Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht januari

Namens het team van de

Juliana Daltonschool


Online lesgeven

Door de ervaring die we opgedaan hebben bij de eerste lockdown, hebben we het online lesgeven weer snel een vorm kunnen geven. We zijn ons ervan bewust dat het niet alleen voor ons een uitdaging is om de kinderen op deze manier les te geven. Het vraagt ook veel van de kinderen en niet in de laatste plaats van de ouders. De combinatie thuis werken en kinderen helpen met thuisonderwijs is verre van ideaal. We hopen allemaal dat de situatie in ons land dusdanig verbetert dat de scholen op 18 januari weer open kunnen gaan. 


Indeling voortgangsgesprekken en Cito-toetsen

Door de lockdown kunnen we de Cito-toetsen niet afnemen op de geplande data (vanaf 11 januari). Deze resultaten vormen een belangrijk deel van de voortgangs- en adviesgesprekken.

Dit houdt in dat deze gesprekken mogelijk ook verplaatst moeten worden. Zodra wij meer duidelijkheid hebben over het openstellen van de scholen, zullen wij u nader informeren over de verdere gang van zaken rondom Cito en de gesprekken.


Daltonkernwaarde januari

Deze kernwaarde kan pas optimaal aan de orde komen als de scholen op 18 januari weer open kunnen gaan. 

De Dalton kernwaarde van deze maand is effectiviteit en doelmatigheid. We geven extra aandacht aan deze kernwaarde in de klas, om juist de leerdoelen op dit gebied te ontwikkelen. Op posters in de gang en klas staat in steekwoorden waar de kernwaarde aan te herkennen is in ons onderwijs. Effectiviteit staat voor doelmatig werken binnen het Daltononderwijs. Binnen ons onderwijs geeft de leerkracht de leerling verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen leerproces. Onze leerlingen leren hierdoor begeleiding, middelen en tijd efficiënt in te zetten. Wij vinden het onze taak om te zorgen voor een effectief klassenmanagement en de juiste middelen en materialen, zodat kinderen efficiënt kunnen werken en leren. 


Foto’s renovatie december 2020

  

  

  


Belangrijke data onder voorbehoud

Woensdag 20 januari

Voorlees 10-uurtje groep 1/2Juliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.