Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht september

Start schooljaar 2020-2021

Het nieuwe schooljaar is in alle groepen goed van start gegaan. Het was even wennen voor iedereen, de nieuwe locatie, de andere klaslokalen, het andere schoolplein en voor veel groepen een nieuwe leerkracht. De nieuwe leerlingen heten wij van harte welkom!

We hebben helaas nog te maken met de coronaregels waardoor alles nog steeds anders is dan normaal.

Maar nu de eerste twee weken erop zitten, kunnen we zeggen dat iedereen zijn draai gevonden heeft .

In alle groepen is alweer hard gewerkt en ook is er ruim aandacht besteed aan het creëren  van een veilig en sociaal klassenklimaat.

We hopen dat het voor alle kinderen en ouders een fijn begin van het nieuwe schooljaar geweest is.


Update Jeanne

Na een ziekteperiode is Jeanne de Vaal, directeur van onze school, sinds afgelopen mei gestart met re-integreren. De re-integratie verloopt naar wens en we hopen dat zij haar werkzaamheden binnen afzienbare tijd weer volledig kan hervatten.


Verkoudheidsverschijnselen

Nogmaals willen wij benadrukken dat het belangrijk is dat kinderen met verkoudheidsverschijnselen thuis blijven. Kinderen tot en met 6 jaar mogen, mits zij geen verhoging/koorts hebben, met een snotneus naar school. Kinderen vanaf 7 jaar moeten thuisblijven.

Mochten leerkrachten verkouden zijn, dan blijven zij thuis en laten zij zich testen. Wanneer het ons niet lukt om vervanging te regelen, zal de hele groep helaas thuis moeten blijven.


Eenmalige Cito afname eind september

In week 39, 40 en 41 worden de Citotoetsen eenmalig afgenomen. Wegens Corona heeft de gebruikelijke afname in juni niet plaats kunnen vinden. 

In januari en juni vinden de midden- en eindtoetsen plaats zoals u gewend bent.


Spaardoel : Het Vergeten Kind

Om bekende redenen hebben vorig schooljaar diverse activiteiten niet kunnen plaatsvinden. Bij de sponsorwandeling hadden we graag geld opgehaald voor ons spaardoel Het Vergeten Kind, maar dat is dus niet gelukt. We hebben daarom besloten ook komend schooljaar Het Vergeten Kind te steunen. Het Vergeten Kind maakt zich sterk voor de vele kinderen in Nederland die niet veilig en liefdevol kunnen opgroeien.


Kinderboekenweek

Op woensdag 30 september 2020 begint de Kinderboekenweek. Het thema: En toen (geschiedenis).

In de diverse groepen worden verschillende activiteiten georganiseerd en de leerlingen krijgen soms ook de kans om in andere klassen te gaan kijken. Wanneer er iets nodig is voor specifieke groepen zal dit via de e-mail of Parro worden aangekondigd. We willen de Kinderboekenweek in stijl beginnen en vragen daarom of alle kinderen op woensdag 30 september verkleed naar school willen komen in kleding ‘van toen’: denk aan een ridderpak, een mooie jurk van een jonkvrouw, Fred Flintstone, dinosaurus of een discopak uit de seventies… Graag ontvangen wij van elke leerling een oude foto. Via Parro horen de ouders nog van welke leeftijd dat precies moet zijn en wanneer de foto moet worden aangeleverd en bij wie. 


UNESCO

Als UNESCO–school besteden wij ook dit jaar weer aandacht aan Prinsjesdag. Dit jaar valt Prinsjesdag op dinsdag 15 september.

Wij gaan in de groepen 7 en 8 werken met het lespakket ‘De Derde Kamer der Staten Generaal’.

Dit is een interactief lesprogramma over de Nederlandse parlementaire democratie.

De kinderen leren op een speelse manier hoe de politiek werkt in Nederland.


Nationale Kraanwaterdag

Eveneens in het kader van UNESCO doen wij op woensdag 23 september mee met de Nationale Kraanwaterdag.

Deze dag wordt georganiseerd door alle Nederlandse drinkwaterbedrijven gezamenlijk.

Aan de hand van een korte en aantrekkelijke les leren de kinderen van groep 1 t/m 8 waar hun kraanwater vandaan komt, hoe kraanwater wordt gezuiverd en hoe je zelf slim kunt omgaan met dit gezonde en duurzame natuurproduct.


Schoolfotograaf

Op dinsdag 22 september komt de schoolfotograaf. De juffen trekken hun vrolijkste kleren aan!

Er worden zowel groepsfoto’s als portretfoto’s gemaakt.


Dalton kernwaarde van september: zelfstandigheid

De Dalton kernwaarde van september is zelfstandigheid. We geven extra aandacht aan deze kernwaarde in de klas, om juist de leerdoelen op dit gebied te ontwikkelen. Op posters in de gang en klas staat in steekwoorden waar de kernwaarde aan te herkennen is in ons onderwijs. 

Kinderen willen nieuwe dingen ontdekken, ze willen doelgericht werken aan een taak of opdracht en zijn in staat om tijdens dit leerproces begeleiding of hulp te zoeken indien noodzakelijk. Zelf actief problemen oplossen leert kinderen zelfstandig nadenken en beter begrijpen. 

Het werken met een weektaak is een middel om hieraan te werken. Om de weektaak effectief in te zetten, moet de leerkracht de leerlingen goed kennen. Dan is de leerkracht in staat een takenpakket samen te stellen dat kinderen de kans geeft zelfstandig problemen op te lossen. Daardoor leren kinderen creatief te denken en te handelen. De leerling leert uiteindelijk beredeneerde keuzes te maken.

In augustus hebben we ook al aandacht aan deze kernwaarde besteed.


Schaken

Vorig schooljaar is Paul van der Horst, onze oud-collega, invalmeester én opa van Roef (groep 3) en Sierd (groep 1/2-b) , gestart met het geven van schaaklessen op onze school.

Hij is  vorig jaar begonnen met schaken in de plusklas (groep 6 t/m 8).

Nadat Paul schaaklessen aan de groepen 5 t/m 8 heeft gegeven, zijn er ook andere kinderen mee gaan schaken in de schoolcompetitie. Ook hebben er teams meegedaan met de kampioenschappen van Bussum/Wijdemeren.

Alle kinderen die in de plusklas zitten (groep 6 t/m 8) doen automatisch mee met schaken.

De andere schakers worden door Paul, in overleg met de leerkracht, uitgekozen.

Dat is niet alleen afhankelijk van hun schaaktalent, maar ook van hoe het werk in de klas gaat. Als de weektaak niet af is, kan er ook niet geschaakt worden.

Groep 5 krijgt vanaf deze week tot de herfstvakantie iedere week schaakles van Paul.

De groepen 6 t/m 8 hebben deze lessen vorig jaar al gehad.

Na de herfstvakantie stroomt groep 5 in en kunnen zij ook meedoen aan de schaakcompetitie.

Zolang de school op de tijdelijke locatie zit, vinden de lessen plaats in het clubhuis van de zaalvoetbalclub van Paul. Het clubhuis bevindt zich op de begane grond naast de hoofdingang van het sportcomplex De Lunet. Ongeveer 100 meter van de tijdelijke locatie. Paul haalt en brengt de kinderen samen met de leerkracht.


Belangrijke data

Maandag 31 augustus

Informatieavond groep 4 (start 20.00u)

Dinsdag 1 september

Informatieavond groep 5 (start 20.00u)

Donderdag 3 september

Informatieavond groep 6 (start 20.00u)

Maandag 7 september

Informatieavond groep 7 (start 20.00u)

Dinsdag 22 september

Schoolfotograaf

Woensdag 30 september

Start KinderboekenweekJuliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.