Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht december

Terugblik: Cultuurproject

Dinsdag 22 november was de tentoonstelling van ons schoolbrede cultuurproject ‘Technobeesten’. De leerlingen hebben, vaak ook groepsdoorbrekend, verschillende kunstwerken gemaakt van afval. Alle groepen hebben een workshop gehad van Betsy Pullen, een kunstenares die is aangesloten bij Globe. In de workshop van ‘juf Betsy’ hebben de kinderen gewerkt met afvalmateriaal, duurzaamheid, techniek en hergebruik. De resultaten van de workshops stonden als één groot kunstwerk opgesteld in de speelzaal.

De opkomst bij de tentoonstelling was groot. We hopen dat iedereen ervan heeft genoten.


Terugblik: Speelgoedactie

De afgelopen weken stonden in het teken van de Sinterklaas speelgoedactie. Ouders en kinderen konden nieuw speelgoed inleveren om zo kinderen waarvan de ouders aangewezen zijn op de Voedselbank ook een mooie pakjesavond te bezorgen. Met veel enthousiasme werden dagelijks vele cadeautjes meegebracht; puzzels, boekjes, spelletjes, lego, Playmobil, kleurboeken, stiften en nog veel en veel meer met als eindresultaat meer dan 200 cadeautjes! Wij willen graag alle ouders en kinderen hartelijk bedanken voor de geweldige inbreng. Dank zij u en uw kinderen zal Sinterklaas ook een feest zijn voor kinderen die het minder goed hebben.


Terugblik: Sinterklaas

Op maandag 5 december heeft Sinterklaas een bezoek gebracht aan de school. De voorgaande weken zijn de leerlingen druk geweest met het ontrafelen van het mysterie van de verdwenen pepernoten. Om Sinterklaas te helpen zijn er in veel groepen ook extra pepernoten gebakken. Uiteindelijk is gebleken dat de pieten te veel pepernoten opsnoepten, in plaats van dat zij ze in de schoenen van de kinderen deden. De pieten zijn daardoor ook een beetje te zwaar geworden… Sinterklaas heeft er dan ook voor gekozen om met zijn pieten op de step naar school te komen. Een beetje extra beweging konden de pieten immers wel gebruiken.

Sint heeft aan alle klassen een bezoekje gebracht en heeft elke klas verblijd met een mooi klassencadeau. De groepen 1 t/m 4 hebben allemaal een mooi cadeautje gekregen. De kinderen in de groepen 5 t/m 8 hadden lootjes getrokken en prachtige surprises voor elkaar gemaakt. Wat mooi om te zien hoeveel tijd en energie iedereen daar op zijn of haar eigen manier in heeft gestopt. 


Kerst

Woensdagavond 21 december is de kerstviering in de kerk! U krijgt hiervoor nog een uitnodiging. We spelen dit jaar een prachtig kerstverhaal, waarin wordt gezongen en gedanst.
De leerlingen mogen daarom in speciale kleren komen:

-       Groep 3, 4 en 5 lente en zomer (lente: groene sjerp of T-shirt, hoedje met bloemen/takjes. zomer: gele sjerp of T-shirt, zonnebril).

-       Groep 6, 7 en 8 herfst en boze bewoners (herfst: rode sjerp of T-shirt, krans van herfstbladeren. Boze bewoners: zwarte sjerp of T-shirt, zwarte muts/oorwarmers).

-       Groep 1/2 winter (winter: blauwe sjerp of T-shirt, band met sneeuwvlokjes op het hoofd).

We hopen u op woensdagavond 21 december te zien. Om 18.40 uur zijn de deuren open en de viering start om 19.00 uur. Parkeren op het marktterrein is niet mogelijk. We hopen dat u hiermee rekening houdt en dat u ervoor zorgt dat u op tijd in de kerk bent!

Net als vorig jaar zal er weer een kerstkoortje van ouders worden gevormd. Heeft u belangstelling om mee te zingen, neem dan even contact op met Didi Jung, de moeder van Liam en Quinten Smits, op 06-83258225.


AC

De afgelopen tijd is de AC druk geweest met het organiseren van het sinterklaasfeest en de kerstviering.
Dinsdagavond 6 december om 19:00 uur is de Kerstversieravond. Helpt u ook een handje mee?
De kerstviering is dit jaar woensdagavond 21 december in de kerk. De dag daarna, donderdag 22 december, moet er door de hele school weer een heleboel worden opgeruimd. We zijn nog op zoek naar ouders die ons daarbij kunnen helpen. Als u zich hiervoor wilt opgeven, kunt u een mail sturen naar de AC: ac.julianadaltonschool@proceon.nl.

Ook als u nog vragen of opmerkingen heeft kunt u dit adres gebruiken om contact met ons op te nemen.


MR

Zoals u op het nieuws heeft kunnen horen, Is de vervanging van leerkrachten bij ziekte een landelijk probleem. Zo ook voor de Juliana Daltonschool. Tijdens de MR vergadering is dit ook onder de aandacht gebracht en besproken.

Vanuit school zijn er klachten gekomen over de verkeerssituatie rondom school. Hierover is contact opgenomen met de wijkagent. Er wordt op dit moment gewerkt aan een structurele oplossing.

De hygiëne en het toiletgebruik zijn onderwerp van gesprek. We zijn met elkaar op zoek naar een passende oplossing.

Er zal binnenkort een informatie ochtend georganiseerd worden door de oudergeleding van de MR om met de klassenouders om de tafel te gaan zitten.


Dalton

De komende periode zal in alle groepen specifiek aandacht worden besteed aan de Daltonkernwaarde ‘zelfstandigheid’. Leerlingen in alle groepen zullen nadenken over de vraag hoe zelfstandig ze zijn en wat ze kunnen doen om hun zelfstandigheid te vergroten. Bijvoorbeeld door een ‘ik-doel zelfstandigheid’ op de weektaak te stellen.

In de klas wordt hierover ook gesproken en leerlingen kunnen in hun portfolio registeren hoe ze zelf vinden dat ze zich hierin ontwikkelen.

Het Daltonkwartier (’s ochtends van 08.15-08.30 uur en ’s middags van 12.45-13.00 uur) wordt gebruikt door leerlingen die graag verder willen werken aan taken van hun weektaak. Wij vinden het mooi om te zien dat leerlingen zelfstandig aan hun werk gaan en zich hiervoor verantwoordelijk voelen. Hopelijk bent u dit met ons eens en wilt u hier ook rekening mee houden. Uiteraard bent u welkom om uw kind(eren) naar de klas te brengen. Wij vragen u wel rekening te houden met deze werkende leerlingen, bijvoorbeeld door het volume van uw stem aan te passen.


Trefwoord

De komende periode staat in alle groepen het thema ‘kinderen van goede wil’ centraal. Kerstmis is een feest dat wereldwijd wordt gevierd. Alsof de vele religieuze, culturele, etnische en sociale grenzen er niet meer toe doen. Het is een moment waarop we op zoek gaan naar wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt. Blijkbaar is er een universeel verlangen naar vrede en warmte die de conflicten en kilte in de rest van het jaar kunnen overwinnen. Voor even zijn de mensen van goede wil…

Die goede wil is niet vanzelfsprekend. De komende weken horen de kinderen wat de deugden samenwerking, vreugde, zachtmoedigheid, creativiteit, rechtvaardigheid, vredelievendheid, vertrouwen, bescheidenheid, en toewijding inhouden en wat die voor hen kunnen betekenen.


Kwink (sociaal emotioneel)

Het thema waar wij momenteel schoolbreed aan werken, is ‘keuzes maken’. Vertel eerlijk wat er is gebeurd, maar ook voor de bovenbouw: wat is een eerlijk proces?


Belangrijke data

Dinsdag 6 december

Kerstversieravond vanaf 19.00 uur

Woensdag 21 december

Kerstviering in de kerk (’s avonds, uitnodiging volgt)

Vrijdag 23 december

Studiedag; alle leerlingen vrij, begin kerstvakantie

Maandag 9 januari

Eerste schooldag

Woensdag 20 januari

Voorleesontbijt kleuters

Donderdag 2 februari

Adviesgesprekken groep 8

Dinsdag 7 februari

Adviesgesprekken groep 8Juliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.