Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht november

Kinderboekenweek en spaardoel

Dit jaar was het thema 'Reis mee' en dat maakte heel wat creatieve ideeën los bij het team. Aan het begin van de Kinderboekenweek werden alle leerlingen met koffer en boardingpass op school ontvangen door een complete crew met stewardessen. Best spannend, die security check voor de bovenbouw en voor de jongere kinderen: gaan we dan echt op reis? Het tienuurtje in de rolkoffer was niet erg praktisch, maar wel erg leuk en gelukkig is iedereen weer heelhuids thuis gekomen. Tijdens de Kinderboekenweek is er heel veel voorgelezen. Door kinderboekenschrijfsters Maranke Rinck (groep 1 t/m 4), Lydia Rood (groep 5 t/m 8) en door verschillende ouders. De leerkrachten hebben in hun eigen klas, maar ook 'schoolbreed' voorgelezen. De leerlingen mochten op twee ochtenden zelf kiezen bij welke twee juffen ze naar het voorlezen gingen luisteren.

De Kinderboekenweek is afgesloten met de kinderboekenbeurs. De opbrengst hiervan is ruim 800 euro, een mooi bedrag dat ten goede zal komen aan ons spaardoel van dit schooljaar: Het vergeten kind.


Informatieavond verbouwing

Op donderdag 10 oktober jl. was een grote groep ouders aanwezig op de informatieavond over de verbouwing. Het schoolgebouw wordt naar verwachting na de meivakantie aan de binnenkant gerenoveerd. Tijdens de presentatie werd een overzicht gegeven van alle betrokken partijen (Gemeente, Proceon, Sineth en school) en uitleg gegeven over het proces. Een vereiste vanuit de gemeente is dat de school na de renovatie zoveel mogelijk voldoet aan ‘Frisse scholen klasse B’ en de BENG-kwalificatie. Aan ouders is er een impressie van het ‘nieuwe’ gebouw getoond. Ook is de verhuizing naar de tijdelijke locatie besproken, de voormalig dependance van de Godelindeschool aan de Amersfoortse straatweg in Naarden.

Alle vragen en opmerkingen die op deze avond naar voren zijn gekomen, zijn ter plekke beantwoord of worden meegenomen in het proces. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze mailen naar mr.julianadaltonschool@proceon.nl.


Project Wereldgodsdiensten

Deze maand beginnen we met ons jaarproject Wereldgodsdiensten. Van 4 t/m 14 november staat het Jodendom centraal. Iedere klas kan gebruik maken van de leskisten, die we deze weken te leen hebben. In deze leskisten zitten attributen, lessen en informatie. Ook in de hal zal een tafel staan met daarop attributen. Iedere groep geeft zijn eigen invulling aan het project.

De groepen 5, 6 en 7 gaan ook op excursie. De synagoge in Weesp wordt op vrijdag 8 november bezocht door de groepen 5 en 6. Groep 7 gaat donderdag 14 november naar het Joods Cultureel Kwartier/Kindermuseum in Amsterdam.

In januari 2020 komt het Christendom aan bod en later in het schooljaar de Islam.


Vrijwillige ouderbijdrage

Alle scholen van stichting Proceon gaan vanaf dit schooljaar de vrijwillige ouderbijdrage digitaal factureren. Er waren nog wat technische opstartproblemen; we hopen dat u de mail met link binnen nu en twee weken ontvangt.


Bibliotheek

Met het schoolabonnement van de bibliotheek, kunnen leerkrachten hun groepen inschrijven op educatieve lessen van de bibliotheek. Een aantal groepen van onze school maakt daar met plezier gebruik van. Op dinsdag 5 november worden er lessen verzorgd door de mensen van de bibliotheek voor de groepen 3 en 4. Deze groepen volgen het kunst&cultuur-programma ‘De Stip’. Het prentenboek 'De Stip' gaat over het meisje Floor dat denkt niet te kunnen tekenen. Maar is dat ook zo? Dankzij haar slimme juf ontdekt Floor dat kunst maken een kwestie is van doen. Na het voorlezen maken de kinderen zelf een mooie stippencreatie.

Vrijdag 8 november krijgen de kleutergroepen een programmeerbare robot, de ‘Bee-bot’ op bezoek. Aan de hand van opdrachten gaan de kinderen aan het werk om een route uit te stippelen voor Botje Bij. Hierbij staat een leuk prentenboek centraal. 

De leerlingen van groep 5 en 6 krijgen op 22 november een les die in het teken staat van 'Dash'.

Dash is een kleine blauwe robot en tijdens de les leren de leerlingen hoe zij Dash kunnen programmeren. Wanneer dit is gelukt, kan de robot verschillende acties uitvoeren.
De robot blijft enige tijd in de klas, zodat elke leerling er mee aan de slag kan gaan.


Staking

Vanwege de staking op woensdag 6 november is de Juliana Daltonschool gesloten. Als ludieke actie laten wij de kinderen aan het woord. Samen met de leerkracht maken de kinderen een tekening of schrijven zij een brief om aandacht te vragen, dat zij als kinderen altijd een "echte" juf of meester voor de klas wensen. De enveloppen worden verstuurd aan het Ministerie van Onderwijs.


Sinterklaas

Het is bijna zover: Sinterklaas komt in het land! Misschien wel het leukste kinderfeest voor menig kind. Traditiegetrouw wordt de school in Sintsferen gebracht. We nodigen ouders dan ook uit om op 18 november vanaf 15.30 uur te helpen met het versieren van de school.


Kerst 2019

Voor dit jaar staat het kerstdiner op het programma. Vanaf maandag 9 december kunt u intekenen op de lijst met hapjes, drankjes, bestek, bordjes, e.d. Bij iedere klas komt een lijst te hangen.

Het kerstdiner wordt gehouden op dinsdag 17 december van 17.00-18.30 uur. Tijdens dit diner bent u als ouders/verzorgers van harte welkom in het kerstcafé voor een hapje en drankje.

Iedere klas zal na het diner een optreden verzorgen in het lokaal. Hierbij bent u van harte uitgenodigd. Daarna kunnen de kinderen met hun ouders mee naar huis.


Dalton kernwaarde van de maand

De Juliana Daltonschool geeft onderwijs vanuit de vijf Daltonkernwaarden: zelfstandigheid, vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit/doelmatigheid en reflectie. Om voor ouders en leerlingen duidelijker te maken waar je die kernwaarden in ons onderwijs kunt herkennen, hangt in de hal op verschillende plekken een poster met de 'Dalton kernwaarde van de maand'. Elke kernwaarde krijgt twee keer per jaar gedurende een maand extra aandacht in de klas.

De Dalton kernwaarde van de maand november is 'samenwerken'. Er is nu dus extra aandacht voor vaardigheden als naar elkaar luisteren, voor je mening uitkomen, problemen oplossen, talenten en coöperatieve werkvormen. Want, zoals een bekend Afrikaans spreekwoord zegt: 'Alleen ga je sneller, samen kom je verder'. 


Belangrijke data

Maandag 4 november

Start project Wereldgodsdiensten

Dinsdag 5 november

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8

Woensdag 6 november

Staking: school gesloten

Maandag 11 november

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8

Maandag 18 november

Sinterklaas versiermiddag (15.30 uur)

Woensdag 20 november

Dag van de rechten van het kindJuliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.