Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht april

Terugblik: Cultuurproject

Afgelopen donderdagavond was de spectaculaire afsluiting van een vijf weken durend cultuurproject onder leiding van Susannah Iseger. De leerlingen hebben een prachtige voorstelling gemaakt, met het thema ‘Schoollywood’. Donderdagavond was de Oscar uitreiking en heeft iedere groep een trailer laten zien van hun zogenaamde speelfilm. Zo was er een actiefilm, een stomme film en een horrorfilm. Ook hebben we kunnen genieten van de oude vertrouwde sprookjes en het leven van Robbie de Robot. Er was een grote opkomst en een gezellige sfeer, kortom een groot succes!


Paaslunch

Op donderdag 13 april vieren de kinderen Pasen op school. Zoals u via de mail hebt gelezen, maken de kinderen ook dit jaar weer een leuke lunch voor elkaar, die wordt gepresenteerd in een mooi versierde (schoenen-)doos. Er wordt ook inhoudelijk stilgestaan bij het Paasverhaal.

Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een lunch krijgen waar ze blij van worden, vult iedereen vooraf een lijst in:

Groep 1 en 2: tijdens de inloop in de week van 3 april vullen de leerlingen samen met de ouders op school hun keuzemenu in. Groep 3 en 4: de leerlingen krijgen op vrijdag 31 maart een formulier mee naar huis. Hierop vullen ze samen met hun ouders hun keuzemenu in. Het formulier moet uiterlijk maandag 3 april weer terug zijn op school. Groep 5 t/m 8: de leerlingen vullen op school hun keuzemenu in.

Op vrijdag 7 april krijgt uw kind een brief mee naar huis met daarop de naam van de leerling voor wie de lunch gemaakt moet worden en wat hij of zij graag eet. De leerlingen hebben die dag een continurooster en zijn om 14.00 uur vrij. Op Goede Vrijdag zijn zij vrij.


Koningsspelen

Ook dit jaar laten wij de Koningsspelen op vrijdag 21 april niet aan ons voorbij gaan. Deze dag zal feestelijk worden geopend met het liedje/dansje ‘Okido’ van Kinderen voor Kinderen. Ook thuis kan er flink geoefend worden op het liedje ‘Okido’, zodat u fanatiek met uw kind mee kan dansen. Het dansje is te vinden op https://www.koningsspelen.nl/Koningssportdag/Kinderen. Dit jaar zullen wij voor het eerst met de hele school gezamenlijk ontbijten, dit gebeurt groepsdoorbrekend. Wilt u eventuele allergieën aan de groepsleerkracht doorgeven? Dan kan er samen bepaald worden of het ontbijt geschikt is voor uw zoon/dochter. 


Sportdag

Het lijkt nu nog ver weg, maar woensdag 24 mei (bij slecht weer 31 mei) is het weer zo ver; de jaarlijkse sportdag! Het thema van dit jaar is ‘Kleuren’. Ook dit jaar zijn we weer hard op zoek naar hulpouders. Bent u geïnteresseerd, stuur dan een mail naar d.lubbers@proceon.nl. Praktische informatie over de dag zelf volgt later per mail. 


Ouderportaal

Bij de voortgangsgesprekken is gebleken dat een aantal ouders geen gebruik maakt/kan maken van het ouderportaal. Mocht u uw inloggegevens kwijt zijn, mail dan, o.v.v. de naam van uw kind(eren), naar Trudy Hartendorp t.hartendorp@proceon.nl. Zij verstuurt dan nieuwe inloggegevens. 


Oversteken Huizerweg

De Huizerweg is een drukke verkeersweg, met alle gevaren van dien. Om de leerlingen veilig van en naar school te laten komen, zijn er enthousiaste ouders die al jaren helpen bij het oversteken. Dat deze ouders goed werk verrichten en nodig zijn blijkt uit een aantal voorvallen met automobilisten die het rode verkeerslicht en/of de verkeersbrigadier volledig negeren. Het is de bedoeling dat leerlingen oversteken onder begeleiding van deze verkeersbrigadiers, zodat de leerlingen en hun ouders veilig de oversteek kunnen maken. Nu zijn er enkele ouders die de oversteekplek negeren en bij het kruispunt oversteken. Kinderen nemen dit voorbeeld over en dat is ongewenst. Wij doen daarom ook een dringend beroep op iedereen, om bij de verkeersbrigadiers op een veilige plek over te steken, zodat uw kind en ander kinderen dit voorbeeld overnemen. 


Daltonkernwaarde: effectiviteit

De komende maand zal in alle groepen specifiek aandacht worden besteed aan de Daltonkernwaarde: effectiviteit. Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Het is belangrijk dat kinderen effectief en doelbewust kunnen werken. Zo leren de kinderen in de kleutergroepen welke werkjes ze met de juf kunnen nabespreken, welk materiaal er nodig is en met welke vragen ze bij welke klasgenoot terecht kunnen. In de hogere groepen leren de kinderen onder andere beoordelen welke taak ze het beste op welke plek kunnen maken, voor welk vak ze graag extra instructie willen en hoe ze er voor kunnen zorgen om dit op een effectieve manier te verkrijgen.  


Trefwoord

De komende weken ontdekken de kinderen de verschillende betekenissen van opstaan. Opstaan begint ’s morgens met opstaan uit je bed en actief worden. Dingen aanpakken die veranderd en verbeterd moeten worden. Opstaan tegen onrecht dat mensen en dieren wordt aangedaan. Ook zal er deze periode aandacht besteed worden aan het Paasverhaal.

Na de meivakantie gaat het over de Tien Geboden. De Tien Geboden worden aan tien waardevolle woorden gekoppeld en iedere dag staat één woord centraal: liefde, rust, leven, eerlijk, bezit, respect, eerbied, tevreden, trouw en vrijheid. Met elkaar wordt stil gestaan bij de betekenis van de woorden en wat het eigenlijk inhoudt. Ook worden de leerlingen uitgedaagd om er vragen bij te stellen. Gaat stelen bijvoorbeeld alleen maar over voorwerpen? Kan je ook aandacht of tijd stelen? 


Sociale emotionele ontwikkeling

De komende weken werken we aan het besef van jezelf en van de ander. Wat doe je als je spijt hebt van een bepaalde situatie of daad? Kinderen leren niet alleen hun excuses aan te bieden, ze leren méér dan alleen sorry zeggen. Hoe kan je iets rechtzetten? In de bovenbouw wordt expliciet aandacht besteed aan het sociale karakter van social media; het rekening houden met de gevoeligheid van een ander, juist op verschillende social media kanalen. 


Belangrijke data

Maandag 10 t/m donderdag 13 april

Stille week

Donderdag 13 april

Paaslunch: continurooster tot 14.00 uur

Vrijdag 14 april

Goede Vrijdag: alle leerlingen vrij

Maandag 17 april

Tweede Paasdag: alle leerlingen vrij

18, 19, 20 april

Cito Eindtoets groep 8

Vrijdag 21 april

Koningsspelen

Maandag 24 april

Start meivakantie

Maandag 8 mei

Eerste schooldag na meivakantie

9, 10, 11, 12 mei

Kamp groep 8

Woensdag 17 mei

11.15 uur tot 12.00 uur Daltoninloop

Woensdag 24 mei

Sportdag

25 en 26 mei

Hemelvaart: donderdag en vrijdag alle leerlingen vrij

Woensdag 31 mei

Reservesportdag

5, 6, 7 juni

Tweede Pinksterdag: maandag, dinsdag en woensdag alle leerlingen vrij

Donderdag 22 juni

ZomerfeestJuliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.