Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht juni

Terugblik: sportdag

Woensdag 20 mei jl. vond de jaarlijkse sportdag plaats. De zon scheen en de sfeer was erg gezellig en sportief. Het thema was ‘Jungle’ en veel kinderen hadden zich verkleed of geschminkt. Tijdens de sportdag heeft iedere leerling meegedaan aan de sponsorloop. Wat deed iedereen zijn best! Het geld wat daarbij opgehaald is, gaat naar het spaardoel ZOA. We hopen in het volgende bericht te kunnen vermelden wat de tussenstand tot nu toe is.


Trefwoord

De komende periode zal het volgende onderwerp in alle groepen aan bod komen:

Week 22 t/m 24: Overbrengen. Inhoud: Je boodschap overbrengen, communiceren, overtuigen, je hart luchten en je gelijk halen. En over je verhaal kwijt kunnen in beeld, woord en gebaar.

Week 25 en 26: Verlangen. Inhoud: Verlangen naar veiligheid, vrede, eerlijkheid en schoonheid. Over droom en werkelijkheid, negativisme en hoop.


Sociaal emotionele ontwikkeling

Het thema waar wij momenteel schoolbreed aan werken, is het thema ‘Opkomen voor jezelf’. Het gaat daarbij om het omgaan met weerstand van anderen en voor jezelf zorgen. Bijvoorbeeld: er iets van zeggen als een ander voordringt, of het zeggen als een ander zich niet aan een afspraak houdt. Het thema wat daarna behandeld wordt is ‘omgaan met ruzie’. Het gaat daarbij om het oplossen van conflicten op een goede manier. Bijvoorbeeld: naar een ander luisteren bij een ruzie of een compromis sluiten.


Uitschrijven Julianabericht

Denken de ouders van de leerlingen van groep 8, die geen jongere kinderen meer op school hebben, aan het uitschrijven voor het Julianabericht? Dit kan via de link onderaan dit Julianabericht. Uiteraard mag u ingeschreven blijven staan als u het leuk vindt om op de hoogte te blijven. 


Zomerfeest

18 juni is het zover: ZOMERFEEST 2.0!

 

We hebben ongeveer 400 aanmeldingen van volwassenen en kinderen die het feest met ons mee willen vieren. Wat een opkomst!! Op een paar ouders na is iedereen bereid om consumptie bonnen te kopen en dat is goed nieuws. Het geringe budget dat we te besteden hebben, zal dan ook volledig aangewend worden om gedurende het feest de kinderen te vermaken. Dit gebeurt middels een mystery guest, die bekend is van televisie. Er zullen diverse activiteiten zijn op het plein en ieder kind ontvangt (kosteloos) een versnapering en iets te drinken.

 

Uiteraard is er ook ruimschoots aan de inwendige mens gedacht. Er zal een professionele BBQ-er aanwezig zijn die heerlijke saté, hamburgers en hotdogs zal maken. Dit alles zal tegen een sterk gereduceerd tarief aangeboden worden. We starten maandag 15 juni in de hal met de verkoop van bonnen en uiteraard kun je ook bonnen kopen op de avond zelf.

 

Als jullie voor een goed humeur zorgen en wellicht een beetje goed weer, dan zorgen wij voor de rest. Het feest begint om 17.00 uur en is om 19.30 uur afgelopen. Bij slecht weer zal het feest verplaatst worden naar donderdag 25 juni, dit wordt de week vòòr 18 juni vastgesteld en gecommuniceerd.

 

We hebben er zin in en kijken er naar uit!

 

De Activiteitencommissie


Gezocht: nieuwe coördinator klaar-over

Met behulp van vele ouders kan uw kind veilig de Huizerweg oversteken. Renate van Erp heeft jaren de coördinatie over het klaar-overen op zich genomen en wil nu graag het stokje doorgeven. Renate: heel erg bedankt voor jouw jarenlange inzet! Mede onder jouw verantwoordelijk kunnen de leerlingen van onze school veilig oversteken.

Vanaf het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een enthousiaste ouder die het leuk lijkt om deze taak over te nemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Renate van Erp: vanerpschuur@gmail.com of bel 06-24965713.

 


Formatie schooljaar 2015-2016

Stichtingsbreed is afgesproken dat de scholen hun formatieplaatje vanaf 15 juni a.s. naar ouders mogen communiceren. Wij zullen vanaf deze datum bekend maken welke leerkracht in welke groep gaat werken.


Belangrijke data

Dinsdag 2 juni

Schoolreis groep 1 en 2

Vrijdag 12 juni

Groep 1 t/m 4 vrij

Donderdag 18 juni

Continurooster; alle leerlingen vanaf 14.00 uur vrij

Donderdag 18 juni

Zomerfeest 2.0 van 17.00 uur tot 19.30 uur

Vrijdag 26 juni

Rapporten mee

Maandag 29 juni

Afscheid oudste kleuters

Dinsdag 30 juni

Wisselmiddag

Dinsdag 30 juni

Musical groep 8 voor de grootouders

Woensdag 1 juli

Musical groep 8 voor de ouders

Donderdag 2 juli

Uitzwaaien leerlingen groep 8

Vrijdag 3 juli

Laatste schooldag; alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Maandag 17 augustus

Eerste schooldag van het nieuwe schooljaarJuliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.