Juliana Daltonschool
  • Juliana Daltonschool
  • Home
  • Zorg
  • Remediëring

Remediëring

Remedial teaching binnen de groep.
Als een leerkracht signaleert dat een leerling behoefte heeft aan extra ondersteuning, stelt de leerkracht een plan op voor extra begeleiding binnen de groep. De leerling zal, naast de verlengde instructie van de methodegebonden lessen, minimaal 30 minuten per week extra instructie en oefening krijgen met behulp van remediërende lesmaterialen. De leerling verwerkt dit zelfstandig tijdens het werken aan de dag-, of weektaak.
 

Remedial teaching buiten de groep.
Als de leerkracht merkt dat de extra geboden hulp binnen de klas onvoldoende resultaat oplevert zal de leerkracht in overleg met de intern begeleider beslissen of deze leerling in aanmerking komt voor RT buiten de groep. De intern begeleider zal een plan opstellen en met de ouders bespreken en evalueren. Deze vorm van begeleiding is nog intensiever. De leerling krijgt minimaal 30 minuten per week extra instructie buiten de groep, verlengde instructie van de methodegebonden lessen in de groep en krijgt verschillende oefeningen die thuis en/ of in de klas gemaakt moeten worden.
 
Externe Remedial teaching
Mocht ook RT buiten de groep niet voldoende resultaat opleveren, dan zal de intern begeleider samen met de leerkracht en de ouders externe hulp inschakelen en eventueel onderzoek laten uitvoeren.

De orthotheek
Op de Julianaschool is een orthotheek aanwezig met verschillende remediërende materialen, die zowel door de leerkrachten als de intern begeleider ingezet kunnen worden voor extra ondersteuning bij leerlingen.
Zo maken wij gebruik van alle remediërende lees- en spellingprogramma’s van Zuid-Vallei en van ‘Zelfstandig spellen’ en ‘Spelling in de lift plus’. Voor leesbevordering maken we ook gebruik van Luc Koning ‘Speciale leesbegeleiding’ en het leesbevorderingtraject van Vos en Haas. Op de computer beschikken we over ‘Woordenhaai’ en ‘Flits’.
Naast ‘Maatwerk rekenen’ dat in alle groepen gebruikt wordt als remediërende oefening, beschikken we ook over Rekensprint; een remediërend rekenprogramma om het automatiseren te bevorderen.
 
Kurzweil: hulpprogramma voor dyslectische leerlingen
Leerlingen die hardnekkige problemen hebben met lezen en/of spelling, ondervinden dagelijks problemen bij het leren en studeren.
Kurzweil 3000 is de meest geavanceerde en meest gebruikte dyslexiesoftware voor alle vormen van dyslexie in alle schooltypen. Het is een krachtig alles-in-één programma voor gemakkelijk scannen, beter technisch en begrijpend lezen, spellen en schrijven en vlotter leren en studeren. Sinds augustus 2012 beschikt de Juliana Daltonschool over vijf sticks met de Kurzweil 3000 software.
Met Kurzweil 3000 zorgen wij ervoor dat een leerling met dyslexie zelfstandig en gemotiveerd verder kan op school en betere leerprestaties behaalt.

Juliana Daltonschool

Willem Kalfflaan 3
1401 CL Bussum

tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Groepen

School

Juliana Daltonschool

Juliana Daltonschool
Willem Kalfflaan 3
1401 CL Bussum

tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl