Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht maart

Staking 14 maart 2018

Woensdag 14 maart  2018 staken alle leerkrachten van de Juliana Daltonschool. De school is deze dag gesloten en wij vragen u vriendelijk voor deze dag een oplossing te zoeken voor uw kind(eren). 

In oktober en december 2017 hebben we al eerder een dag gestaakt, omdat deze actie niet voldoende effect op de regering heeft gehad, heeft de PO-raad besloten om een kettingstaking te organiseren. Afgelopen 14 februari hebben Groningen, Friesland en Drenthe gestaakt en 14 maart zijn Noord-Holland, Flevoland en Utrecht aan de beurt.

Het team van de Juliana Daltonschool vindt dat een staking een uiterst middel is om een ‘probleem’ aan de kaak te stellen. Dat doe je alleen als er echt geen andere ‘route’ te bewandelen is. 

De huidige problematiek in het onderwijs is zeer ernstig. Alle scholen in Nederland kampen met een te kort aan leerkrachten én verkeren zelfs in paniek, omdat er geen enthousiasme meer is om aan de opleiding van leerkracht te beginnen, er geen respect meer is voor ons vak, er steeds meer op het bord van de leerkracht komt te liggen en er steeds meer leerlingen in de klas gepropt moeten worden.  

Mocht een leerkracht zich al ziek melden, dan is er geen vervanger beschikbaar en moet de school zich maar zien te redden. In een klein klaslokaal met 32 leerlingen, is het onmogelijk een klas op te delen. We hebben geen plek!  
Wij bedenken de meest creatieve oplossingen om dan de leerlingen toch les te geven. Hierdoor is de kwaliteit niet meer te garanderen.  

Het hele team van de Juliana Daltonschool wil een reddingsactie van de overheid. Wij bieden nu kwaliteit en dat willen we blijven doen. Dat kan alleen als wij kenbaar maken dat dit zo niet langer gaat. 


Aanschaf AED

Wij hebben een behoorlijk geldbedrag uitgegeven aan een apparaat, waarvan we hopen het nooit te hoeven gebruiken. De AED kan levens redden en daar gaan wij voor. Inmiddels is er een aantal collega’s die de AED kunnen bedienen. Tevens hebben wij ons aangemeld bij het Rode Kruis, zodat de AED tijdens de schooltijden ook ingezet kan worden in de buurt.

De AED hangt in de ‘grote’ hal, naast de houten bank. Laten we met elkaar duimen dat we dit apparaat nooit nodig hebben.


Leerlingenraad

Op donderdag 15 februari is de leerlingenraad naar Den Haag geweest om een bezoek te brengen aan de Staten-Generaal. Het was een geweldige dag. De leerlingenraad had zich goed voorbereid.

 

Hieronder volgt een verslag van de leerlingen van de leerlingenraad:

We zijn met de leerlingenraad naar Den Haag geweest. Daar hebben we een bezoek gebracht aan de Staten-Generaal. We kregen een rondleiding die begon bij de Ridderzaal. Vervolgens zijn we bij de Eerste Kamer geweest. Daarna zijn we via het Binnenhof naar de Tweede Kamer gegaan. We mochten op de tribune kijken naar een debat over Buitenlandse zaken. Ook hebben we een kijkje mogen nemen in de Boekenkamer. Tot slot mochten we Rens Raemakers (het jongste lid van de Tweede Kamer en lid van D66) interviewen. We hebben vragen gesteld, zoals: ‘Waarom wilde u bij de Tweede Kamer?’ en ‘Wat vindt u het leukste aan de Tweede Kamer?’ Ook hebben we kort Alexander Pechtold gezien.

Het doel van dit bezoek aan de Staten-Generaal was dat we zouden leren hoe het werkt in de politiek. De leerlingenraad houdt eigenlijk hetzelfde in, maar dan alleen voor de school. We hebben ons doel behaald, want we hebben veel geleerd van deze dag. Wat we meenemen in de volgende vergaderingen van de leerlingenraad is dat de voorzitter de leiding neemt en de beurten geeft. Dat we respectvol om moeten gaan met elkaar, goede argumenten moeten geven en goed naar elkaar moeten luisteren voordat we een discussie aangaan.

We vonden het een leuke, leerzame en interessante dag!

We willen Maarten Balzar (de vader van Quinten uit groep 5) hartelijk bedanken voor het regelen van deze dag.


Week van de Lentekriebels

De lente staat voor de deur; het jaargetijde van nieuw leven. Kinderen zijn vaak geboeid door de geboorte van kuikentjes, lammetjes en baby'tjes. Maar hoe groeit een baby in de buik? Wat is verliefdheid? Wat is het verschil tussen jongens en meisjes? De lente is het moment om aandacht te besteden aan deze en andere vragen over relaties en seksualiteit. Daarom doet onze school dit jaar weer mee aan de Week van de Lentekriebels van 19 tot en met 23 maart. Tijdens deze week volgen leerlingen in groep 1 t/m 8 elke dag een les over relaties en seksualiteit, passend bij de leeftijd van de kinderen. Dit draagt bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat, ook in de klas. Voor meer informatie verwijzen we u naar de volgende website: www.weekvandelentekriebels.nl.


Cultuurproject

Na de voorjaarsvakantie start het tweede schoolbrede cultuurproject. Alle groepen zullen onder begeleiding van Susannah Iseger in workshops aan de gang gaan met theater, muziek en dans. Benieuwd naar het resultaat? De voorstelling is op donderdagavond 5 april (SAVE THE DATE). De uitnodiging voor deze avond volgt nog!


Pasen

Op donderdag 29 maart vieren wij Pasen op school met de inmiddels traditionele paaslunch. Alle leerlingen maken voor een klasgenoot een lekkere paaslunch klaar, die we gezamenlijk in de klas gaan eten.

Hoe we ervoor zorgen dat iedereen een lunch krijgt die hij/zij lekker vindt, verschilt per klas en hoort u nog van ons. Op vrijdag 23 maart krijgt uw kind een brief mee naar huis met daarop de naam van de leerling waarvoor uw kind de lunch moet voorbereiden. Op deze brief staat ook wat de betreffende leerling graag eet.

De lunch wordt op donderdagochtend 29 maart om 08.30 uur meegenomen in een versierd mandje of in een feestelijk versierde schoenendoos. Op deze dag hebben we een continurooster en zijn alle kinderen vanaf 14.00 uur vrij.


Nationaal mediapaspoort

Het nationaal mediapaspoort omvat 7 thema’s. Schoolbreed werken we aan hetzelfde thema. Deze maand zijn wij gestart met het thema ‘Houd de klok in de gaten’.

Binnen dit thema leren we de leerlingen dat er naast internet, gamen en media nog meer is in de wereld. Het is belangrijk om de klok een beetje in de gaten te houden. Blijven spelen met broers en zussen, vrienden en vriendinnen en sporten is ook gezellig en gezond. Leerlingen denken kritisch na over de tijd die zij zelf achter een beeldscherm doorbrengen. Zij kunnen een experiment doen om eens een tijdje offline te blijven en krijgen hierdoor inzicht in de mate waarin zij afhankelijk zijn geworden van internet of hun mobiel.


Trefwoord

Het thema ‘Veel en weinig’ sluit aan bij de betekenis van de vastentijd ofwel de veertigdagentijd, de periode van bezinning ter voorbereiding op het paasfeest. Daarin is de kerngedachte: probeer eens minder te consumeren zodat er meer beschikbaar is voor wie weinig heeft. Er is nog steeds een grote kloof tussen rijk en arm. Dat geldt niet alleen wereldwijd maar ook in de eigen leefomgeving van kinderen (voedselbank, kringloopwinkel, etc.).

In dit thema ontdekken de leerlingen wat veel en weinig kan betekenen en ze leren hierbij vragen te stellen. Daarbij kijken ze concreet naar spullen en voedsel. Hoe belangrijk zijn spullen voor geluk? Wat betekent het om weinig spullen te hebben? Wat heb je echt nodig en wat zou je kunnen missen? Wat betekent het dat het zo ongelijk verdeeld is in de wereld? En hoe gaan wij zelf om met ons eten?

Het thema sluit af met het sleutelwoord ‘delen’. De leerlingen denken na over de waarde van delen, de lastige kanten eraan én het oplossend vermogen ervan.


Sociaal emotionele ontwikkeling

De komende maand leren we over de competentie ‘besef van jezelf’ en staat in de volgende les het onderwerp ‘kindermishandeling’ centraal. In elke groep wordt dit op het desbetreffende niveau uitgewerkt.

De meeste dingen zijn in Nederland goed geregeld voor kinderen. Toch geldt dit helaas nog niet voor alle kinderen. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. En helaas zijn er, ook in Nederland, kinderen die het slachtoffer worden van mishandeling, misbruik of verwaarlozing. Een kwetsbare groep zijn de vluchtelingkinderen in asielzoekerscentra. Zij kunnen niet altijd naar school, moeten heel vaak verhuizen en kunnen daardoor geen echte vrienden maken. Kortom: ook in Nederland zijn er kinderen voor wie het belangrijk is dat hun rechten beschermd worden!

An het einde van deze les weten de leerlingen wat kindermishandeling is. Zij kennen verschillende vormen van kindermishandeling, weten dat kindermishandeling niet normaal is en dat daar een grens ligt. Ook leren zij dat kindermishandeling niet altijd even duidelijk is, maar dat een vermoeden genoeg is om je zorgen te delen. De leerlingen worden gewezen op de kindertelefoon en op de vertrouwenspersoon van onze school (juf Christa van groep 7).


Daltonkernwaarde van de maand

De komende maand zal in alle groepen specifiek aandacht worden besteed aan de Daltonkernwaarde: vrijheid en verantwoordelijkheid.

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Leerlingen op onze school krijgen de gelegenheid om hun taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de school- en klassenregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken.

Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden, kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Leerkrachten bieden leerlingen structuur om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.


Belangrijke data

maandag 5 maart

Eerste schooldag na voorjaarsvakantie

dinsdag 6 maart en maandag 12 maart

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7

woensdag 14 maart

Stakingsdag: de school is gesloten

maandag 19 tot en met vrijdag 23 maart

Week van de ‘Lentekriebels’

donderdag 29 maart

Paaslunch. Continurooster tot 14.00 uur

vrijdag 30 maart tot en met maandag 2 april

Paasvakantie

dinsdag 3 april

Schoolreis groepen 5, 6 en 7

donderdag 12 april

GEEN schoolreis groepen 3 en 4: de schoolreis vindt plaats op donderdag 17 mei!

dinsdag 17 tot en met donderdag 19 april

Eind CITO groep 8

vrijdag 20 april

Koningsspelen groep 1 tot en met 8: continurooster tot 14.00 uur

maandag 23 april tot en met vrijdag 4 mei

Meivakantie

maandag 7 mei

Volgende JulianaberichtJuliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.