Juliana Daltonschool

Portfolio

Wat is het portfolio?

Het portfolio is een uniek voorbeeld van 'onderwijs op maat'. Iedere leerling heeft een eigen portfolio, dit is een map waarin het kinderpop en eigen gekozen werk zit. In het portfolio wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan geschreven door de leerling: het kinderpop.

 

Kinderpop

Het kinderpop maakt leerlingen bewust van hun eigen leerproces en ze ontdekken hun sterke en zwakke punten.
Leerlingen zullen steeds meer in staat zijn om vanuit reflecties het eigen leerproces bij te sturen en nieuwe leerdoelen te stellen.
Zij leren keuzes maken die van belang zijn voor de voortgang van hun eigen ontwikkeling.
Omdat leerlingen een actieve rol hebben bij het samenstellen van het kinderpop, gaat de intrinsieke motivatie een grote rol spelen. De betrokkenheid neemt toe en de persoonlijke groei wordt bevorderd. Het is bij uitstek een middel om verantwoordelijkheid van het eigen leren te vergroten.

In de praktijk

De Juliana Daltonschool is er trots op dat zij leerlingen stapsgewijs leert reflecteren en eigenaar laat zijn van hun eigen leerproces.
Dit geeft zij vorm door leerlingen binnen de weektaak te laten werken met het portfolio.
De leerlingen van groep 2 worden zich steeds meer bewust van het doel van de taken die zij maken en leren gericht te kijken naar de uitvoering en het resultaat van de taken.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 maken een persoonlijk ontwikkelingsplan. Door middel van het invullen van werkbladen krijgen zij een duidelijk beeld over hun eigen ontwikkeling en kunnen zij er voor kiezen om extra te oefenen (remediëren) of te kiezen voor extra uitdaging (verrijken).
Er zijn verschillende materialen, naast de methodes, beschikbaar waarmee de leerlingen kunnen werken. Zo zijn er tal van oefenboekjes aanwezig voor bijvoorbeeld Rekenen, Taal, Spelling, Begrijpend lezen.
Ook zijn er vele interessante werkboekjes om leerlingen uit te dagen zich nog meer te ontwikkelen in een bepaald vak. Zo zijn er boekjes voor verschillende talen, zoals Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans. Maar ook boekjes voor Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde, Biologie, Sterrenkunde, Cultuur, Wereldoriëntatie, etc.
De leerkrachten begeleiden de leerlingen hierin en evalueren het portfolio tussentijds en aan het eind met hen. Na de evaluatie kan er weer een nieuw plan van aanpak binnen het portfolio opgesteld worden.

Portfolio

Juliana Daltonschool

Willem Kalfflaan 3 
1401 CL Bussum

Tijdelijke adres van 17 augustus 2020 t/m mei/april 2021:

Amersfoortsestraatweg 12a 
1411 HC Naarden

 

tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Groepen

School

Juliana Daltonschool

Juliana Daltonschool
Willem Kalfflaan 3
1401 CL Bussum

 

Tijdelijke adres van 17 augustus 2020 t/m mei/april 2021:

Amersfoortsestraatweg 12a 
1411 HC Naardentel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl