Juliana Daltonschool

Stagiaires

Stagiaires

Wij willen graag een bijdrage leveren aan het vergroten van de kwaliteiten van onze toekomstige collega’s: de studenten aan de pabo’s. Stichting Proceon heeft een samenwerkingsverband met de Marnix Academie in Utrecht; onze school is een partnerschool van de Marnix Academie.

Partnerscholen zijn basisscholen die betrokken zijn bij het project ‘Partnerschap in opleiding en ontwikkeling.’ Studenten worden opgeleid door de Marnix Academie én de partnerscholen.

Beide partijen geven vorm aan de ontwikkeling van de school, de opleiding, het personeelsbeleid en creëren zo een rijke leeromgeving voor studenten en teamleden.

Onder begeleiding van de groepsleerkrachten (mentoren) bekwamen de studenten zich bij ons op school in het lerarenvak. De interne coördinator opleiden (ico) begeleidt mentoren en studenten, coördineert de begeleiding van studenten en geeft vorm aan de schoolontwikkeling in samenwerking met studenten. 

Juliana Daltonschool

Willem Kalfflaan 3 
1401 CL Bussum

Tijdelijke adres van 17 augustus 2020 t/m juli 2021:

Amersfoortsestraatweg 12a 
1411 HC Naarden

 

tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Groepen

School

Juliana Daltonschool

Juliana Daltonschool
Willem Kalfflaan 3
1401 CL Bussum

 

Tijdelijke adres van 17 augustus 2020 t/m juli 2021:

Amersfoortsestraatweg 12a 
1411 HC Naardentel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl