Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht september

Start nieuwe schooljaar

De school is al weer een aantal weken open. Wij zijn blij om iedereen weer terug te zien en we verwelkomen de nieuwe kinderen. We wensen alle leerlingen en hun ouders een plezierig en leerzaam schooljaar toe.


Sociaal emotionele ontwikkeling

Bij ons op school besteden wij aandacht aan sociale competentie. Sociale competentie gaat over hoe kinderen met elkaar en met zichzelf omgaan. Wij geven de kinderen daarom les uit de methode Kinderen en… hun sociale talenten.

Uw kind krijgt elke week een les in sociale competentie. Die les gaat steeds over een ander thema. Bijvoorbeeld ‘Omgaan met ruzie’, ‘Samen spelen en werken’ of ‘Opkomen voor jezelf’.

De komende weken staat het thema ‘Ervaringen delen’ centraal. Dit thema gaat over met anderen delen wat je bezighoudt, bijvoorbeeld een grapje maken of met een ander praten over iets naars dat je meemaakte.

Sociale competentie houdt niet op in de klas: u zult thuis ook regelmatig te maken hebben met het thema ‘Ervaringen delen’. Bijvoorbeeld als u met uw kind praat over dingen die op school gebeurd zijn. We hopen dat door onze lessen de sociale competentie van uw kind wordt vergroot. En u kunt uw kind vragen naar wat het heeft geleerd over ervaringen delen en hier thuis ook extra op letten.


Vulpennen en luizentassen eenmalig verstrekt

Alle leerlingen krijgen als ze bij ons op school starten éénmalig een luizentas. In groep 3 krijgen alle leerlingen een vulpen. Als leerlingen later instromen, krijgen zij uiteraard ook een vulpen en luizentas. Mocht er met deze vulpen of luizentas iets gebeuren, dan zijn de kosten voor eigen rekening. U kunt bij juf Gitta een nieuwe pen of luizentas kopen, maar u bent ook vrij om zelf een nieuwe pen aan te schaffen. Stabilo’s zijn bij ons niet toegestaan: deze dragen níet bij aan een goed handschrift.


Wisseling Intern Contact Persoon (ICP)

Jarenlang is Angélique Eijpe ICP-er geweest. Vanaf dit nieuwe schooljaar neemt Christa van Roermund (leerkracht groep 3) deze taak over. Afgelopen periode heeft zij zich als ICP-er aan de leerlingen voorgesteld.

De interne contactpersoon (ICP) is door de school aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een zorgvuldige manier worden afgehandeld.

Elke ouder of kind kan op haar een beroep doen als er een probleem is, van welke aard dan ook, waarover u of uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie wilt of durft te praten of waar u samen niet uitgekomen bent. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld.


Wisseling medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Een MR-lid neemt voor drie jaar zitting in de MR, daarna kan iemand zich opnieuw verkiesbaar stellen of aftreden. De oudergeleding bestaat, net als vorig jaar, uit Esther van de Heisteeg en Feico Mol. Feico treedt december aanstaande af. Hiervoor zullen nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden. De leerkrachtgeleding bestaat uit Angela van Bemmelen en Floor Postma. Floor is dit jaar nieuw gekomen en heeft de taak van Lonneke Iking overgenomen.

De notulen van de MR-vergaderingen kunt u vinden in de MR-map in het kantoor van Gitta. Deze kunt u bij haar opvragen. De MR-vergaderingen zijn (tenzij anders aangegeven) openbaar.


Noodoproep: oversteekouders gezocht!

Met spoed zijn wij op zoek naar ouders die willen helpen bij het veilig laten oversteken van de kinderen. Op dit moment zijn er niet genoeg ouders ter beschikking, met als gevolg dat er op sommige momenten niemand staat. Vanwege de veiligheid van de kinderen vragen wij om uw hulp. Geef u dus snel op als oversteekouder.

Wees niet gevreesd, u hoeft hier nog geen ervaring of speciale kennis voor in huis te hebben. De wijkagent komt langs om u hier verder over te informeren.

U kunt zich aanmelden bij Renate van Erp: vanerpschuur@gmail.com of bel 06-24965713.

Alvast bedankt!


Schooltijden

Onze schooltijden zijn als volgt:

Maandag           08.30-12.00 uur                        13.00-15.00 uur

Dinsdag             08.30-12.00 uur                        13.00-15.00 uur

Woensdag         08.30-12.15 uur           

Donderdag        08.30-12.00 uur                        13.00-15.00 uur

Vrijdag             08.30-12.00 uur                                                 (onderbouw)

Vrijdag             08.30-12.00 uur                        13.00-15.00 uur  (bovenbouw)

 

Een kwartier voor aanvang van de lessen gaat de school open. Deze tijd is vooral bedoeld voor de leerlingen, zij hebben de mogelijkheid om aan hun taken te werken.
Vijf minuten voor aanvang van de lessen gaat de eerste bel. Deze bel is voor iedereen het teken dat de lessen bijna gaan starten en dat de leerlingen dus naar hun lokaal moeten gaan.
Om 08:30 uur en 13:00 uur gaat de tweede bel. De lessen gaan beginnen en de deuren gaan, van alle groepen, dicht. Er wordt ’s morgens gezamenlijk gestart met Trefwoord, onze Godsdienstmethode.

We hopen dat u ervoor zorgt dat uw kind op tijd op school aanwezig is. Voor de groepen is het onrustig om bij aanvang van de les gestoord te worden. Daarom vragen wij kinderen die te laat komen even op de gang te wachten. De leerkracht is zich bewust van leerlingen die niet aanwezig zijn en zal na Trefwoord op eigen initiatief de deur openen om de laatkomers binnen te laten.

Uiteraard bent u van harte welkom om uw kind in de groep te brengen. Houdt u er wel rekening mee dat sommige kinderen in het inloopkwartier graag willen werken. Om de rust in de school te bewaren, vragen wij u om 08.30 uur de school te verlaten.


Noodoproep: oversteekouders gezocht!

Met spoed zijn wij op zoek naar ouders die kunnen helpen met het veilig laten oversteken van de kinderen.

Op het moment zijn er niet genoeg ouders beschikbaar, met als gevolg dat er op sommige momenten geen hulp aanwezig is.

Wanneer u zich aanmeld als oversteekouder, zal de wijkagent u inlichten over deze functie. Aanmelden doet u door contact op te nemen met Renate van Erp: vanerpschuur@gmail.com of bel 06-24965713.

 

Alvast bedankt!


Trefwoord

De komende periode zullen de volgende onderwerpen in alle groepen aan bod komen:

Week 37 t/m 39:Wijsheid en dwaasheid. Inhoud: Over wijs beslissen en dilemma’s: wijs omgaan met conflicten, internet en jezelf.

Week 40 en 41:Stilte en geluid. Inhoud: Over stilte, geluid, drukte en rust, actie en bezinning.

 


Schoolreisjes

Donderdag 10 september a.s. gaan de groepen 5, 6 en 7 op schoolreis naar Attractiepark Slagharen. We verwachten de kinderen om 08.15 uur in de klas, want de bus vertrekt om 08.30 uur. Komt u de kinderen uitzwaaien? We hopen rond 16.00 uur weer terug op school te zijn.

Groep 3 en 4 gaan op donderdag 24 september a.s. op schoolreisje. De bestemming houden we nog even geheim. De kinderen vertrekken om 08.45 uur; we zouden het leuk vinden als u de kinderen komt uitzwaaien! We wensen iedereen een heel fijne dag!


Belangrijke data

Donderdag 10 september

Schoolreis groep 5, 6 en 7

Donderdag 24 september

Schoolreis groep 3 en 4

Maandag 5 oktober

Studiedag: alle leerlingen vrij

Woensdag 7 oktober

Start Kinderboekenweek

Maandag 19 oktober

Herfstvakantie

Maandag 26 oktober

Eerste schooldag na herfstvakantie
Juliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.