Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht november

Terugblik: Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek was gruwelijk eng dit jaar! Tijdens de Kinderenboekenweek is er schoolbreed voorgelezen. De leerlingen kregen de gelegenheid om in een klas naar keuze voorgelezen te worden door de juf van die klas. De juffen hadden natuurlijk hun engste boek uitgekozen. Daarnaast hadden we dit jaar voor het eerst een Kinderboekenbeurs, als afsluiting van de periode. De leerlingen kochten en verkochten hun eigen boeken. De opbrengst ging naar het spaardoel, Building for Future. Er is met de verkoop van boeken en sieraden (door de stichting zelf) €808,50 opgehaald. Hartstikke leuk en iedereen heeft weer een leuk nieuw boek waaruit (voor)gelezen kan worden.  


Schoolfotograaf

Alle kinderen hebben inmiddels een kaartje gekregen met daarop de inloggegevens om de schoolfoto’s te bestellen. Op het kaartje staat dat er tot en met 7 november besteld kan worden, zonder dat er verzendkosten worden berekend. De foto’s worden dan op school afgeleverd. Deze datum is echter opgeschoven naar 19 november 2017. Na 19 november kunt u nog wel foto’s bestellen, maar dan betaalt u verzendkosten.


Cultuurproject

Vorige week is het cultuurproject van start gegaan. Gedurende vier weken zijn de kinderen in alle groepen creatief bezig met het thema ‘De spelende mens’ (homo ludens). Tijdens deze weken krijgt iedere groep een workshop, gegeven door een kunstprofessional van Globe (Centrum voor kunst en cultuur). Deze workshops gaan over verbinding maken, bouwen, samen werken en creatief handelen. De leerlingen experimenteren met verzamelde en meegebrachte materialen en diverse verbindingsmaterialen. Ze worden geïnspireerd door onder andere Hundertwasser, Nieuwenhuys, Rem Koolhaas en Dalí. Ook wordt er iedere week groep doorbrekend gewerkt en zullen de kinderen in een andere klas creatief aan de slag gaan, samen met kinderen uit andere groepen. Bent u ook zo nieuwsgierig naar het eindresultaat? Op dinsdag 28 november openen wij de deuren van ons eigen museum. Van 17.00 uur tot 18.30 uur zijn leerlingen, ouders en grootouders van harte welkom om in alle klassen te komen kijken wat er in deze vier weken gemaakt is.


Sinterklaas

Het is bijna zover: Sinterklaas komt in het land! Misschien wel het leukste kinderfeest voor menig kind. Traditiegetrouw wordt de school in sintsferen gebracht. De versieravond is echter verplaatst naar de middag. We nodigen ouders dan ook uit om op 20 november vanaf 15:30 uur te helpen met het versieren van de school en het vegen van het schoolplein. Het gaat er vooral om dat de bladeren van het schoolplein geveegd worden zodat het schoolplein er netjes uitziet als sint aankomt! Ouders kunnen zich bij juf Sanne van groep 1/2-a aanmelden: s.vankouterik@proceon.nl


Dag van de rechten van het kind

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het ‘Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind’ aan. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Bijna alle landen in de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend. Nederland ook, sinds 1995. Kinderen die hun rechten kennen, kunnen beter voor zichzelf opkomen. Het is zelfs in het Kinderrechtenverdrag opgenomen dat kinderen geïnformeerd moeten worden over hun rechten. Wij zullen op 20 november in iedere klas aandacht besteden aan deze dag. De leerkrachten bereiden een les voor en gaan het gesprek aan met de leerlingen over de kinderrechten.


Kerst

Hoewel november nog maar net begonnen is, is ook de kerstcommissie al weer actief. Op woensdag 20 december gaan alle klassen heerlijk genieten van een fijn kerstdiner. We hopen die avond bij binnenkomst de leerlingen en ouders te kunnen verwelkomen met ons traditionele kerstkoor. Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om zich aan te sluiten bij het koor en kerstliedjes te zingen. Graag aanmelden bij juf Floor van groep 6 (f.postma@proceon.nl).

Daarnaast zoeken we ook ouders die ons willen helpen bij het versieren van de school. Dit vindt plaats op woensdagavond 6 december vanaf 19.30 uur. Alle hulp is van harte welkom!


Nationaal mediapaspoort

Zoals vermeld tijdens de MR avond over sociale media, gaan wij op school in alle groepen werken met het nationaal mediapaspoort. Kinderen zijn steeds jonger online via (spel)computers, tablets of mobiele telefoons. Het is van belang dat kinderen niet alleen mediakennis krijgen aangeboden, maar dat zij ook inzicht krijgen in het vaak subtiele beroep dat media doen op hun gevoelsleven. Daarnaast is het ook nodig om de jeugd te stimuleren zélf na te denken over hun motivatie en mogelijke strategie om slim met media om te gaan. Dat maakt hen krachtig in hún online wereld. Ze moeten het zelf doen!

Het nationaal mediapaspoort omvat 7 thema’s. Schoolbreed werken we aan hetzelfde thema. Het thema in november is ‘Weet wat je ziet’. Alles wat je ziet in de media is door iemand met bepaalde bedoeling gemaakt. Deze producent wordt door allerlei dingen beïnvloed, zoals kijkcijfers, maar ook zijn eigen cultuur en wereldbeeld. Je kan dingen op verschillende manieren laten zien in de media. Denk daarbij ook aan reality-tv. Maar wat is dan waar en wat is niet waar? Hoe kan je als producent beïnvloeden hoe de ontvanger het bericht ziet? Ben jij zelf ook niet een producent als je iets online zet?


Trefwoord

Overal om ons heen zijn geluiden. Geluiden uit de natuur, de omgeving of stemmen van mensen. Maar luisteren we naar al die geluiden? We komen er achter dat we lang niet alles goed horen en dat we niet altijd goed luisteren. Wat is echt belangrijk om te horen, waar luister je wel naar en wat kan je filteren? Begrijpen we ook alles wat we horen?


Sociaal emotionele ontwikkeling

Ieder kind komt tijdens het schooljaar in allerlei situaties waarin het zichzelf moet uiten. Dat is prima, want als je jezelf goed kunt uiten, word je meestal beter begrepen door de ander en dat kan ongewenst gedrag voorkómen. Jezelf uiten gaat niet ieder kind van nature goed af. Dat moet geleerd worden. Een rijke emotiewoordenschat is hiervoor een vereiste. Dit staat de komende weken centraal. Hoe kan je je gevoelens onder woorden brengen?


Daltonkernwaarde van de maand

De komende maand zal in alle groepen specifiek aandacht worden besteed aan de Daltonkernwaarde: samenwerking. Leerlingen werken op verschillende manieren samen. Iedere leerling is door de leerkracht gekoppeld aan een andere leerling, het maatje. Samen met het maatje moet er een aantal samenwerkingsopdrachten gedaan worden. Na een aantal weken wordt er van maatje gewisseld. Hierdoor leren kinderen met veel verschillende kinderen samenwerken. Ook heeft iedere leerling schoudermaatjes in het tafelgroepje. De kinderen leren in allerlei situaties samenwerken, denk ook aan de vrije moment op het buitenspeelplein, tijdens de gymlessen of tijdens de creatieve lessen.


Belangrijke data

Dinsdag 7 november

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8

Maandag 13 november

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7

Dinsdag 14 november

Voortgangsgesprekken groep 8

Dinsdag 20 november

Sinterklaasversiermiddag vanaf 15.30 uur

Dag van de rechten van het kind

Dinsdag 28 november

Afsluiting cultuurproject van 17.00 uur tot 18.30 uur

Dinsdag 5 december

Sinterklaasviering. Continurooster: alle leerlingen om 14.00 uur vrij

Woensdag 6 december

Kerstversieravond vanaf 19.30 uur

Woensdag 20 december

Kerstviering: diner van 17.00 tot 19.00 uur

Vrijdag 22 december

Studiedag: alle leerlingen vrij, aansluitend kerstvakantie

Maandag 8 januari

Eerste schooldag na de kerstvakantieJuliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.