Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht oktober

Algemeen

Nog een week school en dan kan iedereen aan een welverdiende herfstvakantie gaan beginnen.

De herfstvakantie in onze regio (Noord) is van 12 t/m 16 oktober.

Op 19 oktober is er een studiedag op school en wij verwachten de kinderen weer op school op dinsdag 20 oktober.

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de inhoud van onze studiedag die in het teken zal staan van het Daltononderwijs.

Vanaf deze week is juf Angela weer op school na een periode van zwangerschapsverlof. Juf Angela werkt op maandag, dinsdag en woensdag  in groep 4 en op donderdag en vrijdag staat juf Saskia voor deze groep. Welkom terug op school juf Angela! Juf Rens bedanken we hierbij nogmaals voor haar inzet in groep 4.

Het team wenst u alvast een fijne herfstvakantie!


Update renovatie

Afgelopen week is bouwbedrijf van Dillen gestart met de renovatie aan onze school. Zoals het er nu naar uitziet, is de planning dat de renovatie klaar is in de eerste twee weken van april. Ons streven is om de verhuizing rond de meivakantie te laten plaatsvinden. Mogelijk zullen wij maandag 10 en dinsdag 11 mei gebruik moeten maken van twee verhuisdagen.

Voorafgaand aan de verbouwing is het asbest uit het schoolgebouw verwijderd. In een iets eerder stadium heeft de gemeente opdracht gegeven het asbest uit de aangrenzende grote gymzaal te verwijderen en zijn er onderhoudswerkzaamheden (schilderwerk) geweest. Deze werkzaamheden staan dus los van ons schoolgebouw.


Kinderboekenweek: ‘En toen?’

De Kinderboekenweek met als thema ‘ En toen? ‘ is op woensdag 30 september met een spetterende opening van start gegaan. De leerkrachten en de kinderen waren verkleed naar school gekomen in kleding van vroeger. Zo zagen we bekende schilders, hippies en zelfs Einstein voorbij komen. Het was voor iedereen meteen duidelijk wat het thema van deze Kinderboekenweek is. Geschiedenis.

In iedere groep wordt er ruimschoots aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Ook zijn er diverse activiteiten georganiseerd. Zoals groep doorbrekend voorlezen. De leerkrachten lezen voor uit hun lievelingsvoorleesboek en de kinderen mogen kiezen bij welke leerkracht ze op een middag twee keer een kwartiertje gaan luisteren. Het is altijd fijn om te zien hoe enthousiast en geboeid de kinderen naar de verhalen luisteren. Van klein tot groot.

Er wordt deze week ook een reeks theaterworkshops gegeven door een theaterdocente, juf Lena.

In de klas gaan de kinderen puzzelen op een prijsvraag. Babyfoto’s van alle leerkrachten bekijken en wie is nou wie? De groep die alles goed heeft krijgt een mooi voorleesboek! En nu maar lezen!


Twee teams van de JDS op een podiumplaats bij de Scholenestafette Atletiek

Op dinsdag 29 september organiseerde Atletiekvereniging Tempo de scholenestafette.

Hieraan deden bijna 300 leerlingen van verschillende basisscholen mee.

Er moest 400 meter afgelegd worden op een op sommige plekken behoorlijk gladde baan. Het had flink geregend.

Het team uit onze groep 5 ’ De vliegende Hotdogs’ is van alle groepen 5 als eerste geëindigd!

Goed gedaan Sven, Marcus, Wisse en Duuk!

Het team uit groep 7: ‘De vliegende gehakballen’ veroverde een mooie derde plaats bij de wedstrijd tussen alle groepen 7.  Gefeliciteerd Cecile, Koen, Florian en Rutger!

De teams van groep 6, ‘De Hazewindhonden’ en de ‘Jaguars” hebben ook keihard gerend en verdienen zeker ook een applausje!


CITO

Voor de zomervakantie gaven we al aan dat we de Cito LOVS toetsen van juni zouden uitstellen naar het begin van dit schooljaar. Dit in verband met de lange periode van thuiswerken en de tijd die we graag wilden gebruiken om eventuele achterstanden in te halen en om weer te wennen aan het naar school gaan. De toetsen worden eind september t/m begin oktober afgenomen in de groepen 4 t/m 8. De resultaten zullen -zoals bij de toetsen in januari en juni- met u als ouders gedeeld worden en wanneer nodig zal de leerkracht u uitnodigen voor een gesprek.

De thuissituatie is voor alle kinderen anders geweest en verschilde aanzienlijk van hoe het er in een klas aan toegaat. Alle kinderen zijn tijdens de thuiswerkperiode in andere omstandigheden aan het werk geweest en er is nu nog te kort onderwijs gevolgd in de groep om alles waar nodig in te halen. Dat betekent dat we de resultaten van deze Cito-toetsen met enige voorzichtigheid interpreteren.

 

Kinderen die zwakker scoren dan anders rekenen we niet af op enkel dit resultaat. Kinderen die het beduidend beter doen, zullen dit nieuwe niveau ook in de groep moeten weten vast te houden.

De normering van de toets gaat uit van het aantal maanden onderwijs dat de kinderen in mei/juni hebben gehad. Kinderen die in de periode thuis niet fijn door hebben kunnen leren en werken hebben een aantal maanden nauwelijks onderwijs gevolgd. Andere kinderen hebben goed door kunnen werken en hebben zich net als in de gewone schoolsituatie ontwikkeld. Zij hebben in augustus en september alweer twee extra onderwijsmaanden achter de rug waardoor de normering van juni een vertekend hoog beeld kan geven.

Kortom, de resultaten dienen als thermometer en geven de leerkracht handvatten voor een passend lesaanbod en zijn in veel gevallen minder bruikbaar om het niveau van de kinderen te duiden. Er is een evaluatie van de doelen gemaakt aan het eind van vorig schooljaar. Die kan nu naast de Cito-meting worden gelegd.

De voorlopige prognose in groep 7 en het schooladvies in groep 8 worden breder opgebouwd dan alleen maar op basis van de laatste Citoresultaten. Daar gaan een hele ontwikkelingslijn, prestaties en observaties in verschillende jaargroepen aan vooraf. Ook hier vormen de toets resultaten slechts een onderdeel van dat geheel. De leerkracht zal peilen in hoeverre dit passend is of dat er bijsturing nodig is. De resultaten van deze Cito zullen dus niet één op één door vertaald kunnen worden naar een schooladvies voor het voortgezet onderwijs.


Indeling voortgangsgesprekken november

De voortgangsgesprekken voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn gepland op 12 en 17 november. Het team beraadt zich nog op de keuze om de gesprekken in fysieke vorm of via Teams te voeren. Uiteraard heeft u als ouder altijd de keuzevrijheid om het voortgangsgesprek via Teams te voeren.

Vanaf 8 oktober krijgt u een pushnotificatie dat er een nieuw agenda-item in Parro staat. Wanneer u dit agenda-item met de gespreksplanner opent, kunt u per kind uit de beschikbare tijdstippen kiezen. De ouders met meerdere kinderen op school kunnen vanaf 8 oktober 12.30 uur inschrijven. De andere ouders vanaf 9 oktober 12.30 uur.


Studiedag team op maandag 19 oktober

De studiemomenten van dit schooljaar staan in het teken van verdere verbetering van ons Daltononderwijs. Op de studiedag van 19 oktober gaat het team daarom werken aan verbetering van de ik-doelen in het portfolio.

Vanaf groep 2 werken de leerlingen op onze school met een portfolio. In de portfoliomap zitten materialen waaraan de kinderen naast hun reguliere taken werken. Dat kan uitdagend zijn of remediërend, afhankelijk van wat het kind zelf kiest. Daarnaast is de portfoliomap een 'groeidocument', want het bevat zelfportretten en zelfevaluaties vanaf de eerste keer dat het kind erin ging werken. Leerlingen moeten een paar keer per jaar voor zichzelf vragen beantwoorden als 'wie ben ik?', 'wat kan ik goed?' en 'wat kan er beter?'. Door deze vragen geregeld aan zichzelf te stellen, leert het kind stapsgewijs te reflecteren op de eigen ontwikkeling. De leerlingen reflecteren op twee soorten doelen: cognitieve ik-doelen en 'Dalton ik-doelen'.

De vragenlijst bij de Dalton ik-doelen laat de kinderen reflecteren op de eigen ontwikkeling op het gebied van de Dalton kernwaarden: hoe lukt het samenwerken, hoe zelfstandig ben je, kun je goed omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid, et cetera. De vragenlijst is aangepast aan de leeftijd van de kinderen en kent een doorgaande lijn: van iemand in groep 8 kun je meer verwachten dan van een kleuter.

Op de studiedag van 19 oktober gaan de teamleden werken aan de evaluatieformulieren van de cognitieve ik-doelen. In welke schoolvakken ben ik goed? Welke vakken vind ik juist lastig? Maar ook specifieker: op welk onderdeel van rekenen kan ik nog wat oefening gebruiken? De formulieren van deze ik-doelen worden herschreven en in een nieuwe lay-out opgemaakt, zodat ze in lijn zijn met de Dalton ik-doelen. Daarvan weten we namelijk sinds de pilot en het eerste jaar gebruik dat de kinderen er goed mee uit de voeten kunnen.


Vervolg Cultuurproject Wereldgodsdiensten

Dit schooljaar vervolgen wij het project Wereldgodsdiensten met extra aandacht voor de Islam.

Vorig schooljaar zijn het Jodendom en het Christendom aan bod geweest. We werken in alle groepen in de week van 21 t/m 28 oktober aan dit project.

We maken gebruik van de leskist Islam van Arkade. Deze organisatie ondersteunt scholen  bij het geven van levensbeschouwelijk onderwijs. In de leskist zitten boeken, voorwerpen en handleidingen voor de leerkrachten.  De groepen 5 t/m 8 werken met werkboekjes van SamSam.

Ook de groepen 1 t/m 4 werken een week lang aan dit thema, op een aan hun leeftijd aangepaste manier. Door de coronacrisis hebben we deze keer geen excursies georganiseerd.


Schaken

Tijden van weleer herleven

Toen ik als leerkracht van groep 6 in 1973 op de Julianaschool met schaaklessen begon, viel mij meteen een aantal dingen op: de concentratie bij de schakers ging met sprongen vooruit, het rekenniveau werd beter, de creativiteit om naar oplossingen te zoeken nam toe én de kinderen die schaakten vertoonden meer doorzettingsvermogen. De meeste kinderen waren bovendien zeer enthousiast en keken reikhalzend uit naar het volgende schaakmoment.

Precies een jaar geleden begon ik met elf plusklaskinderen en juf Marion aan hetzelfde traject als 46 jaar daarvoor en hoewel ik geen groepsleerkracht meer ben, kwamen dezelfde dingen bovendrijven, al had ik natuurlijk geen zicht op de rekenvorderingen in de klas.

Door de coronacrisis heeft het schaken drie maanden stilgelegen, maar in augustus is de draad weer opgepakt. Prettige bijkomstigheid is overigens dat de schakers nu wekelijks terecht kunnen in het clubhuis van zaalvoetbalvereniging Adelaars, dat zich op loopafstand van de huidige noodlocatie bevindt.

Momenteel schaken er 29 kinderen uit groep 6, 7 en 8 op de vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur. Ik haal de schakers op bij school en breng ze weer terug.

Elke vrijdagmiddag geef ik eerst een instructie van maximaal een halfuur, vervolgens spelen de kinderen competitiepartijen in drie niveaugroepen: A, B en C. Aan het eind van elke competitie vindt er mogelijk promotie en/of degradatie plaats, zodat de kinderen uit dezelfde schaakgroep ongeveer even sterk zijn.

In augustus ben ik ook begonnen met klassikale schaaklessen én een competitie in groep 5. Deze serie wordt voor de herfstvakantie afgerond. Na de herfstvakantie gaan er vooralsnog zeven kinderen uit groep 5 instromen in de wekelijkse schaakcompetitie. Zij beginnen in de D-groep.

Tenslotte wil ik kwijt, dat de kinderen zeer enthousiast zijn én dat het schaakniveau met sprongen vooruitgaat. Dat is niet alleen mijn verdienste, maar komt zeker ook door de flexibiliteit van het team en de directie van deze leuke school.

Schaakmeester Paul


Traktaties

De kinderen mogen, als ze jarig zijn, in de klas trakteren. Wilt u er ook rekening mee houden dat er kinderen in de klas kunnen zitten met een voedselallergie? U kunt dit navragen bij de leerkracht.

Het zal u bekend zijn dat er voortdurend een beroep op de scholen wordt gedaan, om mee te helpen aan de beperking van het snoepen, in verband met een goede tandverzorging en overgewicht.
Wij laten u vrij om zelf invulling te geven aan de traktatie, maar vragen u wel om hiermee rekening te houden. In verband met de huidige hygiënemaatregelen, moeten de traktaties voorverpakt zijn. 

Het geven van een cadeautje als zijnde een traktatie is niet de bedoeling.


Sint

Ook voor de Sint zijn het onzekere tijden. De ene na de andere intocht wordt afgeblazen en hoe lang moet de Goedheiligman in quarantaine als hij vanuit Spanje in Nederland arriveert?

De Sintcommissie probeert op basis van de huidige informatie een zo goed mogelijk feestprogramma samen te stellen, dat voldoet aan de corona-richtlijnen. Zoals het er nu naar uitziet zal Sinterklaas met zijn roetveegpieten de kinderen komen bezoeken op vrijdagochtend 4 december. De ‘meet-en-greet-op-afstand’ zal plaatsvinden in sporthal De Lunet, omdat daar voldoende afstand gehouden kan worden. Ouders en andere volwassenen kunnen dit jaar helaas niet bij het feest aanwezig zijn.


Regels brengen en halen

Begin september bent u per e-mail op de hoogte gebracht van de wijziging in de regels en afspraken rond het brengen en halen van uw kinderen.

We hebben hierin een duidelijke verbetering kunnen bemerken, waarvoor dank. Desondanks kan één en ander nog aangescherpt worden. Daarom vragen we u om de volgende regels en afspraken nog eens goed door te lezen. Wanneer uw kind door anderen (oppas, grootouder) opgehaald wordt, verzoeken wij u om hen ook op de hoogte te stellen van onderstaande regels/afspraken.

 

  • Rijroute: auto’s gebruiken de middelste ingang van het parkeerterrein om in en uit te rijden. De oorspronkelijke rijroute komt dus te vervallen.
  • Zorg ervoor dat u op tijd komt en het brengen/halen geen haastwerk wordt, haastige spoed is immers zelden goed.
  • Fietsers fietsen over het fietspad en rijden door tot de ingang bij het schoolplein. Zij verlaten het parkeerterrein ook via deze ingang. Fiets dus niet over het parkeerterrein!
  • De leerlingen zijn op dit punt ook bijgepraat door hun leerkrachten, maar breng dit gerust thuis ook nog even extra onder de aandacht!
  • Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar (dit geldt ook voor kinderen boven de 13 jaar). Kom dan ook zoveel mogelijk alleen om te brengen/halen (1 ouder per gezin).
  • Met welk vervoermiddel u ook komt: gebruik het schoolpleinhek alleen om kinderen af te zetten. Vorm geen groepjes bij het hek. Mededelingen aan leerkrachten graag via Parro, per e-mail of op afspraak.
  • Parkeer uw auto uitsluitend in de parkeervakken. Parkeer niet dubbel en niet voor het schoolpleinhek!
  • Parkeer uw auto achteruit in de parkeervakken. Zo heeft u, wanneer u bij drukte wegrijdt, beter zicht.
  • Blijf niet staan dralen, maar verlaat het parkeer-/afzetterrein zo spoedig (en veilig) mogelijk.
  • Er is eventueel extra parkeergelegenheid bij hockeyclub Naarden en het woonwagenkamp.

 

Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat het ophalen en brengen overzichtelijker, en dus veiliger voor de kinderen, gaat verlopen. Er zullen altijd andere verkeersgebruikers zijn (i.v.m. het sporten bij de verschillende accommodaties), die er mogelijk een andere rijroute op nahouden. Laat dat ons er niet van weerhouden bovenstaande afspraken na te leven, want de uitzondering bepaalt immers niet de regel!

Tenslotte vragen we u om bij het brengen en halen van uw kind de coronaregels zorgvuldig in acht te nemen.

Het afstand houden tot andere volwassenen blijft belangrijk bij het terugdringen van het virus.


Belangrijke data

Woensdag 7 oktober

NIO-onderzoek groep 8

Donderdag 8 en vrijdag 9 oktober

Indeling voortgangsgesprekken via Parro

Maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober

Herfstvakantie

Maandag 19 oktober

Studiedag: alle leerlingen vrij

Maandag 21 t/m 28 oktober

Cultuurproject IslamJuliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.