Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht november

Update renovatie

De renovatie is in volle gang. Hieronder vindt u een aantal foto’s van de eerste sloopwerkzaamheden.

 

 


Daltonkernwaarde november

De Daltonkernwaarde van deze maand is samenwerken. We geven extra aandacht aan deze kernwaarde in de klas, om juist de leerdoelen op dit gebied te ontwikkelen. Op posters in de gang en in de klas staat in steekwoorden waar de kernwaarde aan te herkennen is in ons onderwijs. In het dagelijks leven moet een mens samenwerken met andere mensen, die hij niet altijd zelf heeft gekozen. Wij vinden het belangrijk om kinderen op de basisschool te leren hoe je goed kunt samenwerken en van elkaar kunt leren. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze om te reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Onze Daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering.


Sinterklaas

Op vrijdag 4 december brengt Sinterklaas hopelijk weer een bezoek aan onze school. Samen met de leerlingen van de Indonschool begroeten we de Sint met zijn Pieten op het parkeerterrein naast de school. In verband met de maatregelen rond het coronavirus, kunnen hierbij helaas geen ouders en kinderen van buiten de school aanwezig zijn. Na de begroeting zal de Sint naar sporthal De Lunet gaan, waar hij die ochtend alle groepen persoonlijk zal ontvangen. Voor een 10-uurtje (eten en drinken) wordt gezorgd. Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij.


Kerst

Dit jaar zullen we op donderdag 17 december Kerst vieren met een kerstontbijt in de school.

De school is om 07.45 uur open en het ontbijt start om 08.00 uur. Het is de bedoeling dat ieder kind een feestelijk ontbijt voor zichzelf meebrengt, voor drinken wordt gezorgd.

Graag ontvangen we glazen potjes (vanaf 7 december), zodat we de ontbijttafels gezellig kunnen maken.

Deze donderdag werken we met een continurooster: de leerlingen zijn om 13.30 uur vrij. Alle leerlingen lunchen dus ook op school. Dit is anders dan in de kalender vermeld staat. De school zal de TSO en de BSO hiervan op de hoogte stellen.

Ook bij de kerstviering kunnen helaas geen ouders aanwezig zijn. De kerstviering in de kerk (op dinsdag 15 december), gaat om deze reden dan ook niet door.


Belangrijke data

Vrijdag 6 november

Rapporten groep 4 t/m 8 mee

Donderdag 12 november

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8 via Teams

Dinsdag 17 november

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8 via Teams

Vrijdag 20 november

Dag van de Rechten van het Kind

Dinsdag 24 november

Bezoek Grote Kerk Naarden (groep 7 en 8)Juliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.