Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht januari

Hopelijk heeft iedereen genoten van de kerstvakantie; fijn dat alle leerlingen weer gezond en wel op school zijn. Het team van de Juliana Daltonschool wenst u een gelukkig en gezond nieuwjaar toe!

Kerstviering

Graag blikken we nog even met u terug op de kerstperiode op school. 

Zo was er weer het jaarlijkse Open Podium waar veel leerlingen hun talenten lieten zien.

Er werd gedanst, gezongen en verschillende instrumenten bespeeld; we hebben genoten van alle mooie optredens!

Op dinsdag 17 december vond het kerstdiner plaats. Alle groepen hebben feestelijk gedineerd in hun eigen klas. De lekkerste hapjes waren gemaakt en de klassen zelf waren mooi versierd.
Tijdens het diner kwam er in elke klas ook nog een kerstkoortje langs, dit maakte de avond extra feestelijk. Ondertussen werd het kerstcafé voor de ouders ook druk bezocht. Als afsluiting van deze feestelijke avond, zong elke groep nog een liedje en keerde iedereen tevreden huiswaarts. Het was een geslaagde avond!
Alle ouders die geholpen hebben met de voorbereidingen voor het open podium en de kerstviering, hebben gezongen in het kerstkoor of die hebben geholpen in en rond het kerstcafé: bedankt voor jullie hulp!


Proceon

Stichting Proceon vernieuwt en heet vanaf januari 2020 ‘Proceon Scholengroep’. Ook heeft zij een nieuw logo en een nieuwe website (www.proceon.nl).


Renovatienieuws

In overleg met de ICT’ers en de bovenschools ICT’er (van Proceon) zijn stopcontacten, aansluitpunten en wifi access points bepaald. De architect is bezig de laatste hand te leggen aan de bouwtekeningen.

Op korte termijn zal er een aannemer gezocht worden. We hopen dat de bouwmarkt ons gunstig gezind is; we hebben hierin alle vertrouwen.

In eerste instantie was het plan dat het schoolplein gelijktijdig met het schoolgebouw klaar zou zijn. Helaas is dit niet haalbaar. We gaan ons eerst volledig op de renovatie van het schoolgebouw focussen. Het schoolplein wordt een apart project en volgt in een later stadium.


Werkdagen conciƫrge Gitta

Gitta Rennwanz, onze conciërge, werkt vanaf januari 2020 alleen nog op maandag en donderdag.


Schaken: van Plusklas naar schoolbreed

Het schaken in de Plusklas is een enorm succes. Er zijn nog drie lessen in januari voordat we naar de Bussumse Schaakkampioenschappen gaan op 26 januari. De betrokken leerlingen en hun ouders worden daar binnenkort persoonlijk over geïnformeerd.

De reacties van de leerlingen, leerkrachten en ouders zijn zo positief dat onze schaakleraar Paul van der Horst in december begonnen is met het geven van schaaklessen vanaf groep 5.

Juf Angélique en juf Marion zijn nauw betrokken bij deze schoolbrede opzet van het schaken.

Wij zijn ervan overtuigd dat schaken voor ieder kind belangrijk en leuk kan zijn. Bij deze schoolbrede aanpak creëren we gelijke kansen voor iedereen.

Voor de competitie zijn onlangs nieuwe schaakborden/stukken aangeschaft.

De groepen 5 t/m 8 hebben per groep vier nieuwe schaakborden gekregen, zodat de leerlingen ook in de klas verder kunnen met schaken.

Begin februari starten we een schoolschaakcompetitie op vrijdagmiddag onder schooltijd.

De beste schakers van de groepen 5 t/m 8 doen mee aan de wekelijkse competitie. Er zijn vier niveaugroepen met daaraan gekoppeld promotie en degradatie.


Daltonkernwaarde

In de hal en in de klas hangen posters waarop de 'Dalton kernwaarde van de maand' staat. In januari is dat 'effectiviteit en doelmatigheid'. Leerlingen worden op verschillende momenten en manieren gestimuleerd om effectiever en doelgerichter te zijn in hun werk. Om ze eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces. Bij de kleuters komt dat in de kleine en grote kring al aan de orde en schoolbreed in vragen als: 'waarom leer ik dit?’, 'waar moet of wil ik aan werken?' en 'wie vraag ik om hulp?'.  De lesdoelen worden vaak benoemd en in alle klassen hangen de doelen ook op de deur.


Informatieavond ouders groep 5 en 6

Donderdag 9 januari is de schooldeur geopend vanaf 19.45 uur met koffie en thee. Om 20.00 uur (tot ongeveer 21.00 uur) starten we de informatieavond voor de ouders van de leerlingen uit groep 5 en 6 over de ontwikkeling van het 9-jarige kind. Mocht uw kind iets ouder of jonger zijn, dan is het erg interessant om die avond te horen wat deze leeftijd met zich meebrengt en wat het o.a. doet met de groepsdynamiek op school. Bauke Borsboom zal deze avond leiden. Zij is kindercoach en heeft een praktijk. Ook is zij de auteur van het boek ‘Ik ben 9’ en creator van de ‘Ik ben 9 specialisatie’. Mocht u interesse hebben, dan kunt u haar website bezoeken: www.meidencoachbauke.nl.

Zou u zich willen opgeven bij de leerkrachten van uw kind, zodat wij een inschatting van de groepsgrootte kunnen maken? Alvast dank daarvoor. Graag tot donderdag!


NIEUW: Voortgangs- en adviesgesprekken inplannen via Parro!

We gaan ervan uit dat het gelukt is om de Parro-app te installeren en dat u door middel van de koppelcode aan de groep van uw kinderen verbonden bent. Als er vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Wendy Naus of Jansje Branderhorst. 

Vanaf nu willen wij de voortgangsgesprekken via Parro indelen. U krijgt vanaf 20 januari een push-notificatie dat er een nieuw agenda-item in Parro staat. Wanneer u dit agenda-item met de gespreksplanner opent, kunt u per kind uit de beschikbare tijdstippen kiezen. De ouders met meerdere kinderen op school kunnen vanaf 20 januari 12.30 uur inschrijven. De andere ouders vanaf 21 januari 12.30 uur.

De adviesgesprekken van groep 8 zijn in verband met de op handen zijnde staking verplaatst naar maandag 3 en donderdag 6 februari. De ouders van groep 8 kunnen zich hiervoor vanaf woensdag 8 januari inschrijven.


Staking

De onderwijsvakbonden roepen alle medewerkers uit het primair en voortgezet onderwijs op tot een tweedaagse staking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. Mocht de staking doorgaan, dan is de kans groot dat wij ook dit keer gaan staken. We houden u op de hoogte.


Cito-toetsen kleuters

Vanaf volgend schooljaar 2020-2021 is de afname van de Cito-toetsen bij groep 1 en 2 leerlingen niet meer toegestaan, aangezien dit geen passende manier is om vaardigheden bij 'het jonge kind' te beoordelen.

Het blijft echter wel van belang de ontwikkeling vanaf de kleuterbouw te volgen. Hier zijn genormeerde registratiesystemen voor, waarbij structurele observaties plaatsvinden. Wij gebruiken hiervoor het registratiesysteem KIJK.

De Cito-toetsen voor de leerlingen van groep 2 worden dit schooljaar in januari en juni dus voor de laatste maal, in de oude vorm, afgenomen. 


Belangrijke data

Woensdag 8 januari

Parro: start inschrijving adviesgesprekken ouders groep 8

Maandag 20 januari

Parro: v.a. 12.30u start inschrijving voortgangsgesprekken ouders meerdere kinderen

Dinsdag 21 januari

Parro: v.a. 12.30u start inschrijving voortgangsgesprekken andere ouders

Woensdag 22 januari

Voorlees-tienuurtje groep 1/2Juliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.