Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht juni

Terugblik: sportdag

Woensdag 24 mei was de jaarlijkse sportdag. Het thema was dit jaar ‘kleuren’. Het was goed weer en iedereen zag er kleurrijk uit. We zijn erg blij dat er dit jaar zoveel enthousiaste ouders wilden meehelpen om de spellen en groepjes te begeleiden. Tijdens de sportdag heeft iedere leerling fanatiek meegedaan aan de sponsorloop. Alle leerlingen hebben nog tot en met woensdag 14 juni om het sponsorgeld bij de sponsoren op te halen en op school in te leveren. We hopen u zeer binnenkort te kunnen meedelen hoeveel geld we hebben opgehaald voor ons spaardoel van Stichting Hulphond Nederland.


Terugblik: Daltonmiddag

De jaarlijks terugkerende Daltonmiddag is voor veel ouders een fijn moment om eens wat langer in de klas van zijn of haar kind mee te kijken. Ook dit jaar werd er weer goed gebruik van gemaakt en zijn er veel ouders een kijkje komen nemen. Het is ook leuk om eens de andere (hogere) klassen te bezoeken, zodat ouders ook weten hoe het daar aan toe gaat. De kinderen konden de ouders veel vertellen over het Daltonsysteem en de manier waarop er op school mee omgegaan wordt.


Terugblik: kamp groep 8

Van dinsdag 9 mei tot en met vrijdag 12 mei, was groep 8 op kamp naar Schiermonnikoog. De reis verliep voorspoedig en eenmaal op het eiland aangekomen gingen de leerlingen naar de kampeerboerderij. Voor iedere leerling was er een fiets beschikbaar en met elkaar is er veel gefietst en zijn er spellen gespeeld. Ook zijn ze een ochtend gaan wadlopen en werd er natuurlijk zelf gekookt. Voor velen het hoogtepunt van de basisschoolperiode!


Terugblik: korfbaltoernooi

Woensdag 17 mei begon om 17.00 uur het jaarlijkse korfbaltoernooi. Helaas is het vanaf dit jaar, om organisatorische redenen, niet meer voor de groepen 5 t/m 8 georganiseerd, maar alleen voor de groepen 3 en 4. Toch is onze school goed vertegenwoordigd geweest op het toernooi, er zijn maar liefst 5 teams gevormd uit deze 2 groepen. En fanatiek dat ze waren! Ze hebben allemaal 3 wedstrijden gespeeld en iedereen is beloond met een medaille. Ook is één team eerste geworden in de poule!  


Bericht vanuit de AC: Het zomerfeest!

Donderdag 22 juni is het zomerfeest! Het feest vindt plaats van 17.00 uur tot 19.00 uur. We hopen u allemaal te mogen verwelkomen. U kunt deze hele week, iedere ochtend in de hal, uw barbecuepakket kopen! Dit kost €7,-. U krijgt dan van ons een muntje en deze kunt u tijdens het feest inleveren. De laatste dag dat er barbecuepakketten gekocht kunnen worden is op vrijdag 16 juni. Tijdens het feest bieden wij alle kinderen een gratis broodje hotdog aan met een beker limonade.

Om het feest tot een knallend zomerfeest te maken, hebben wij uw hulp hard nodig. Denk aan werkzaamheden bij de barbecue, de bar of het uitdelen van het eten en drinken voor de kinderen. Vindt u het leuk om een handje mee te helpen tijdens het feest, dan kunt u zich ’s ochtends bij de muntverkoop intekenen op een door uw gekozen onderdeel. Uiteraard kunt u dit ook samen met iemand doen.

Mocht het feest vanwege slechte weersomstandigheden niet doorgaan, dan wordt het zomerfeest verplaatst naar donderdag 30 juni.


Lustrum

In 2017 bestaat de Juliana Daltonschool honderd jaar. Dit vieren we uitgebreid in de week van 18 tot en met 22 september jl. Er wordt hard gewerkt aan een leuk en overvol programma, waarin onder meer verleden, heden, toekomst, muziek en dans een plaats krijgen. Tandartsbezoekjes en dergelijke zijn deze week écht niet handig. Noteert u de week alvast in uw agenda?


Formatie schooljaar 2017 - 2018

Stichtingbreed is afgesproken dat de scholen hun formatieplaatje vanaf 19 juni a.s. naar ouders mogen communiceren. Wij zullen na deze datum bekend maken welke leerkracht in welke groep gaat werken.


Rapporten

Het klinkt nog ver weg, maar vrijdag 14 juli krijgt iedere leerling zijn of haar rapport weer mee. Nog niet iedereen heeft het rapport bij de leerkracht ingeleverd. Wilt u daar aan denken en deze zo snel mogelijk met uw kind mee geven?


Veilig oversteken

Met elkaar proberen we de omgeving rondom school zo veilig mogelijk te houden voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Om de kinderen te helpen bij het veilig oversteken van de Huizerweg staan er dagelijks ouders op dit kruispunt. Nu is er een blijvend tekort aan oversteekouders.


Ook stopt de coördinator, Renate van Erp, er dit jaar mee. Zij heeft al eerder aangegeven te willen stoppen, maar is de taak blijven uitvoeren, wegens het ontbreken van een opvolger.


Welke ouder voelt zich verantwoordelijk om de handen uit de mouwen te steken en bij te dragen aan een veilige verkeerssituatie rondom de school? Er kan een vast moment afgesproken worden en u kunt aangeven wat voor u uitkomt.


Misschien kunt u het gezellig samen doen met een goede bekende?


U kunt zich opgeven bij juf Jansje uit groep 1/2-b (j.branderhorst@proceon.nl). Namens de kinderen: bedankt!


Daltonkernwaarde: reflectie

De komende maand wordt in alle groepen specifiek aandacht besteed aan de Daltonkernwaarde: reflectie. In 2012 is de identiteit van het Daltononderwijs in Nederland geherformuleerd. De kernwaarde reflectie is toegevoegd, omdat dit in een goede Daltonwerkwijze verweven is. Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk vinden wij erg belangrijk. Door achteraf te reflecteren leren de leerlingen om zichzelf te beoordelen en daar lering uit te halen. Heb ik mijn weektaak goed gepland? Waarom is het mij wel of niet gelukt? Wat kan ik volgende keer anders doen? Het geeft leerlingen inzicht in het eigen leren, op cognitief en sociaal vlak. Zo leren de leerlingen in de onderbouw nadenken over wat er goed gaat en wat er minder goed gaat. In de bovenbouw leren ze kritisch het werktempo, de concentratie en de motivatie te beoordelen.


Trefwoord

De komende weken staan vreugde, verdriet, geluk en ongeluk centraal. Er zijn vragen waar we nooit het antwoord op zullen vinden. Levensvragen die al sinds duizenden jaren worden gesteld en waar mensen al even zo lang een antwoord op hopen te vinden. In de grote levensbeschouwelijke tradities gebeurt dat zoeken naar een antwoord vaak in de vorm van een verhaal. In dit thema staat het Bijbelverhaal over Job centraal. Dit verhaal wordt vertaald naar de belevingswereld van de kinderen. De kinderen verkennen de ervaringen van geluk, ongeluk, vreugde en verdriet. Waar komt geluk of ongeluk vandaan en is dit maakbaar?


Sociale emotionele ontwikkeling

De komende weken leren kinderen om nee te durven zeggen. Kan jij nee zeggen, terwijl de rest van de groep ja zegt? Kinderen leren keuzes maken en het waarom achter deze keuze te vertellen. Ook leren ze hierbij welke houding ze het beste kunnen aannemen en hoe ze stevig en sterk overkomen. In de bovenbouw wordt gesproken over groepsdruk, zowel in levenden lijve als op social media.


Schoolvakanties 2017-2018

Herfstvakantie

ma 23/10/17    t/m      vr 27/10/17

Kerstvakantie

ma 25/12/17    t/m       vr 05/01/18

Voorjaarsvakantie

ma 26/02/18    t/m       vr 02/03/18

Pasen   

vr 30/03/18      t/m       ma 02/04/18

Meivakantie

ma 23/04/18    t/m      vr 04/05/18

Hemelvaart

do 10/05/18     t/m      vr 11/05/18

Pinksteren

ma 21/05/18   

Extra lang weekend

vr 15 /06/18    t/m      ma 18/06/18

Zomervakantie 

ma 23/07/18    t/m     vr 31/08/18


Studiedagen 2017-2018

Maandag 30 oktober 2017

Vrijdag 22 december 2017

Vrijdag 23 februari 2018


Belangrijke data

Donderdag 22 juni

Zomerfeest van 17.00 uur tot 19.00 uur

Dinsdag 27 juni

Schoolreis groep 1/2

Donderdag 29 juni

Reservedatum zomerfeest

Vrijdag 14 juli

Rapporten mee

Dinsdag 18 juli

Wisselmiddag

Dinsdag 18 juli

Musical groep 8 voor grootouders/familie

Woensdag 19 juli

Musical groep 8 voor de ouders

Woensdag 19 juli

Afscheid oudste kleuters

Donderdag 20 juli

Uitzwaaien groep 8

Vrijdag 21 juli

Laatste schooldag: alle leerlingen om 12.00 uur vrijJuliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.