Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht maart

Trefwoord

De komende periode zal het volgende onderwerp in alle groepen aan bod komen:

Week 10 en 11: Meedoen. Inhoud: Over het wel of niet mee kunnen of mogen doen. Over jezelf en anderen de kans geven om mee te kunnen doen.

Week 12 t/m 14: Opbloeien. Inhoud: Over afgedankt worden of erkenning krijgen. Over mensen die opfleuren of wegkwijnen. Over opleven, opbloeien en de wereld rijker maken. 


Sociaal emotionele ontwikkeling

Het thema waar wij momenteel schoolbreed aan werken, is het thema ‘Jezelf presenteren’. Kinderen leren zichzelf hierbij kenbaar te maken in gezelschap van anderen. Dit kan door middel van een praatje maken met iemand die je niet kent of iets in de groep vertellen.


Voortgangsgesprekken

Dinsdag 3 maart en maandag 9 maart staan de voortgangsgesprekken gepland voor de groepen 1 t/m 7. De gesprekken duren 15 minuten. De gesprekken in groep 6 en 7 zullen met de leerlingen en de ouders samen gevoerd worden. U kunt 15 minuten van te voren op de gang het werk inzien van uw zoon/dochter.


Week van de Lentekriebels

Dit jaar doen wij voor het eerst mee met de week van de Lentekriebels. Dit is een nationale projectweek over relationele en seksuele vorming voor het basisonderwijs en vindt de 3e week van maart plaats. Tijdens deze week volgen leerlingen in groep 1 t/m 8 elke dag een les over relaties en seksualiteit, passend bij de leeftijd van de kinderen. Dit draagt bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat, ook in de klas. Voor meer informatie kunt u naar de volgende website: www.weekvandelentekriebels.nl.


Wandelen voor water

Dit jaar doen de groepen 7 en 8 mee aan de campagne ‘Wandelen voor water’. Kinderen in ontwikkelingslanden moeten vaak ver lopen om water te halen. Naar school gaan is er dan niet bij. Voor de landelijke campagne ‘Wandelen voor water’ lopen Nederlandse kinderen uit groep 7 en 8, 6 kilometer met 6 liter water op hun rug. Zo ervaren ze een beetje wat leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden moeten doen om hun dorst te lessen. Dinsdag 3 maart krijgen de kinderen een gastles over het project. Het is de bedoeling dat de kinderen zich laten sponsoren voor deze loop. Het opgebrachte geld zal via de stichting Aqua for all, ten goede komen aan drinkwaterprojecten in landen in Azië en Afrika. Voor meer informatie over het project: www.wandelenvoorwater.nl

De wandeling is onder schooltijd, op woensdag 18 maart. Verdere informatie volgt via de mail.


Bidgroep

Op de gevel van onze school staat de naam van een grote Held. De school heeft haar identiteit met die naam verbonden. De komende tijd leven we weer toe naar het Paasfeest, dan vieren we dat deze Held zijn leven gaf en weer opstond uit de dood! Door zijn dood en opstanding mogen mensen leven en liefde ontvangen. Zijn boodschap van Liefde is; heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Wat een prachtig en belangrijk motto om kinderen mee te geven aan het begin van hun leven.

 

Op onze school is al tientallen jaren een kleine groep ouders actief. Samen met ouders van de andere christelijke scholen van Bussum, wordt gebeden voor allerlei dingen die spelen op school. We bidden voor; een goede sfeer,  wijsheid en liefde voor de onderwijzers, voor gezondheid en sterkte en de onmisbare zegen van God.  Wanneer u belangstelling heeft om mee te bidden, dan bent u van harte Welkom!

 

Jill van Daalen

Jacqueline van den Boogert

Karin Wallenburg


Ambrasoft

Omdat wij als school gebruik maken van het softwareprogramma Ambrasoft, kunnen sinds kort alle kinderen daar thuis ook gratis gebruik van maken! Zo kan er thuis via de computer extra geoefend worden op het gebied van taal, spelling en rekenen. Ieder kind heeft daarvoor een unieke inlogcode nodig, die verstrekt wordt door de leerkracht. Mocht u deze code nog niet hebben ontvangen, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind(eren).


Techniekproject

Zoals u in de jaarkalender heeft kunnen lezen, start maandag 16 maart het tweede cultuurproject van dit jaar. We hebben er voor gekozen om een combinatie te maken met het vak techniek. In alle groepen zal er minimaal 4 middagen gewerkt worden aan dit project. Iedere groep heeft een tijdvak in de geschiedenis toegewezen gekregen. Binnen dit tijdvak wordt er aandacht besteed aan de culturele- en technische ontwikkeling. Er is nog behoefte aan verschillende knutselmaterialen, genoemd in de mail van 19 februari j.l. Deze kunt u in de daarvoor bestemde bakken in de benedengang deponeren. Nieuwsgierig geworden naar het resultaat? Dinsdag 14 april is van 17.00 uur tot 18.30 uur de school geopend en kunt u in iedere groep de creaties bekijken middels de tentoonstelling.


Daltonkijkmiddag

Donderdagmiddag 26 maart staan de schooldeuren weer wijd open voor de Daltonkijkmiddag. U kunt van 13.30 uur tot 14.45 uur op een ontspannen manier samen met uw kind kennis maken met ons Daltonsysteem. U zult daarbij een dagtaak krijgen en samen kunt u deze dagtaak plannen en afwerken. We hopen dat u er bij bent!


Continurooster paaslunch

Denkt u eraan dat de leerlingen donderdag 2 april een continurooster hebben in verband met de Paaslunch? Zij gaan dan niet naar huis of naar de tussenschoolse opvang, maar lunchen met elkaar op school. Om 14.00 uur zijn alle leerlingen dan vrij.


Belangrijke data

Dinsdag 3 maart

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7

Maandag 9 maart

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7

Maandag 9 maart t/m vrijdag 13 maart

Week van de Lentekriebels

Maandag 16 maart

Start techniekproject

Woensdag 18 maart

Wandelen voor water groep 7 en 8

Vrijdag 20 maart

Groep 1 t/m 4 hele dag vrij

Donderdag 26 maart

Daltonkijkmiddag van 13.30 uur tot 14.45 uur

Donderdag 2 april

Paaslunch; continurooster. Alle leerlingen om 14.00 uur vrij.

Vrijdag 3 april

Goede Vrijdag; alle leerlingen vrij.

Maandag 6 april

Tweede Paasdag; alle leerlingen vrij.

Dinsdag 14 april

Tentoonstelling techniekproject van 17.00 uur tot 18.30 uur.Juliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.