Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht februari

Heropening basisscholen

Het ziet er naar uit dat de basisscholen op 8 februari weer open gaan. Hopelijk kunnen we dan weer snel terug naar het ‘normale’.

Bij deze willen we graag alle ouders, oma’s en opa’s, ooms, tantes en alle anderen die geholpen hebben bij het online lesgeven hartelijk bedanken voor de inzet en flexibiliteit in de periode van thuiswerken. Zonder deze fantastische inzet was het online lesgeven niet mogelijk geweest.

 

De lockdown heeft gevolgen voor de planning van (Cito-)toetsen, rapporten en voortgangsgesprekken. Cito adviseert om de leerlingen minimaal twee weken fysiek onderwijs te laten volgen, voordat de Cito M-toetsen afgenomen kunnen worden. Onze planning is om deze toetsen twee weken na de voorjaarsvakantie af te nemen.

Wij hebben tijd nodig om leerlingen te toetsen en daarmee hun ontwikkeling in kaart te brengen. Om die reden worden de rapporten en voortgangsgesprekken uitgesteld naar een later tijdstip. Hierover ontvangt u te zijner tijd bericht.

 

Daarbij adviseert Cito om de M-toetsen formatief af te nemen; de resultaten van deze toetsen zullen wij als nulmeting gebruiken om het onderwijsaanbod op de leerlingen beter af te stemmen.

De Cito-scores zullen niet op het rapport vermeld staan. Tijdens de voortgangsgesprekken geeft de leerkracht u een beeld waar de leerling zich in zijn/haar ontwikkeling bevindt.

 

De adviesgesprekken van groep 8 gaan wel door rond de geplande data. Dit in verband met de inschrijving op het voortgezet onderwijs. De Cito M-toetsen kunnen niet meegeteld worden in het opstellen van het schooladvies, omdat hier niet genoeg tijd voor is.


Dalton kernwaarde van de maand februari: zelfstandigheid

Als er nu op één Daltonkernwaarde een beroep wordt gedaan, dan is het wel op zelfstandigheid. Kun je zelf problemen oplossen? Krijg je je werk af? Heb je hulp nodig of kun je het zelf? Kun je doorwerken als je niet door een ander (de juf, een van je ouders) aan het werk wordt gezet? Aan deze kwaliteiten besteden we in ons onderwijs volop aandacht. Hoe gaat het nu er thuis wordt gewerkt? Mooi om eens het gesprek hierover aan te gaan met uw kind!


Renovatie

De renovatie van onze school is in volle gang. De gevelrenovatie wordt binnenkort ingezet en het ontwerp voor het maatwerkmeubilair (vaste kasten en garderobes in de gangen) is goedgekeurd.

  

 


Spaardoel Het Vergeten Kind

Vanwege corona in het vorig schooljaar sparen we ook dit jaar voor stichting Het Vergeten Kind. In verschillende groepen nemen kinderen geregeld wat geld mee voor dit spaardoel, omdat ze bijvoorbeeld 'een heitje voor karweitje' hebben gedaan. Dat is ontzettend leuk en kan in coronatijd misschien ook wel! De kinderen van groep 7 hebben in december een flashmob gedaan. Door sponsoring van ouders en bekenden hebben ze daarmee € 106 ingezameld voor Het Vergeten Kind.

De 'Week van Het Vergeten Kind' duurt tot vrijdag 5 februari.


Belangrijke data

Vrijdag 5 februari

Warme truiendag

Maandag 8 en dinsdag 9 februari

Adviesgesprekken groep 8

Vrijdag 19 februari

Studiedag: alle leerlingen vrij

Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari

VoorjaarsvakantieJuliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.