Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht december

Terugblik: Dorcas voedselactie

Wat een geslaagde actie was dat! Een week lang hebben jullie extra boodschappen gedaan voor de voedselactie van Dorcas. Het resultaat: 28 volle dozen met voedsel voor de armen in Oost-Europa en Afrika. Heel erg bedankt hiervoor!


Terugblik: cultuurproject

Dinsdag 24 november hebben we het kleurrijke cultuurproject afgesloten. Alle klassen zijn, onder begeleiding van een professional van Globe, met de werkwijze van een bekende kunstenaar aan de slag gegaan. Zo had groep 8 Keith Haring en groep 6 Wassily Kandinsky.

Alle klassen hebben een leuke workshop van Globe mogen bijwonen. Ook hebben ze gedurende 6 weken aan verschillende opdrachten in de klas gewerkt.

Al met al waren er mooie resultaten te zien op dinsdag 24 november. We hopen dat iedereen er van heeft genoten.


Terugblik: Sinterklaas

Afgelopen vrijdag kwamen Sinterklaas en zijn pieten een bezoek brengen aan de Juliana Daltonschool. Met een flitsende auto kwam hij aangereden. Eenmaal op het plein aangekomen, werd hij welkom geheten door alle kinderen van de school en van Ukkepuk. Sinterklaas bedankte iedereen voor het zoeken naar en het teruggeven van de hunebedsteen. Wat fijn dat dat allemaal goed gekomen is! Sint heeft aan alle klassen een bezoekje gebracht en heeft elke klas verblijd met een mooi klassencadeau. De kinderen uit groep 1 t/m 4 hebben allemaal een leuk cadeautje gekregen. De kinderen in groep 5 t/m 8 hadden lootjes getrokken en prachtige surprises voor elkaar gemaakt. Wat mooi om te zien hoeveel tijd en energie iedereen daar op zijn of haar eigen manier in stopt. 


Kerst

Op woensdag 16 december vieren wij op school het kerstfeest van 18.30 uur tot 19.30 uur. Dit jaar is er een samenzang met alleen de leerlingen in de grote gymzaal. Daarna is er een korte afsluiting in de klas, waarbij u van harte welkom bent. De ouders kunnen tijdens de samenzang in de kleine gymzaal, onder het genot van een drankje en een nootje gezellig bijkletsen. Volgende week volgt er nog een officiële uitnodiging met meer informatie.


MR

Goed nieuws voor de gezinnen die gebruik maken van de TSO. Doordat het leerlingenaantal in de afgelopen jaren is gestegen is de mogelijkheid ontstaan om het bedrag voor de tussenschoolse opvang te verlagen. Met ingang van januari 2016 wordt de prijs met €0,25 per leerling verlaagd.

De MR-verkiezingen zijn in volle gang. Sinds afgelopen week hangt er een kieslijst in de school, waarin de kandidaten zich aan u voorstellen. Vandaag ontvangt ieder gezin een brief met daarin de kieslijst en een stembiljet. Met dit geldige stembiljet kunt u stemmen tot en met 15 december. We hopen dat zoveel mogelijk mensen hun stem zullen uitbrengen.


AC

De afgelopen tijd is de AC druk geweest met het organiseren van het sinterklaasfeest en de kerstviering. Daarnaast is er een vergadering geweest, waarbij de MR leden ook aanwezig waren. Voor de komende periode richten wij ons op de kerstviering en het organiseren van het schoolvoetbaltoernooi. Denkt u er aan om uw kind voor 9 december in te schrijven? U kunt een mail sturen naar sportenspel.JDS@proceon.nl. Het toernooi vindt plaats in maart en april 2016. 


Extra service voor lunchen op school

Het is 's morgens een hele prestatie om uw kind(eren) op tijd op school te krijgen.
Wassen, aankleden, tandenpoetsen, schoolspullen inpakken, ontbijten, gymnastiek/zwemspullen niet vergeten en ga zo maar door.
Als kinderen overblijven komt daar het boterhammen smeren, beleggen en inpakken ook nog eens bij. Oeps...vergeten de boterhammen uit de vriezer te halen?
Of heeft u de boterhammen de avond daarvoor al gesmeerd en verpakt?

Mocht u het bovenstaande herkennen en zou u graag van deze lunchperikelen verlost willen worden? De Juliana Daltonschool heeft contact gelegd met een bedrijf dat u deze zorg uit handen neemt.
Voor meer informatie, verwijzen wij u naar www.lunchboxxx.nl.

U kunt zich voor de lunchservice aanmelden via www.lunchboxxx.nl. Alle lunches worden 's morgen bereidt en de lunchboxen worden per school, per groep en per leerling verpakt. Deze worden, minimaal, een half uur voor de lunchpauze op school aangeleverd.

De school voorziet hiermee in een facilitering om ouders te ontlasten en onze leerlingen van een gezonde maaltijd te voorzien. De school is geen partij. Alle contacten verlopen tussen u en Lunchboxxx.


Oversteekouders

Het heeft al vaker in het Julianabericht gestaan, maar we zijn nog steeds op zoek naar ouders die ’s ochtends en/of ’s middags even willen helpen met het oversteken op de Huizerweg. Dit is een erg drukke weg en er zijn veel kinderen die deze weg moeten oversteken. Op dit moment is het helaas zo, dat er op maandagochtend en dinsdagmiddag niemand staat. Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat alle kinderen zo veilig mogelijk op school komen. Wanneer u helpt met het oversteken mag uw kind alvast de klas in, zodat zij ook op tijd op school zijn. Kunnen we op uw hulp rekenen? Wie weet kunt u op het schoolplein een andere leuke ouder strikken, met wie u dit samen wilt doen. U kunt zich aanmelden bij juf Guyonne van groep 1/2 b. U kunt ook even mailen: g.molle@proceon.nl.


Trefwoord

De komende periode zullen de volgende onderwerpen in alle groepen aan bod komen:

Week 50 en 51: Sterrenregen. Inhoud: Mensen in het licht zetten en onrecht aan het licht brengen.

 

Week 1 t/m 3: Bij wie hoor je? Inhoud: Deel uitmaken van een gezin, klas, groep, godsdienst en land. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het buitensluiten en uitnodigen van anderen. En het gaat over je rol in een groep; volg je de groep, kun je dan wel jezelf blijven?


Sociaal emotionele ontwikkeling

Het thema waar wij momenteel schoolbreed aan werken, is het thema ‘Samen spelen en werken’. Leerlingen werken of spelen met elkaar. Ze overleggen, maken afspraken of bedenken dingen om samen te doen. Bijvoorbeeld als ze vragen of ze mee mogen doen aan een spelletje, of als ze afspreken wat ze zullen gaan spelen.

Het volgende thema zal zijn ‘Een taak afmaken’. Kinderen zijn gewend om zelfstandig een taak uit te voeren. Dit kan zijn een taak van de weektaak, maar het kan ook een huishoudelijke taak zijn. De kinderen leren wat ze moeten doen wanneer een taak niet lukt en hoe ze kunnen doorzetten. 


Belangrijke data

Maandag 7 december

Kerstversieravond

Woensdag 16 december

Kerstviering

Vrijdag 18 december

Studiedag: alle leerlingen vrij, begin kerstvakantie

Maandag 4 januari

Eerste schooldag

Woensdag 20 januari

Voorleesontbijt kleuters

Donderdag 28 januari

Voortgangsgesprekken groep 8

Dinsdag 2 februari

Voortgangsgesprekken groep 8Juliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.