Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht november

Terugblik: Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek was weer een groot succes. Veel groepen hebben leuke activiteiten georganiseerd over het thema ‘Voor altijd jong’ en er is ontzettend veel voorgelezen door oma’s en een enkele opa. Op woensdag 5 oktober openden we de week met een dans op het schoolplein. We konden rekenen op een grote opkomst! Enkele ouders hebben beloofd volgend jaar het dansje ook te zullen instuderen, zo leuk was het!

In de Kinderenboekenweek is er ook schoolbreed voorgelezen. De leerlingen kregen de gelegenheid om in een klas naar keuze voorgelezen te worden door de juf van die klas. De juffen hadden natuurlijk hun lievelingsboek uitgekozen. Volgend jaar willen we dit opnieuw doen.

Alle groepen hebben ook een dramaworkshop gehad van Susannah Iseger, waarbij onder meer geoefend werd in heel ‘oud’ of juist heel ‘jong’ lopen.


AC

Niet te missen: de school is weer versierd en staat het in teken van de herfst. Dat is een gezellige start, zo na de herfstvakantie. De ouders die geholpen hebben met versieren bedanken we hiervoor hartelijk! De jaarlijkse versiermomenten op school zijn een gemakkelijke manier om andere ouders te ontmoeten of om een steentje bij te dragen aan de sfeer binnen de school.


Ziekte leerkrachten

Vanaf het begin van hun loopbaan bouwen leerkrachten over het algemeen een goede weerstand op. Als zij zich niet fit voelen, gaan zij vaak toch wat langer door.

Stichting Proceon is aangesloten bij een invalpool. Wanneer een leerkracht ziek is, kunnen wij bij deze invalpool een invaller aanvragen. Het laatste anderhalf jaar kan de invalpool steeds moeilijker invallers leveren. Dit komt o.a. door het tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs.

Indien de invalpool ons geen invaller kan leveren, proberen wij het probleem intern op te lossen. Dit kan dan bijvoorbeeld ten koste gaan van de uren voor Remedial Teaching.

Andere scholen kampen met dezelfde problemen; een groep leerlingen naar huis sturen, wordt dan ook als oplossing ingezet. Hopelijk komt het bij ons op school niet zo ver!


Sinterklaas speelgoedactie

Eind oktober hebben wij een brief verstuurd over de Sinterklaas speelgoedactie, waaraan we dit jaar meedoen. Ook in Naarden en Bussum zijn er kinderen waarvan de ouders afhankelijk zijn van een Voedselbank en waar het Sinterklaasfeest niet of nauwelijks gevierd kan worden. Om ook deze kinderen een mooie pakjesavond te bezorgen, organiseren wij een speelgoedinzamelingsactie. Zo helpen we Sinterklaas een handje!

 

Om deel te nemen kunt u tijdens de actie nieuw speelgoed inleveren in de hal van de school (hoofdingang). Dat is van maandag 14 november tot en met maandag 28 november. De cadeaus hoeven niet ingepakt te worden. Deelname aan deze speelgoedactie is uiteraard geheel vrijwillig.

 

Indien u nog vragen over deze actie heeft, dan kunt u contact opnemen met de AC, Irene Bossers, tel: 06-53928707 of irenebossers@ziggo.nl


Cultuurproject

Maandag 24 oktober zijn we van start gegaan met het schoolbrede cultuur project: ‘Technobeesten’. Alle groepen krijgen een workshop van een kunstenaar/docent van Globe, die zich positief heeft laten inspireren door de ‘plastic soep’ in de oceanen. In de workshop wordt gewerkt met afvalmateriaal, duurzaamheid, techniek en hergebruik.

Daarnaast wordt gedurende enkele weken groep doorbrekend gewerkt aan hetzelfde thema.

 

De kunstwerken die door de leerlingen worden gemaakt worden op dinsdag 22 november van 17.00 tot 18.30 uur tentoongesteld op school. Aan de hand van een vragenlijst doorloop je de school en leer je specifiek te kijken naar de kunstwerken. We hopen jullie dan graag te ontmoeten!


Sinterklaas

Voor de meeste kinderen breekt er een spannende tijd aan; de Sint komt weer bijna in het land! De voorbereidingen voor Sinterklaas zijn dan ook al weer in volle gang. Op maandag 14 november gaan we de hele school versieren, zodat we de Sint op maandag 5 december kunnen verwelkomen op school. Komt u ook maandag 14 november helpen? We zien u graag om 19.00 uur op school.


Trefwoord

In week 45 sluiten we het thema ‘volhouden’ af.

 

Vanaf week 46 staat ‘verbondenheid’ centraal, een thema dat steeds belangrijker wordt in onze samenleving. De vrijheid om je eigen keuzes te maken, eigen mening te geven, autonomie en ambitie zijn belangrijke waarden maar worden sterk ingevuld vanuit het individu. En de mens leeft niet alleen maar altijd samen met anderen. Zonder solidariteit, empathie, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel boet de wereld aan leefbaarheid in.


Belangrijke data

Maandag 7 november

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7

Dinsdag 8 november

Voortgangsgesprekken groep 8

Maandag 14 november

19.00 uur Sinterklaasversieravond

Dinsdag 22 november

17.00 uur tot 18.30 uur Afsluiting cultuurproject

Maandag 5 december

Sinterklaasviering (continurooster tot 14.00 uur)

Dinsdag 6 december

19.00 uur Kerstversieravond

Woensdag 21 december

Kerstviering in de kerk (19.00-20.00 uur)

Vrijdag 23 december

Studiedag; alle leerlingen vrij, aansluitend kerstvakantie

Maandag 9 januari

Eerste schooldag

 Juliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.