Juliana Daltonschool

Werkwijze TSO

Werkwijze TSO

  
Het doel van de TSO is om de kinderen tussen de middag de gelegenheid te bieden in een veilige en ontspannen omgeving te lunchen, uit te rusten en te spelen.

Als grondslag voor de TSO is pedagogisch beleid vastgesteld en opgenomen in een pedagogisch beleidsplan. Dit beleid is passend bij het algemeen pedagogisch beleid op school en afgestemd met de SKBNM. Het vormt de basis voor de dagelijkse activiteiten en richtlijnen voor de omgang met kinderen.

De lunchpauze bedraagt een uur. De school is om 12:00 uur uit en start weer om 13:00 uur.
Uw kind(eren) kunnen thuis lunchen, maar u heeft ook de mogelijkheid om uw kind(eren) te laten overblijven. De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door SKBNM en valt onder hun verantwoordelijkheid.

De activiteiten in de klaslokalen en activiteitenruimtes worden begeleid door de TSO-leidsters.

Dagindeling TSO

12.00 uur

De kinderen hebben lunchpauze.

12.00 uur

De kinderen van groep 1 t/m 6 lunchen in hu eigen klaslokaal en in elk lokaal is een leidster aanwezig.
De kinderen van groep 7 en 8 lunchen in het ‘Atelier’. 
De leidster controleert het aantal overblijvende kinderen.
Tijdens de lunch kan er een boekje voorgelezen worden of een spelletje worden gedaan.

12.15 uur

Alle kinderen die klaar zijn met eten, gaan naar de eigen gekozen activiteit toe.
De kinderen van groep 1, 2 en 3 hebben tot 12.30 uur de tijd om te eten in hun eigen klas. 
Daarna kunnen ze gaan spelen. 
De kinderen die meer tijd nodig hebben, kunnen in  groep 3 verder eten. 
De kinderen van groep 4, 5 en 6 kunnen in het ‘Atelier’ verder eten. De leidsters dragen dit aan elkaar over. 
De kinderen worden gestimuleerd om door te eten, zodat er genoeg tijd overblijft om te kunnen spelen.

12.45 uur

De kinderen mogen naar de klas om aan hun taken te werken (inloopkwartier).

12.50 uur

De kinderen van groep 1 en 2 worden door de leidster terug naar de klas gebracht.

12.55 uur

De schoolbel gaat. De kinderen gaan naar de klas.

13.00 uur

De school start weer.

 
Contactgegevens TSO

TSO Juliana Daltonschool
TSO coördinator: Wendy de Groot
TSO vervangend coördinator: Michael de Heus
E-mail: coordinator.julianaschool@skbnm.nl
Voor financiële vragen: centraal@skbnm.nl
Website: www.SKBNM.nl

Juliana Daltonschool

Willem Kalfflaan 3
1401 CL Bussum

tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Groepen

School

Juliana Daltonschool

Juliana Daltonschool
Willem Kalfflaan 3
1401 CL Bussum

tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl