Juliana Daltonschool

AC/MR

Activiteitencommissie:

De Juliana Daltonschool heeft een activiteitencommissie die het schoolteam ondersteunt bij het organiseren van allerhande activiteiten. De werkzaamheden van de activiteitencommissie dragen bij aan het optimaal functioneren van de school en plezier van uw kind op school.

De activiteitencommissie bestaat uit maximaal zes ouders en twee leerkrachten. Ouders kunnen drie jaar in de commissie zitten en worden gekozen middels een verkiezing. Een aantal keer per jaar wordt er vergaderd over de geplande activiteiten. 

Waar ondersteunt de activiteitencommissie onder andere bij?

 - Sinterklaas

 - Kerstviering

 - Aankleding van de school bij verschillende seizoenen/thema’s

 - Pasen

 - Schoolvoetbal

 - Schoolkorfbal

 - Schoolskiën

 - Avondvierdaagse

 - Sportdag

 - Zomerfeest

Mocht u vragen, opmerkingen of tips voor de AC hebben, dan kunt u ons op onderstaand e-mailadres bereiken: ac.julianadaltonschool@proceon.nl.

 

Medezeggenschapsraad:

In de MR van de Juliana Daltonschool zitten twee ouders (Louise Wits en Angeline Sandmann) en twee leerkrachten (Christa van Roermund en Floor Postma) die hun achterban vertegenwoordigen, zich inzetten voor het goed functioneren van de school, de kwaliteit van het onderwijs, het welzijn van de leerlingen en het personeel. Een belangrijke taak voor de MR is het onderling overleg tussen directie, ouders, leerlingen en personeel te bevorderen. De MR heeft ook de taak om samen met de schoolleiding, de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage vast te stellen en de ouderbijdrage te innen en te beheren. 

De MR wil namens haar achterban invloed uitoefenen op belangrijke ontwikkelingen. Communicatie met de achterban is hiervoor zeer belangrijk. Zowel ouders als team kunnen bij de MR terecht met vragen of opmerkingen. U kunt ons op school aanspreken, bellen of via de mail mr.julianadaltonschool@proceon.nl.

Juliana Daltonschool

Willem Kalfflaan 3
1401 CL Bussum

tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Groepen

School

Juliana Daltonschool

Juliana Daltonschool
Willem Kalfflaan 3
1401 CL Bussum

tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl