Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht maart

Cultuurproject

Vorige week zijn wij gestart met een spetterend cultuurproject. Het thema is ‘Schoollywood’! In de sfeer van Hollywood worden de kinderen uitgedaagd om middels dans en theater zichzelf te uiten. Met elkaar wordt er een mooie voorstelling in elkaar gezet, waarin ieder kind zijn of haar bijdrage levert. De uitvoering is op donderdag 30 maart op de school Laar & Berg (Langsakker 4, 1251 GB, Laren). Om 19.00 uur gaan de deuren open, zodat de kinderen om 19.15 uur kunnen starten. U krijgt te zijner tijd meer informatie via de mail. Hopelijk komt u allen om de kinderen te zien stralen!


Wandelen voor water

Dit jaar doen de groepen 7 en 8 mee aan de campagne ‘Wandelen voor water’. Kinderen in ontwikkelingslanden moeten vaak ver lopen om water te halen. Naar school gaan is er dan niet bij. Voor de landelijke campagne ‘Wandelen voor water’ lopen Nederlandse kinderen uit groep 7 en 8, 6 kilometer met 6 liter water op hun rug. Hierdoor ervaren ze een beetje wat leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden moeten doen om hun dorst te lessen. De leerlingen hebben voor de vakantie een gastles gekregen over het project. Het is de bedoeling dat de kinderen zich laten sponsoren voor deze loop. Het opgebrachte geld zal via de stichting Aqua for all ten goede komen aan drinkwaterprojecten in landen in Azië en Afrika. Voor meer informatie over het project: www.wandelenvoorwater.nl. De wandeling is onder schooltijd, op 15 maart 2017. Verdere informatie voor de betreffende groepen volgt via de mail.


De week van de Lentekriebels

De lente staat voor de deur; het jaargetijde van nieuw leven. Kinderen zijn vaak geboeid door de geboorte van kuikentjes, lammetjes en baby'tjes. Maar hoe groeit een baby in de buik? Wat is verliefdheid? Wat is het verschil tussen jongens en meisjes? De lente is het moment om aandacht te besteden aan deze en andere vragen over relaties en seksualiteit. Daarom doet onze school dit jaar weer mee aan de Week van de Lentekriebels van 20 tot en met 24 maart. Tijdens deze week volgen leerlingen in groep 1 t/m 8 elke dag een les over relaties en seksualiteit, passend bij de leeftijd van de kinderen. Dit draagt bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat, ook in de klas. Voor meer informatie kunt u naar de volgende website: www.weekvandelentekriebels.nl.


Schoolvoetbal

Er zijn dit schooljaar maar liefst 12 teams gevormd, het spelschema is binnen dus we kunnen ons volop gaan voorbereiden (en verheugen) op het schoolvoetbaltoernooi! Wilt u onze jongens en meisjes komen aanmoedigen? Dat kan op de volgende data en locaties:

 

Woensdag 15 maart: jongens groep 5 en 6 bij SDO

Vrijdag 17 maart: jongens groep 7 en 8 bij NVC

Woensdag 22 maart: jongens groep 3 en 4 bij NVC

Woensdag 29 maart: meisjes groep 3 t/m 6 bij BFC

Vrijdag 31 maart: meisjes groep 7 en 8 bij BFC


De schoolshirts worden op de speeldag aan de leerlingen uitgedeeld en voor de coaches staat op de speeldag een teamtas met eten en drinken klaar. Over de precieze aanvangstijd worden de teams individueel geïnformeerd. Wij kijken uit naar een sportief toernooi en wensen alle deelnemers veel plezier en succes toe!


Gelukskoffer

De leerlingen in groep 8 zijn gestart met de lessen in geluk uit de Gelukskoffer. De lessen dragen er toe bij dat het geluksgevoel, zelfvertrouwen en het welbevinden van kinderen wordt vergroot. Wist u dat het geluksgevoel van mensen voor 40% kan worden beïnvloed door hun eigen handelen?


Nieuwe leerlingen

Denkt u er aan om jongere broertjes en/of zusjes, die nog geen 4 jaar zijn, bij ons op school in te schrijven? Ook bestaat er soms de misvatting dat kinderen die naar Ukkepuk gaan, automatisch bij ons staan ingeschreven. Dit is echter niet de procedure. Voor een inschrijfformulier of meer informatie kunt u zich wenden tot Minke van Herk (m.vanherk@proceon.nl) of Angélique Eijpe (a.eijpe@proceon.nl).


Schoolkorfbal

Jaarlijks wordt het schoolkorfbaltoernooi georganiseerd voor de groepen 3 t/m 8. Helaas is het om organisatorische redenen, dit jaar alleen voor de groepen 3 en 4. De leerlingen van deze groepen hebben inmiddels een brief meegekregen. Het toernooi is op woensdag 17 mei van 17.00 uur tot 19.15 uur. Doet uw kind mee met het toernooi? U kunt zich dan opgeven om het team van uw kind te begeleiden. Zonder begeleiders kan het team zich niet inschrijven. Bij voldoende aanmeldingen kunt u dit natuurlijk ook samen met een andere enthousiaste ouder doen. De aanmelding kan tot uiterlijk woensdag 15 maart worden ingeleverd bij de leerkracht van uw kind.  We hopen weer leuke teams te kunnen formeren en daarmee de Juliana Daltonschool als vanouds te kunnen vertegenwoordigen!


Luizen

In iedere groep zijn er ouders die maandelijks luizencontrole uitvoeren, ook bij uw kind. Het komt regelmatig voor dat er kinderen zijn met hoofdluis. Heel vervelend, waar natuurlijk niemand op zit te wachten. Wanneer er bij uw kind hoofdluis is geconstateerd, is het belangrijk dat u een aantal maatregelen goed in acht neemt om verspreiding te voorkomen.

Uw kind mag pas op school komen, wanneer hij/zij behandeld is met de speciale anti-hoofdluislotion. Deze is te krijgen bij de drogist of de apotheek. Het is raadzaam om ouders van vriendjes te informeren over de luizen die zijn geconstateerd bij uw kind. Wanneer er bij uw kind neten (eitjes) zijn ontdekt, moeten deze ook gedood worden met een speciale lotion. Neten zijn hardnekkig en zijn, na behandeling, vaak pas na twee weken geheel verdwenen. Uiteraard vinden wij het belangrijk dat ieder kind zijn of haar spullen in de luizenzakken stopt (tassen, jassen, mutsen, etc.). Helpt u mee om de Juliana Daltonschool zo veel mogelijk luisvrij te houden?


Daltonkernwaarde: samenwerking

De komende maand zal in alle groepen specifiek aandacht worden besteed aan de Daltonkernwaarde: samenwerking. Leerlingen werken op verschillende manieren samen. Iedere leerling is gekoppeld aan een andere leerling, het maatje. Samen met het maatje moeten er een aantal samenwerkingsopdrachten gedaan worden. Dit maatje is willekeurig gekozen en na een aantal weken wordt er van maatje gewisseld. Hierdoor leren kinderen met veel verschillende kinderen samenwerken. Ook heeft iedere leerling schoudermaatjes in het tafelgroepje. De kinderen leren in allerlei situaties samenwerken, denk ook aan de vrije moment op het buitenspeelplein, tijdens de gymlessen of tijdens de creatieve lessen.


Trefwoord

De komende weken gaat het over het leven met beperkingen. Ieder kind krijgt in zijn of haar leven te maken met beperkingen. Dit kunnen beperkingen op lichamelijk gebied zijn, maar het kan natuurlijk ook op andere gebieden zijn. Wat doe je als je beperkt wordt? Wat voel je dan en hoe ga je daarmee om? Wordt je slachtoffer van je beperking of kan je leren dit te accepteren en de verantwoordelijkheid nemen om er iets van te maken? Onder andere het Bijbelverhaal van de blinde Bartimeüs wordt in dit thema verteld.


Sociaal-emotionele ontwikkeling

Op 15 maart wordt er gestemd in Nederland. In de sociaal-emotionele lessen besteden wij hier ook aandacht aan; het gaat over keuzes maken. Hoe maak je een goede keuze? Door kritisch te leren nadenken, over jezelf en de ander. Door vooroordelen en feiten van elkaar te kunnen onderscheiden, door het standpunt van anderen te leren innemen en door naar elkaar te kunnen luisteren.  


Belangrijke data

Donderdag 30 maart

Afsluiting cultuurproject, vanaf 19.00 uur in Laar & Berg

Maandag 10 t/m donderdag 13 april

Stille week

Donderdag 13 april

Paaslunch: continurooster tot 14.00 uur

Vrijdag 14 april

Goede Vrijdag: alle leerlingen vrij

Maandag 18 april

Tweede Paasdag: alle leerlingen vrijJuliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.