Juliana Daltonschool

Excellente school

Excellente Scholen

Het predicaat Excellente School is een predicaat voor scholen met bijzondere kwaliteiten en voor scholen die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. Meedoen aan het traject levert niet alleen het predicaat op maar heeft vaak een positief effect op de school, het team en de leerlingen. Het belangrijkste doel van Excellente Scholen is kwaliteit zichtbaar maken en overdragen.

De Juliana Daltonschool heeft het predicaat Excellente Scholen 2012 t/m 2021 ontvangen. Ons excellentieprofiel is het geven van onderwijs op maat.

Ons onderwijs op maat houdt in: instructies op verschillende niveaus, differentiatie op tempo, niveau en interesse, zorg naar onder (remediërend) en zorg naar boven (verrijkend). Ook bieden wij onderwijs op maat aan kinderen met andere specifieke onderwijsbehoeften, zoals gedrag.

Op school zijn veel aantrekkelijke extra materialen aanwezig om kinderen te stimuleren zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Veel materialen die op andere scholen gereserveerd worden voor plusklassen, zijn op de Juliana Daltonschool voor ieder kind beschikbaar.

 

Juliana Daltonschool

Willem Kalfflaan 3 
1401 CL Bussum

Tijdelijke adres van 17 augustus 2020 t/m mei/april 2021:

Amersfoortsestraatweg 12a 
1411 HC Naarden

 

tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Groepen

School

Juliana Daltonschool

Juliana Daltonschool
Willem Kalfflaan 3
1401 CL Bussum

 

Tijdelijke adres van 17 augustus 2020 t/m mei/april 2021:

Amersfoortsestraatweg 12a 
1411 HC Naardentel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl