Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht februari

Vervangingsproblematiek

De eerste maand van 2018 is alweer voorbij. De storm heeft de nodige schade aangericht, de griepgolf onder onze leerlingen is toegeslagen en is helaas nog niet voorbij.
Gelukkig heeft de griep nog geen vat op de leerkrachten. Er kunnen ook andere redenen zijn waardoor een leerkracht niet kan komen werken, zoals een verhuizing of familieomstandigheden. 

Dat vervanging in het onderwijs een groot probleem is, hebben de ouders van groep drie de afgelopen weken kunnen ervaren.
Via het vervangingsbureau zijn er slechts 2 ochtenden van de 7 dagen gehonoreerd. De overige dagen hebben we met veel kunst, vliegwerk en hoofdbrekens de klas draaiende kunnen houden. Daar waar nodig en haalbaar hebben ouders hun kind thuis opgevangen. Hierdoor konden de overige leerlingen verdeeld worden over andere groepen. Bij een grotere groep is dit helaas niet mogelijk.
Alle dank aan de ouders van groep 3 voor hun hulp en begrip.
Landelijk zal dit probleem steeds vaker voor komen en het beloofd niet veel goeds voor de toekomst.

Op woensdag 14 maart is er voor de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht wederom een stakingsdag aangekondigd. Vooralsnog is het team van de Juliana Daltonschool voornemens deze dag te staken. Wij zijn van mening dat staken noodzakelijk is om de regering duidelijk te maken dat dit zo niet langer kan. Het gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs en leerkrachten worden steeds meer belast.


Leerlingenraad

Op 20 november 2017, de dag van de Rechten van het kind, is de leerlingenraad wederom geïnstalleerd. Hieraan voorafgaande zijn er in alle groepen verkiezingen gehouden en heeft groep 5 tot en met 8 elk twee vertegenwoordigers voor de leerlingenraad gekozen. Zij vergaderen om de zes weken en nemen hun taak uiterst serieus.
Donderdag 15 februari gaat de leerlingenraad naar Den Haag om een bezoek te brengen aan de Staten Generaal. Ook gaan zij naar de Ridderzaal en met een beetje geluk brengen zij een bezoek aan de fracties. Het beloofd een mooie en leerzame dag te worden.
Een terugkoppeling naar de groepen volgt.


Oversteek Huizerweg

De Huizerweg is erg druk en een deel van onze leerlingen moet deze weg oversteken. Het is wenselijk en zelfs noodzakelijk dat dit onder begeleiding van klaar-overs plaatsvindt. U heeft allemaal via de e-mail hiervoor een oproep gekregen. Inmiddels hebben, gelukkig, een paar ouders zich aangemeld, maar nieuwe ouders (opa’s en/of oma’s) zijn meer dan welkom. U kunt informatie inwinnen en/of zich opgeven bij Mariëlle Murray (moeder van Lisa groep 7, telefoonnummer: 06-10495343).


Voortgangsgesprekken

Na de voorjaarsvakantie vinden er op dinsdag 6 maart en maandag 12 maart weer voortgangsgesprekken plaats. De gesprekken vinden tussen 15.30 uur en 20.00 uur plaats.

U kunt bij de leerkracht uw voorkeurstijd/-dag aangeven. Dit biedt echter geen garantie. Wel probeert de leerkracht daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Op 12 februari gaan de uitnodigingen voor de voortgangsgesprekken mee naar huis en hangt de indeling naast de deur van de groep. Mocht dit u niet uitkomen, dan kunt u proberen met een andere ouder te ruilen. Wilt u dit dan wel doorgeven aan de leerkracht?


Verlofaanvraag

Verlofaanvragen moeten op alle scholen in Nederland schriftelijk worden aangevraagd. Op de achterkant van ons nieuwe verlofformulier staat precies wanneer u wel/geen verlof kunt aanvragen. De leerplichtambtenaar is hier erg streng op en scholen zijn verplicht ‘ongeoorloofd’ verlof te melden. Wij kunnen en willen hiervoor geen uitzonderingen maken.


Nationaal mediapaspoort

Het nationaal mediapaspoort omvat 7 thema’s. Schoolbreed werken we aan hetzelfde thema. Deze maand zijn wij gestart met het thema ‘Wat je geeft, krijg je terug’.

Binnen dit thema leren we de leerlingen dat het online posten van positieve berichten vaak tot gevolg heeft dat anderen ook positieve berichten terug posten. Helaas werkt dit ook zo met negatieve berichten. De leerlingen worden zich bewust van hun eigen gedrag wanneer zij online zijn en leren wat zij zelf kunnen doen tegen online pesten.


Trefwoord

De komende periode gaat het over ‘gelijke en ongelijke beloningen’. Je krijgt wat je verdient. Maar is dat ook altijd zo? En betekent het dat iedereen precies evenveel moet krijgen?

We verkennen de vraag of je mensen soms niet méér recht doet door ze juist ongelijk te behandelen. Wanneer mensen de fout in gaan, is de vraag of ze nog een tweede kans verdienen.


Sociaal emotionele ontwikkeling

De komende maand gaan we door op het onderwerp ‘besef van de ander’ en gaat het om ‘keuzes maken’. In de groep is iedereen verschillend. Niet alle kinderen doen alles graag samen en dat hoeft ook niet. Soms krijgt iemand geen of heel weinig aansluiting. Dat kan lastig zijn voor die persoon, maar ook voor de groep. De leerlingen leren waaraan ze kunnen merken dat een ander alleen staat en wat ze dan kunnen doen.

Ook leren de leerlingen om in het bijzijn van anderen hun gevoelens te verwoorden. De leerlingen leren waarom het belangrijk is om je gevoelens niet weg te stoppen. Door gevoelens te delen, is het voor anderen duidelijker wat er aan de hand is.


Daltonkernwaarde van de maand

De komende maand zal in alle groepen specifiek aandacht worden besteed aan de Daltonkernwaarde: zelfstandigheid.

Zelfstandig leren en werken is actief leren en werken. Leerlingen leren om doelgericht te werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces (indien nodig) hulp te zoeken. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die effectief en verantwoord zijn.


Belangrijke data

vrijdag 2 februari

Warme truien dag

woensdag 7 februari

Rapporten groep 8

donderdag 8 februari en dinsdag 13 februari

Adviesgesprekken groep 8

woensdag 21 februari

Rapporten groep 1 t/m 7

vrijdag 23 februari

Studiedag: alle leerlingen vrij, aansluitend voorjaarsvakantie. 

maandag 5 maart

Eerste schooldag na voorjaarsvakantie

dinsdag 6 maart en maandag 12 maart

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7

woensdag 14 maart

Stakingsdag (nadere informatie volgt)Juliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.