Juliana Daltonschool
  • Juliana Daltonschool
  • Home
  • Ouders
  • Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapraad (MR)

Wat doet de MR?

De MR van de Juliana Daltonschool is een enthousiaste club van ouders en leerkrachten die zich inzet voor het goed functioneren van de school, de kwaliteit van het onderwijs, het welzijn van de leerlingen en het personeel. Een belangrijke taak voor de MR is het onderling overleg tussen directie, ouders, leerlingen en personeel te bevorderen.

In de MR van de Julianaschool-Kalfflaan zitten twee ouders en twee leerkrachten die hun achterban vertegenwoordigen. 

 
Waarover geeft de MR o.a. advies/ instemming?

De MR houdt zich bezig met diverse zaken die de school aangaan zoals geldbesteding, gebouwengebruik en nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, hulp van ouders, verbeteringen in het onderwijs. Maar ook bestuurlijke schaalvergroting, imago, verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, de invoering van ICT, veiligheid op school en bijvoorbeeld de samenwerking met andere onderwijsinstellingen.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht.
Per onderwerp kan het recht van ouders anders zijn dan het recht van leerkrachten. Alle rechten en plichten staan omschreven in de wet medezeggenschap op scholen.

Hoe werkt de MR?

De MR komt 5 à 6 keer per schooljaar bij elkaar. Vergaderingen zijn openbaar. Iedereen die belangstelling heeft, kan als toehoorder aanschuiven.
De MR wil namens haar achterban invloed uitoefenen op belangrijke ontwikkelingen. Communicatie met de achterban is hiervoor zeer belangrijk. Zowel ouders als team kunnen bij de MR terecht. U kunt ons op school aanspreken.
De agenda voor de MR vergaderingen vindt u op de informatieborden in de hal en in de onderbouwgang.

De notulen zijn te vinden in de MR-map bij de conciërge.

  
U kunt contact opnemen via het volgende e-mailadres: mr.julianadaltonschool@proceon.nl

Juliana Daltonschool

Willem Kalfflaan 3
1401 CL Bussum

tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Groepen

School

Juliana Daltonschool

Juliana Daltonschool
Willem Kalfflaan 3
1401 CL Bussum

tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl