Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht juli

MR

De MR beheert de ouderbijdragen en behartigt de belangen van leerlingen, ouders en het team. Belangrijke informatie, zoals de notulen van de vergaderingen, hangen op het MR bord in de hal.

Afgelopen jaar hebben wij ons naast de gebruikelijke zaken bezig gehouden met het muziekproject i.s.m. de Gooische Muziekschool, de TSO, het schooltijdenonderzoek en de op handen zijnde verbouwing.

Op 10 oktober a.s. organiseren wij een informatieve ouderbijeenkomst met betrekking tot de verbouwing. Wij hopen u daar allen te zien.

Alvast een fijne zomervakantie toegewenst!

Sanne van Kouterik en Christa van Roermund (leerkrachtgeleding)
Louise Wits en Angeline Sandmann (oudergeleding)


Berichtje uit de moestuin

In het vorige Julianabericht heeft u kunnen lezen dat de leerlingen van groep 4 en 5 druk in de weer zijn met de moestuin. Eén van de ouders heeft van de geoogste spinazie een hartige taart gemaakt. Waar in het begin nog een aantal leerlingen sceptisch tegenover deze taart stond, wilden heel veel leerlingen na het eten van het eerste stukje nog een tweede stukje. Zo lekker vonden zij het!


Eikenprocessierupsen

In één van de achtertuinen die grenst aan het voetbalplein (aan het einde van de moestuin) staat een eikenboom met daarop eikenprocessierupsen. De gemeente is op de hoogte gebracht, het is momenteel niet duidelijk wanneer zij actie gaan ondernemen. De leerkrachten brengen de leerlingen op de hoogte en voor de zekerheid hebben wij een gedeelte van het schoolplein en de fietsenstalling afgezet.


Opbrengst spaardoel: Stichting Ushersyndroom

We hebben dit schooljaar geld ingezameld voor onderzoek naar Ushersyndroom. Aan het begin van het schooljaar is Maartje de Kok (de nicht van juf Françoise) in alle groepen komen vertellen hoe het is om Ushersyndroom te hebben. Maartje vertelde heel positief en het belang van onderzoek werd de kinderen zo wel heel goed duidelijk. En dus gingen we aan de slag.

Tijdens de Kinderboekenweek hebben de leerlingen een boekenbeurs georganiseerd. In maart hebben de leerlingen 'kokerzichtbrillen' geknutseld, waarmee ze ook een gymles hebben gedaan. Tijdens de gymles volgden de leerlingen (met en zonder een buddy) een parcours. Vooral de stukken waarbij ze ook nog een geluidwerende koptelefoon droegen waren best confronterend. Wat was dit lastig! In de periode na de gymles gingen de leerlingen op zoek naar sponsors voor de sponsorwandeling, die we in mei hebben gehouden.

In totaal hebben de leerlingen ruim vierduizend euro opgehaald voor Stichting Ushersyndroom.


Afscheid groep 8

De leerlingen van groep 8 zijn de afgelopen weken heel druk aan het oefenen voor hun afscheidsmusical. Vanaf volgende week voeren zij de musical 4 keer op voor publiek.

De leerlingen van groep 1 t/m 4 bekijken de musical als eerste op dinsdagochtend 9 juli. Groep 5 t/m 8 doet dit op woensdagochtend 10 juli. Dinsdagavond is de familie van de leerlingen van groep 8 uitgenodigd en op woensdagavond is de officiële afscheidsavond en het slotfeest voor de leerlingen van groep 8, hun ouders en de leerkrachten.

Donderdag 11 juli om 11.40 uur zwaaien wij de leerlingen van groep 8 uit. Een speciaal moment. Na vele jaren Juliana Daltonschool, zijn zij klaar voor de volgende stap op het voortgezet onderwijs. Voor dit speciale momentje bent u natuurlijk van harte uitgenodigd. Vanuit de hoofdingang stellen de leerlingen uit groep 1 t/m 7 en de leerkrachten zich op. Ouders kunnen plaatsnemen op de stoep voor de hoofdingang.


Wisselmiddag

Op dinsdagmiddag 9 juli vindt de jaarlijkse wisselmiddag plaats. De leerlingen gaan die middag wennen in hun nieuwe lokaal aan hun nieuwe juf. Ook de nieuwe leerlingen worden uitgenodigd om die middag te komen kennis maken.


Bedankt!

 

Ook dit schooljaar hebben we weer op veel hulp kunnen rekenen van klassenouders, luizenouders, ouders van de activiteitencommissie en andere ouders.

Een aantal ouders heeft heel veel tijd in onze school gestoken. Naast hun taak binnen de MR heeft Angeline Sandmann (moeder van Derek, Maxine en Bob Sandmann) zich bezig gehouden met de renovatie en Louise Wits (moeder van Hugo Wits) met het onderzoek schooltijden.

Vanuit de AC hebben Irene Hoedt (moeder van Alexander Hoedt) en Sandra Sanz (moeder van Noa Leutscher) heel veel werk verzet op het gebied van allerlei activiteiten. Ook Karen Broekhoven (moeder van Olivia, Julia en Jonathan Bloemendal) heeft veel voor school gedaan.

Heel hartelijk dank voor alle hulp gedurende dit schooljaar!!! 

 

 

 

Het team van de Juliana Daltonschool wenst iedereen een heel fijne zomervakantie toe!

Het team van de Juliana Daltonschool wenst iedereen een heel fijne zomervakantie toe!

 


Belangrijke data

Vrijdag 5 juli

Rapporten mee

Dinsdag 9 juli

Wisselmiddag

Woensdag 10 juli

Afscheid oudste kleuters

Afscheidsavond groep 8

Donderdag 11 juli

Uitzwaaien leerlingen groep 8 (11.40u)

Vrijdag 12 juli

Laatste schooldag; alle leerlingen 12.00 uur uit

Maandag 26 augustus

Eerste schooldag: koffieochtend ouders (08.30-09.30u)Juliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.