Juliana Daltonschool

Ouderraad

De Ouderraad (ofwel: activiteitencommissie) levert een bijdrage aan de positieve ontwikkeling van de school en het optimaal functioneren van het onderwijs. Dit doet zij ondermeer door het bevorderen van de relatie tussen de diverse groepen die met de school te maken hebben; dit zijn de ouders, de medezeggenschapsraad, het bestuur van Proceon, de directie en teamleden van onze school.

De doelstellingen van de Ouderraad zijn alleen haalbaar met hulp van ouders. Gelukkig beschikt de Ouderraad al over een enthousiaste activiteiten- en sportcommissie. Daarnaast zijn er bijna altijd ouders te vinden die zich willen inzetten voor activiteiten en diverse projecten. De jaarplanning met alle activiteiten kunt u elders op deze site terugvinden. Via de leden van de Ouderraad, de schoolleiding of ons e-mailadres kunt u aangeven of u ondersteuning wilt bieden

 
De ouderbijdrage heeft tot doel een aantal voorzieningen te bekostigen die de overheid niet vergoedt. Voorzieningen die nodig zijn om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, maar ook om de bekende, jaarlijkse evenementen die bijdragen aan de sfeer op school, te kunnen betalen. We noemen hier met name leermiddelen, excursies, het Sinterklaasfeest, de Paas- en Kerstviering. De ouderbijdrage bedraagt EUR 135,-- per kind.

De ouderbijdrage is vrijwillig. Uw ouderbijdrage is echter wel hard nodig. Wij zijn van uw steun en financiële bijdrage afhankelijk om er voor te zorgen dat op onze school het onderwijs op een hoog niveau staat en om een zodanig klimaat te scheppen dat uw kind daadwerkelijk een plezierige schooltijd heeft.


U kunt de OR bereiken op het volgende e-mailadres: or.julianadaltonschool@proceon.nl

Juliana Daltonschool

Willem Kalfflaan 3
1401 CL Bussum

tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Groepen

School

Juliana Daltonschool

Juliana Daltonschool
Willem Kalfflaan 3
1401 CL Bussum

tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl