Juliana Daltonschool
  • Juliana Daltonschool
  • Home
  • School
  • Informatie kleutergroepen

Informatie kleutergroepen

Daltononderwijs


De Juliana Daltonschool werkt volgens de kernwaarden van Dalton. Specifieke informatie hierover kunt u lezen in het Daltonwerkboek, dat ter inzage in elke klas ligt. Ook is meer informatie te vinden op onze website: www.julianadaltonschool.nl. De kernwaarden van Daltononderwijs zijn: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie.

Algemene gang van zaken in de school
Om 08.15 uur gaan de schooldeuren open en mogen de kinderen naar binnen. Om 08.30 beginnen we de dag. Op maandag, dinsdag en donderdag gaan de kinderen tot 12.00 uur naar school en beginnen we weer om 13.00 uur tot 15.00 uur. Op woensdag en vrijdag zijn de lestijden tot respectievelijk 12.15 uur en 12.00 uur; de middagen zijn vrij.

Alle kinderen komen binnen via de hoofdingang. De ingang aan de zijkant van de school is als uitgang bedoeld voor de kleuters en groep 3. Hier brengen we de kinderen aan het eind van de dag naar buiten.

De jassen van de kinderen gaan in een luizentas aan de kapstok. Alle nieuwe kinderen krijgen eenmalig een luizentas. Is deze weg of stuk, dan kan er een nieuwe luizentas (tegen betaling van €2,50) op school aangeschaft worden.

Het eten en drinken, dat geldt als tien-uurtje, wordt voorzien van naam en in de bakken gelegd op de gang. Het overblijf-eten, voorzien van naam, blijft in de schooltas van uw kind.

Voor vragen die snel kunnen worden beantwoord en korte opmerkingen, kunt u ’s morgens voor 08.30 uur bij ons terecht. Voor alle andere gesprekken kunt u een afspraak maken. Als u na schooltijd iets wilt vragen aan de leerkracht, dan graag nadat alle kinderen zijn opgehaald. De kinderen zeggen nl. tegen de leerkracht dat ze hun ouder of oppas zien, pas dan mogen ze weggaan. Er bestaat ook de mogelijkheid om de betreffende leerkracht te mailen.
Jansje Branderhorst: j.branderhorst@proceon.nl
José Braham: j.braham@proceon.nl
Sanne van Kouterik: s.vankouterik@proceon.nl

Overblijven
Kinderen kunnen op school overblijven. Er wordt onder leiding van een pedagogisch medewerker in de eigen klas gegeten. Om 12.15 uur gaan de kinderen buitenspelen. Het overblijven valt helemaal onder de verantwoordelijkheid van de TSO (www.tso.julianaschool@skbnm.nl).

Ziek
Als uw kind ziek is, wilt u dit dan telefonisch vóór 08.30 uur aan onze conciërge doorgeven op telefoonnummer 035 6911994.

Schoolmelk
Het is mogelijk om schoolmelk te drinken. Wij verwijzen u naar www.campina.nl.

De kring
We zitten per dag meerdere keren in de kring en daar doen we o.a. de volgende activiteiten:
 luisteren naar (bijbel)verhalen;
 liedjes zingen;
 oefeningen en spelletjes voor taal en rekenen;
 gesprekjes voeren;
 toneelstukjes;
 Engels;
 lessen in sociaal-emotionele vorming.

Bewegingsonderwijs
Alle kinderen gymmen op dinsdag en donderdag met de hele klas.
Wilt u voor de gymles het volgende meegeven:
Gymschoenen met profiel en graag met klittenband, zodat de kinderen zelf de schoenen kunnen aantrekken. Dit alles in een tas en op de spullen de naam van uw kind geschreven.

Speelgoedochtend
Iedere laatste vrijdag van de maand is het speelgoedochtend. De kinderen mogen speelgoed mee van huis nemen om op school mee te spelen. Speelgoed met een agressief karakter (pistolen en zwaarden) is niet toegestaan.

Sparen voor een goed doel
Op maandagmorgen kan uw kind een bijdrage voor het goede doel in de spaarpot doen. Ieder jaar besluiten wij voor welk doel wij zullen sparen. Dit zal bekend worden gemaakt en de nodige aandacht krijgen in de klas.

Maandinfo
Elke maand sturen wij een maandinfo, met daarin belangrijke data voor die komende maand. O.a. de datum van de speelgoedochtend staat hierin, een enkele keer is dit namelijk niet op de laatste vrijdag. In de mail vindt u veel belangrijke informatie.

Verjaardagen
Als een kind jarig is, vieren we dat in de klas. Ouders zijn welkom om dit feestkwartiertje mee te maken. De kinderen trakteren alleen in hun eigen klas. Snoep mag wel, maar met mate.
De kinderen gaan de klassen niet rond, maar brengen een eventuele traktatie voor de leerkrachten bij juf Gitta (onze conciërge) en krijgen van haar een mooie verjaardagskaart. De verjaardagen van de juffen worden op één dag gevierd, waar we dan iets speciaals van maken.

Overgang van groep 2 naar groep 3
Alle leerlingen die voor 1 januari zijn geboren, gaan in principe door naar groep 3, tenzij er een beredeneerde beslissing wordt genomen.
Op basis van toetsen en observatiesystemen wordt door de groepsleerkracht(en), de intern begeleider en de directie een weloverwogen beslissing genomen.
Hiervoor worden verschillende instrumenten gebruikt, zoals: de Cito-toetsen Taal en Rekenen voor kleuters, KIJK (ontwikkelingsvolgsysteem voor kleuters) en observaties van de leerkracht(en).

Website
Onze school heeft een website: www.julianadaltonschool.nl. Hierop komen regelmatig nieuwtjes en foto’s te staan uit de verschillende klassen. Het kan voorkomen dat uw kind met een foto op onze website komt. Wij vragen ieder jaar aan u toestemming voor het maken en plaatsen van beeldmateriaal. 

Hulpouders
Elke klas heeft ook een aantal klassenouders. Zij ondersteunen ons bij het organiseren van allerlei activiteiten. Iedere maand wordt de groep gecontroleerd op hoofdluis. Deze controle wordt uitgevoerd door de luizenouders. 
Soms is er extra hulp nodig bij verschillende activiteiten, u krijgt dan een berichtje van de klassenouders of leerkracht.

Vertel het ons
Met vragen, opmerkingen, ideeën en zorgen kunt u altijd bij de leerkracht terecht. Als er iets is wat uw kind dwars zit, ga dan gerust naar de leerkracht en leg het probleem voor. Samen kan er naar een oplossing gezocht worden.
Zijn er in huiselijke kring dingen gebeurd of staan er dingen te gebeuren, dan hoort de leerkracht dit graag. Op die manier kunnen zij het kind beter begrijpen en hierop inspringen.

Juliana Daltonschool

Willem Kalfflaan 3
1401 CL Bussum

tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Groepen

School

Juliana Daltonschool

Juliana Daltonschool
Willem Kalfflaan 3
1401 CL Bussum

tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl