Juliana Daltonschool

AC/MR

Activiteitencommissie:

 

De Juliana Daltonschool heeft een activiteitencommissie die het schoolteam ondersteunt bij het organiseren van verschillende feesten en activiteiten. De werkzaamheden van de activiteitencommissie dragen bij aan het optimaal functioneren van de school en het plezier van uw kind op school.

De activiteitencommissie bestaat uit zes ouders en twee leerkrachten. Dit jaar helpt er één leerkracht mee (Emma) en één event manager (Trudy).
Een aantal keer per jaar wordt er vergaderd over de geplande activiteiten.

Waar ondersteunt de activiteitencommissie onder andere bij?

 

  • Sinterklaas
  • Kerstviering
  • Aankleding van de school bij verschillende seizoenen/thema’s
  • Pasen
  • Schoolvoetbal
  • Schoolkorfbal
  • Sportdag
  • Zomerfeest

Mocht u vragen, opmerkingen of tips voor de AC hebben, dan kunt u ons op onderstaand e-mailadres bereiken: ac.julianadaltonschool@proceon.nl.


Medezeggenschapsraad:


In de Medezeggenschapsraad (MR) van de Juliana Daltonschool zitten twee ouders (ouders van leerlingen uit o.a. groep 6 & 7) en twee leerkrachten (uit groep 1/2a en 8) die hun achterban vertegenwoordigen, zich inzetten voor het goed functioneren van de school, de kwaliteit van het onderwijs, het welzijn van de leerlingen en het personeel. Een belangrijke taak voor de MR is het onderling overleg tussen directie, ouders, leerlingen en het personeel te bevorderen. De MR heeft bovendien de taak om samen met de schoolleiding de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage vast te stellen en te beheren.

De MR wil namens haar achterban invloed uitoefenen op belangrijke ontwikkelingen. Communicatie met de achterban is hiervoor zeer belangrijk. Op het informatiebord in de hal vindt u de recente notulen en belangrijke mededelingen; ook plaatst de MR maandelijks een update in het Julianabericht. Zowel ouders als leerkrachten kunnen bij de MR terecht met vragen of opmerkingen. U kunt ons op school aanspreken of via de mail mr.julianadaltonschool@proceon.nl.

De vrijwillige ouderbijdrage á €135,- per kind per schooljaar komt geheel ten goede aan de leerlingen van onze school. 

Juliana Daltonschool

Willem Kalfflaan 3 
1401 CL Bussum

Tijdelijke adres van 17 augustus 2020 t/m juli 2021:

Amersfoortsestraatweg 12a 
1411 HC Naarden

 

tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Groepen

School

Juliana Daltonschool

Juliana Daltonschool
Willem Kalfflaan 3
1401 CL Bussum

 

Tijdelijke adres van 17 augustus 2020 t/m juli 2021:

Amersfoortsestraatweg 12a 
1411 HC Naardentel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl