Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht april/mei

Tevredenheidspeiling leerlingen, ouders en personeel

Zoals in het vorige Julianabericht al is aangekondigd, worden er vanaf vandaag leerling-, ouder- en personeelstevredenheidspeilingen afgenomen op alle scholen van Stichting Proceon. De peiling kan vanaf 4 april t/m 15 april a.s. ingevuld worden.

Alle ouders ontvangen per mail een informatiebrief. Hierin staat precies uitgelegd hoe het werkt. Wij hopen dat u even de tijd en moeite neemt om de peiling in te vullen.

De leerlingen vullen de peiling op school in. In de week van 9 t/m 13 mei a.s. ontvangt u een rapportage. 


Cultuurproject de ruimte

Het cultuurproject onder leiding van Susannah Iseger is al in volle gang. De leerlingen zijn hard aan het oefenen en knutselen rondom het thema: De Ruimte. Op woensdag 13 april zal er een voorstelling plaatsvinden in de gymzaal. Er zal deze dag dan ook geen gym zijn. De deuren zullen om 10:50 uur open gaan en om 11:00 uur starten we met de voorstelling. Voor deze voorstelling moeten alle leerlingen speciale kleding aan:

 

Groep 1: donkere kleding (zwart/donkergrijs/donkerblauw) eventueel versierd met sterren.

Groep 2: gele kleding

Groep 3: grijs en blauwe kleding, zowel licht als donker grijs/blauw.

Groep 4: zoveel mogelijk lichtblauwe kleding. Mocht dit lastig zijn dan is donkerblauw ook een

optie.

Groep 5: verkleed als astronaut of alien.

Groep 6: rode en bruine kleding, eventueel met kenmerken van Saturnus of Jupiter.

Groep 7: donkere kleding met gouden elementen of groene/blauwe kleding.

Groep 8: meisjes overdreven meisjesachtig en de jongens overdreven jongensachtig.

 

Wij hebben er heel veel zin in en hopen jullie allemaal te zien tijdens de voorstelling op 13 april!

 


Korfbal

De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 hebben vorige week de brief voor het korfbaltoernooi mee naar huis gekregen. Het toernooi is op woensdag 1 juni. Ieder jaar zijn we blij dat er zoveel aanmeldingen zijn! Toch blijft het een jaarlijks terugkerend probleem om coaches te vinden. Doet uw kind mee met het toernooi? Geef u dan op om het team te begeleiden, bij voldoende aanmeldingen kunt u dit natuurlijk ook samen met een andere ouder doen. Kunnen de kinderen op u rekenen? U kunt de aanmelding tot uiterlijk vrijdag 8 april bij de leerkracht van uw kind inleveren.


Giga Kangoeroedag

Op donderdag 14 april 2016 organiseert korfbalvereniging DOC op eigen veld de Giga Kangoeroedag. Ook dit jaar is onze school weer van de partij. De Giga Kangoeroedag is een sportdag speciaal voor kinderen uit groep 1 en 2. Deze sportdag is bedoeld om de kinderen kennis te laten maken met de (korfbal)sport. De kinderen van onze school zullen samen met de Katholieke Montessorischool en de Tweemaster deelnemen aan het middagprogramma van 13.15 uur t/m 15.15 uur. We hopen op zonnig weer. Er zijn echter nog wel dringend ouders nodig die mee willen rijden van en naar het korfbalveld. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind.


Veilig oversteken

Met elkaar proberen we de omgeving rondom school zo veilig mogelijk te houden voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Om de kinderen te helpen bij het veilig oversteken van de Huizerweg staan er dagelijks ouders op dit kruispunt. Nu is er een blijvend tekort aan oversteekouders. Welke ouder voelt zich verantwoordelijk om de handen uit de mouwen te steken en bij te dragen aan een veilige verkeerssituatie rondom de school? Er kan een vast moment afgesproken worden en u kunt aangeven wat voor u uitkomt. U kunt zich opgeven bij juf Sanne uit groep 1/2-a (s.vankouterik@proceon.nl). Namens de kinderen; bedankt!


Koningsspelen

Dit jaar laten wij de Koningsspelen op vrijdag 22 april niet aan ons voorbij gaan. Ons doel is dat de kinderen, groepsdoorbrekend, met een sportieve activiteit bezig zijn. Dit vindt gewoon op school plaats. Over de precieze invulling wordt u later geïnformeerd, maar de oranje outfit van uw kind(eren) mag alvast uit de kast gehaald worden! Ook kan er thuis alvast geoefend worden op het liedje van Kinderen voor Kinderen waarmee de Koningsspelen geopend zullen worden, zodat u ook fanatiek met uw kind mee kan dansen. Dit dansje kunt u vinden op www.koningsspelen.nl/dansjeenliedje


Pilot Daltononderwijs: ik-doelen

Daltononderwijs draait om vijf kernwaarden:  vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. De komende periode starten we een pilot in groep 5 en 7  om de leerlingen bewust te maken van de kernwaarde 'zelfstandigheid'. 

De leerlingen zullen aan de hand van een aantal vragen hun eigen ontwikkeling beoordelen en op basis daarvan ik-doelen gaan formuleren. Wat kan ik al goed? Wat moet ik nog leren? Wie kan me daarbij helpen? En waar kan ik eventueel iemand anders bij helpen? We zullen ook inhoudelijk met de kernwaarde aan de slag gaan.

Doel van de pilot is om een goede manier uit te testen om in iedere groep op het juiste niveau de kernwaarde te stimuleren. Daarna willen we dat doen voor de andere kernwaarden en voor de andere groepen.

Voor vragen over de pilot kan contact opgenomen worden met Emma en Françoise.


Cito eindtoets groep 8

De jaarlijkse Cito eindtoets van groep 8 staat weer voor de deur en wel op 19, 20 en 21 april. We wensen alle kinderen uit groep 8 succes en onthoud: meer dan je best kan je niet doen!


Juf Sanne van Kouterik

Juf Sanne van groep 1/2-a stapt op vrijdag 27 mei  in het huwelijksbootje. Wij wensen haar een onvergetelijke dag toe!


Juf Minke

Juf Minke is zwanger van haar tweede kindje. Ze is begin september uitgerekend en zal vanaf de zomervakantie gaan genieten van haar verlof. Als alles voorspoedig verloopt zal zij zal rond de kerstvakantie weer terugkomen op school. We wensen juf Minke een goede zwangerschap toe! 


Trefwoord

De komende periode zal het volgende onderwerp in alle groepen aan bod komen:

Week 14 t/m 16: Zelfstandig. Inhoud: Zelfstandig worden is niet alleen voor de leerlingen van Jezus een boeiend proces in de periode na Pasen. Je moet een beetje lef en durf hebben én je moet er in geloven dat je het tot een goed einde kunt brengen. Zelfstandigheid moet zich telkens opnieuw bewijzen in concrete situaties. Zelfstandigheid wordt hoog gewaardeerd in onze samenleving. Het Daltononderwijs draagt bij aan de ontwikkeling hiervan. Voor de vorming van het kind is zelfstandigheid belangrijk omdat daarmee het gevoel van eigenwaarde versterkt wordt: ik kan iets, ik ben iemand en ik mag er zijn als mens.


Sociaal emotionele ontwikkeling

Het thema waar wij momenteel schoolbreed aan werken, is het thema ‘Een keuze maken’. Kinderen leren in deze lessen hoe zij een keuze kunnen maken. Keuzes maken is iets van alle dag. In sociale contacten, op school, of in thuissituaties. Kinderen kunnen worstelen met de keuzes en zich afhankelijk opstellen van een ander. In de lessen wordt aandacht besteed aan hoe de keuze zelf gemaakt kan worden en wat moet je doen als je het niet weet.


Belangrijke data

Woensdag 13 april

Afsluiting cultuurproject om 11.00 uur

19, 20, 21 april

Cito Eindtoets groep 8

Vrijdag 22 april

Koningsspelen

Maandag 25 april

Start meivakantie

Maandag 9 mei

Eerste schooldag na meivakantie

Maandag 9 mei

Geen Julianabericht

Donderdag 12 mei

Daltonmiddag voor ouders van 14.00 uur tot 14.45 uur

17,18,19 en 20 mei

Kamp groep 8

27 mei

Trouwdag Juf Sanne van Kouterik

Woensdag 1 juni

Sportdag

Woensdag 8 juni

Reserve SportdagJuliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.