Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht november

Groep 6

Juf Angélique is met zwangerschapsverlof gegaan. Haar plaats zou door juf Marion overgenomen worden. Helaas is juf Marion, door ziekte, nog niet in staat om te werken. Binnen Stichting Proceon is nu juf Jonquill Lange bereid gevonden de vrijdagen van juf Angélique over te nemen.


Muziekproject

Onder leiding van de docenten van de Gooische Muziekschool is op dinsdag 9 oktober het schoolbrede muziekproject gestart.
De komende zes weken krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 muzieklessen en kunnen zij kennismaken met instrumenten zoals djembés, ukeleles, klarinetten, gitaren en violen.
Het doel is om kinderen met deze muzieklessen te inspireren.
Uiteindelijk resulteren deze muzieklessen in een uitvoering. Hierover wordt u nog nader geïnformeerd.


Bericht van de TSO

Voor de herfstvakantie is er weer een ‘TSO got Talent’ gehouden, waarbij de kinderen hun talenten mochten laten zien. De kinderen konden hun dans-, zang-, bouw- of andere talenten laten zien/horen. Het is een erg leuke show geworden, waarbij de kinderen zelf de jury waren.

Na de herfstvakantie gaan we aan de slag met een workshop kleien voor de groepen 3 t/m 8. Ook gaan de groepen om de beurt naar het sportveld toe of kunnen ze op het speelpleintje sporten.

De groepen 1/2 kunnen tijdens de TSO diverse leuke herfstspelletjes doen.

Wij hebben er zin in en gaan er een gezellige tijd van maken!


Sinterklaas

Zodra Sinterklaas met zijn Pieten voet aan wal zet in Nederland duiken we in het Sinterklaasthema. Maandagmiddag 19 november versieren we na schooltijd de klassen en de gangen. Komt u helpen?

Woensdag 5 december komt Sinterklaas bij ons op school zijn verjaardag vieren. Zorg er AUB voor dat uw kind om 08:15 uur op school is! Alle leerlingen zijn gewoon om 12:15 uur uit. De Pietenband komt van 11:30 tot 11:50 uur spelen op het plein. Daarbij is iedereen van harte welkom. De leerlingen sluiten daarna de ochtend nog in hun eigen klas af.


Kerstmis 2018

Om de school in kerstsfeer te brengen staat de versieravond op donderdag 6 december van 19.00 - 21.00 uur gepland. Het zou fijn zijn als er veel ouders willen en kunnen helpen! Vele handen… 

Voor de kerstviering op woensdagavond 19 december staat de Herdertjestocht op het programma. 

Hierbij wandelen de kinderen met hun ouder(s)/verzorger(s) langs diverse tableaus, die opgesteld zijn in de wijk rondom de school. 

Voor deze wandeling komen intekenlijsten met starttijden, zodat de groepen goed verdeeld worden over de verschillende tableaus. U herkent de route door het pad met de lichtjes te volgen.

Verzoek aan u om elk kind 3 glazen potjes mee te laten nemen naar school. Deze kunnen ingeleverd worden in de klas. 

Verdere informatie omtrent de tijden volgt in het Julianabericht van december. 


Spaardoel Stichting Ushersyndroom

Zoals u weet sparen we dit schooljaar voor de Stichting Ushersyndroom. De opbrengst van de Kinderboekenbeurs gaat dus naar de financiering van onderzoek naar deze erfelijke aandoening. Op vrijdag 16 november komt Maartje de Kok, een nicht van juf Françoise, in de groepen uitleggen wat het betekent om zowel slechtziend als slechthorend te zijn.

https://www.ushersyndroom.nl/all-project-list/kinderboekenbeurs-voor-spaardoel/


Dag van de Rechten van het Kind

Elk jaar wordt op 20 november de ‘Internationale Dag van de Rechten van het Kind’ gevierd. UNICEF en de Verenigde Naties hebben hiervoor op 20 november 1989 een verdrag aangenomen. Hierin zijn de basisrechten voor alle kinderen ter wereld vastgelegd.

Inmiddels is het verdrag door 191 van de 193 landen op de wereld ondertekend. De landen verplichten zich hiermee tot het beschermen van de rechten van kinderen in hun land. Ze moeten kinderen ook de kans geven om mee te denken en te praten over dingen die voor hen van belang zijn.

De Juliana Daltonschool is een UNESCO-school en vindt het belangrijk dat hier jaarlijks in de groepen aandacht aan besteed wordt.

Alle kinderen hebben recht op: onderwijs, een eigen geloof en cultuur, een naam en nationaliteit, een eigen mening, een veilig en gezond leven, bescherming tegen mishandeling en geweld, bescherming bij een oorlog, spelen, op te groeien bij familie, veilig drinkwater, goede gezondheidszorg en zorg bij een handicap.


Leerlingenraad

Ook dit jaar is er weer een leerlingenraad geïnstalleerd op onze school. Om de continuïteit binnen de leerlingenraad te blijven waarborgen zijn de leerlingen die vorig schooljaar vanuit groep 7 de leerlingenraad hebben vertegenwoordigd, aangebleven. In de groepen 5 t/m 7 zijn nieuwe verkiezingen gehouden. De leerlingenraad van dit schooljaar bestaat uit de volgende leden: Derek (voorzitter) en Quinten (secretaris) uit groep 8, Floris en Isanne uit groep 7, Naut en Isabel uit groep 6 en Frederique B. en Milo uit groep 5.

In de leerlingenraad zitten leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de leerlingen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in de vergaderingen van de leerlingenraad.

De leerlingenraad kan zich ook bezighouden met het meedenken over allerlei schoolse zaken, zoals de regels/afspraken, de aanschaf van materialen, de tussen schoolse opvang en de organisatie van allerlei activiteiten.


Externe ondersteuning onder schooltijd

Op de Juliana Daltonschool bieden wij, indien nodig, ondersteuning op remediërend en verrijkend gebied. In enkele gevallen is de school handelingsverlegen om aan deze zorgvraag te kunnen voldoen. In deze gevallen bestaat, in overleg met de Intern Begeleider, de mogelijkheid om onder schooltijd externe ondersteuning te krijgen.

Het kan zijn dat ouders zonder deze speciale zorgvraag graag extra ondersteuning door een extern persoon voor hun kind willen regelen. Deze ondersteuning kan niet onder schooltijd plaatsvinden, omdat de leerling dan onvoldoende het reguliere lesaanbod kan volgen.


Verbouwing van de school

Er is al veel over geschreven en gesproken. Het lijkt er nu daadwerkelijk van te komen… De school gaat verbouwd worden. Afgelopen dinsdag zijn de eerste gesprekken met Sineth (gebouwenbeheer), Proceon, Gooise Meren en de directie gevoerd.


Belangrijke data

Dinsdag 6 november

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8

Maandag 12 november

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8

Maandag 19 november

Versiermiddag Sinterklaas

Dinsdag 20 november

Dag van de Rechten van het KindJuliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.