Juliana Daltonschool

Werkwijze TSO

Werkwijze TSO

Het doel van de TSO is om de kinderen tussen de middag de gelegenheid te bieden in een veilige en ontspannen omgeving te lunchen, uit te rusten en te spelen. Als grondslag voor de TSO is pedagogisch beleid vastgesteld en opgenomen in een pedagogisch beleidsplan. Dit beleid is passend bij het algemeen pedagogisch beleid op school en afgestemd met de SKBNM. Het vormt de basis voor de dagelijkse activiteiten en richtlijnen voor de omgang met kinderen.De lunchpauze bedraagt een uur. De school is om 12:00 uur uit en start weer om 13:00 uur.
Uw kind(eren) kunnen thuis lunchen, maar u heeft ook de mogelijkheid om uw kind(eren) te laten overblijven. De Tussenschoolse opvang wordt verzorgd door SKBNM en valt onder hun verantwoordelijkheid.

De activiteiten in de klaslokalen en activiteitenruimtes worden begeleid door de Pedagogisch medewerkers van de SKBNM.

Dagindeling TSO

12.00 uur

De kinderen hebben lunchpauze.

12.00 uur

De kinderen van groep 1 t/m 8 lunchen in hun eigen klaslokaal en in elk lokaal is een pedagogisch medewerker aanwezig.
De pedagogisch medewerker controleert op dit moment het aantal overblijvende kinderen.

12.15 uur

Alle kinderen die klaar zijn met eten, gaan naar buiten of naar het atelier.
De kinderen die meer tijd nodig hebben, kunnen in groep 4 verder eten. 
De kinderen worden gestimuleerd om alles op te eten in de klas, zodat er genoeg tijd overblijft om te kunnen spelen.

12.45 uur

De kinderen mogen naar de klas om aan hun taken te werken (inloopkwartier).

12.50 uur

De kinderen van groep 1 en 2 worden door de pedagogisch medewerker terug naar de klas gebracht.

12.55 uur

De schoolbel gaat. De kinderen gaan naar de klas.

13.00 uur

De school start weer.

Contactgegevens TSO 

TSO coördinator: Lilian Stoop

E-mail: coordinator.julianaschool@skbnm.nl 

Voor financiële vragen: centraal@skbnm.nl

Website: www.SKBNM.nl 

Juliana Daltonschool

Willem Kalfflaan 3 
1401 CL Bussum

Tijdelijke adres van 17 augustus 2020 t/m mei/april 2021:

Amersfoortsestraatweg 12a 
1411 HC Naarden

 

tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Groepen

School

Juliana Daltonschool

Juliana Daltonschool
Willem Kalfflaan 3
1401 CL Bussum

 

Tijdelijke adres van 17 augustus 2020 t/m mei/april 2021:

Amersfoortsestraatweg 12a 
1411 HC Naardentel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl