Herfstvakantie t/m 29 oktober
 • 2017-10-30
  OctMa30Studiedag: alle leerlingen vrij
 • 2017-11-07
  NovDi07Voortgangsgesprekken groep 1-8
Bekijk alle activiteiten

Tekening van de week

"Escher" - door groep 4

Groepen

School

Juliana Daltonschool

Juliana Daltonschool
Willem Kalfflaan 3
1401 CL Bussum

tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl