Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht

Muziekproject

Wat hebben we genoten van de muziekuitvoering 20 november jl!!

Heel bijzonder dat u in groten getale bent gekomen om te luisteren naar de verrichtingen van de leerlingen. Er moesten zelfs extra stoelen bijgezet worden!

 Onder leiding van Susanne van Althuis beten de groepen 1/2 het spits af met vier liedjes begeleid op Orff instrumenten. Heel bijzonder 50 kleuters samen op het podium!

Vervolgens lieten groep 3 en 4 een zinderende Djembé sessie horen met o.a. Afrikaanse liedjes. Iedereen was onder de indruk!

Groep 5 en 6 combineerden ukelele met klarinet. Zij werden begeleid door Hans Sligter en Peter Tol en speelden ‘Vader Jacob’. Heel speciaal dat zij dit gezamenlijk uitvoerden met twee totaal verschillende instrumenten!

Groep 7 en 8 hadden zich bekwaamd in gitaar en viool. De gitaristen hadden met Machteld Wiggelinkhuizen een spannend lied ingestudeerd en begeleidden zichzelf heel knap.

De andere helft van deze groep durfde het aan om in korte tijd viool te leren spelen. Twinkle twinkle little star en Het losse snaren liedje werden samen met viooldocent Judy Schomper ten gehore gebracht. Sommige kinderen speelden zelfs een stukje solo!

Kortom: een zeer geslaagde en gevarieerde afsluiting van het muziekproject. Onze dank gaat uit naar de docenten van de Gooische Muziekschool. Wij hopen dat de kinderen met plezier hebben gewerkt aan dit muziekproject!


Bericht van de verkeersbrigadiers

Ondanks onze oranje jassen én voorzien van ons stopteken worden we wekelijks letterlijk voor de voeten gereden door automobilisten die nog even snel door oranje rijden op de Huizerweg. Zij zien vaak niet dat het stoplicht op rood springt. Het feit dat wij er staan, is niet alleen veilig voor uw kind, maar ook voor uzelf als u daar oversteekt. Wij helpen dagelijks tientallen kinderen, met en zonder ouders, veilig naar de overkant. Maar doordat we met te weinig verkeerbrigadiers zijn, komt het vaak voor dat er niemand staat. Levensgevaarlijk!

Daarnaast brengt ‘dat ene kwartiertje in de week staan op de Huizerweg’ een prettige voldoening bij ons én bij de mensen die we overbrengen!

Hopelijk trekt dit bericht u over de verkeersstreep om u massaal op te geven en dit klusje samen te ‘klaren’. Elk jaar doen slechts enkele ouders de opleiding tot verkeersbrigadier (2 uur). Nu is de spoeling zo dun, dat we graag zo veel mogelijk aanmeldingen krijgen. Zelfs al gebruikt u de overgang op de Huizerweg niet!

Voor meer informatie: https://vvn.nl/verkeersbrigadiers-en-het-stopteken

Marielle Murray 06 10 49 53 43


Nieuws vanuit het team

Wij kunnen juf Angélique en haar man Marco van harte feliciteren, omdat zij op 11 november 2018 de trotste ouders zijn geworden van hun zoon Morris. Moeder, vader én Morris maken het goed. Morris groeit als kool en mama en papa moeten nog even aan de korte nachten wennen.

Juf Saskia gaat ons per 21 december 2018 verlaten om voor een half jaar in Parijs te gaan studeren. Wij wensen haar veel succes en plezier in Parijs toe. Saskia bedankt voor je inzet en enthousiasme

Juf Floor heeft ons voor de zomervakantie verlaten om op een school in Amstelveen te gaan werken, maar zij komt per ingang van 01-01-2019 weer op de Juliana Daltonschool werken. Floor zal de taken van Saskia overnemen. Floor wederom van harte welkom op onze school.


Sinterklaasviering

Woensdag 5 december is het weer zover. De leerlingen en het team kijken weer uit naar de komst van Sinterklaas.

Alle groepen zijn druk in de weer geweest om de kamers van het nieuwe huis van Sinterklaas in te richten. Zij hebben maquettes van elke kamer gemaakt. Deze maquettes zullen woensdag 5 december aan Sinterklaas overhandigd worden. Het gaat weer een groot spektakel worden.

Sinterklaas wordt uitgezwaaid door alle leerlingen, ook dit jaar weer vergezeld door de Pietenband. U bent vanaf 11.30 – 11.50 uur welkom op het schoolplein om dit afscheidsfeestje bij te wonen.

De leerlingen gaan daarna nog wel terug naar hun klas en zijn dus op de normale tijd (12.15 uur) uit.


Kerst

Dit jaar wordt er een Herdertjestocht georganiseerd. 

Op woensdagavond 19 december lopen we in de wijk langs diverse plaatsen waar een tableau is van het kerstverhaal. U beleeft als het ware als Jozef en Maria de tocht die zij hebben gemaakt, van Keizer Augustus tot aan de kerststal in Bethlehem.

Tussen 16.45 en 18.45 uur lopen verschillende groepen langs de tableaus. De leerlingen van groep 8 staan in de tableaus en zijn verteller. De groepen bestaan uit 25-30 personen en iedere 6 minuten vertrekt er een groep . Per gezin is er plaats voor 2 volwassenen. Het is de bedoeling dat u als gezin meeloopt. 

Om dit ordelijk te laten verlopen, is inschrijving nodig. Van maandag 10 t/m vrijdag 14 december kunt u zich van 08.15 - 08.45 uur inschrijven in de hal; u kiest dan het tijdstip waarop u wilt vertrekken.

 

Ook dit jaar is er weer een open podium voor de groepen 5 t/m 8. Tijdens het inloopkwartier op 17, 18 en 19 december kunnen leerlingen optreden in de hal. Alleen of in een groepje van maximaal 3 leerlingen. Dit kan op het gebied van zang, dans, het voordragen van een gedicht of het spelen van een muziekstukje. 

Leerlingen die graag mee willen doen, kunnen zich aanmelden bij hun eigen leerkracht. 

Verder zijn er op dit moment meer dan genoeg glazen potjes. Hartelijk dank voor het verzamelen. 

Graag doen we nog een beroep op u voor de versieravond op donderdag 6 december. Zo kan de school weer in kerstsfeer gebracht worden. 

Helaas moet dit ook weer opgeruimd worden en zoeken we dus ook mensen om op donderdag 20 december hierbij te helpen.


Belangrijke data december, januari en februari

Woensdag 5 december

Sinterklaasviering

Donderdag 6 december

Versieravond Kerst

Woensdag 19 december

Kerstviering: Herdertjestocht

Vrijdag 21 december

Studiedag: alle leerlingen vrij

Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari

Kerstvakantie

Maandag 7 januari 2019

Eerste schooldag 2019

Maandag 28 januari 2019

Studiedag: alle leerlingen vrij

Donderdag 31 januari 2019

Adviesgesprekken groep 8

Dinsdag 5 februari 2019

Adviesgesprekken groep 8

Woensdag 6 februari 2019

Rapporten mee

Donderdag 7 februari 2019

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7

Dinsdag 12 februari 2019

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7Juliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.