Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht september 2014

Start nieuwe schooljaar

Op maandag 18 augustus zijn we het schooljaar weer goed gestart. De kinderen zijn na 6 weken weer naar hun (nieuwe) klas gegaan en de ouders hadden de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie/thee bij te kletsen met andere ouders.

Ook zijn er na de vakantie weer een aantal nieuwe kinderen gestart. Wij heten deze kinderen en hun ouders van harte welkom op onze school.

 

Inmiddels zijn we alweer helemaal gewend aan het schoolse ritme en lijkt de vakantie ver achter ons te liggen. Mooie ervaringen, spannende avonturen en hopelijk flink wat zon hebben onze vakantie gemaakt tot wat hij is. Met deze herinneringen in ons hoofd, gaan we er dit jaar weer vol goede moed tegenaan. Wij wensen alle leerlingen en hun ouders een plezierig schooljaar toe.

 


Nieuwe website

We zijn dit jaar op het internet te vinden met een nieuwe website. Het adres is www.julianadaltonschool.nl De meeste informatie zal hierop te vinden zijn. Zo ook een printbare versie van de jaarkalender en de schoolgids. Deze documenten zullen niet meer op papier meegegeven worden. Houd de website in de gaten; regelmatig zullen er op de individuele groepspagina’s nieuwsberichten geplaatst worden en uiteraard wordt er ook dit jaar, bijna dagelijks iets op Twitter gezet.


Trefwoord

De komende periode zullen de volgende onderwerpen in alle groepen aan bod komen:

Week 35 en 36:De verhalenboom. Inhoud: over de kracht van verhalen, over wat een verhaal met mensen doet en wat mensen met een verhaal doen.

Week 37 en 39:Discipline. Inhoud: over wat je moet doen, ook al heb je er geen zin in, over zelfbeheersing die je sterk maakt.

Week 40 t/m 44: Groot en klein. Inhoud: het gaat letterlijk en figuurlijk over groot en klein zijn. Over de verrassende kracht van klein zijn.


Sociaal emotionele ontwikkeling

Het thema waar wij momenteel schoolbreed aan werken, is het thema ‘Ervaringen delen’. De leerlingen leren naar elkaar te luisteren en zichzelf in de ander te verplaatsen.


Vulpennen en luizentassen eenmalig verstrekt

Alle leerlingen krijgen als ze bij ons op school starten éénmalig een luizentas. In groep 3 krijgen alle leerlingen een vulpen. Als leerlingen later instromen, krijgen zij uiteraard ook een vulpen. Mocht er met deze vulpen of luizentas iets gebeuren, dan zijn de kosten voor eigen rekening. U kunt bij juf Gitta een nieuwe pen of luizentas kopen, maar u bent ook vrij om zelf een nieuwe pen aan te schaffen. Houdt u rekening met het feit dat wij alleen vulpennen accepteren, aangezien deze het beste zijn voor de handschriftontwikkeling. Stabilo’s zijn bij ons niet toegestaan: deze dragen juist níet bij aan een goed handschrift. Dit alles hebben wij besloten in samenspraak met schrijfpedagoog Ben Hamerling.


Inloopkwartier en schooltijden

Het inloopkwartier is een belangrijk onderdeel van ons Daltononderwijs. Onze leerlingen kunnen elke dag van 08.15-08.30 uur en (met uitzondering van de woensdag) van 12.45-13.00 uur vrijwillig aan hun taak werken. De leerlingen bepalen dit zelf. Als ze niet verder willen werken aan hun taak, vragen wij hen om aan hun tafeltje te gaan lezen of tekenen.
U bent van harte uitgenodigd om met uw kind mee te gaan naar de klas. Zo kunt u zien waar uw kind mee bezig is. Wij hopen dat u rekening wilt houden met de kinderen die graag willen werken tijdens het inloopkwartier.


Vijf minuten voor aanvang van de lessen gaat de eerste bel. Deze bel is voor iedereen het teken dat de lessen bijna gaan starten.
Om 08:30 uur en 13:00 uur gaat de tweede bel. De lessen gaan beginnen en de deuren gaan, van alle groepen, dicht. Er wordt ’s morgens gezamenlijk gestart met Trefwoord, onze levensbeschouwelijke methode. Regel is, dat wij tijdens Trefwoord niet gestoord worden. Daarom moeten alle leerlingen die, om wat voor reden dan ook te laat binnenkomen, op de gang wachten. De leerkracht is zich bewust van leerlingen die niet aanwezig zijn en zal na Trefwoord op eigen initiatief de deur openen om de laatkomers binnen te laten.


Nieuwe materialen

Sinds dit schooljaar heeft iedere leerling een nieuwe portfoliomap gekregen. Deze map gaat ieder jaar met de leerling mee naar de volgende groep en na groep 8 blijft deze in het bezit van de leerling. Het zijn prachtige mappen met de naam van de leerling en het logo van onze school erop. Ook hebben wij weer nieuwe leesboeken voor in de bibliotheek kunnen aanschaffen. Zo is er nog meer keuze en blijft het aanbod up to date.


Jurybezoek Excellente Scholen 2014

Na twee jaar op rij het predicaat ‘Excellente School’ te hebben gekregen, hebben wij ons ook dit jaar weer aangemeld voor Excellente Scholen 2014. Onderdeel van de procedure is een jurybezoek aan de school, welke gepland stond op dinsdag 26 augustus jl. De twee afgevaardigden van de jury hebben alle tijd genomen om onze school goed te bekijken. Twee leerlingen uit groep 7 hebben een rondleiding gegeven door alle groepen. Daarnaast zijn er verschillende gesprekken gevoerd met ouders, leerkrachten en met de directie. De uitslag volgt in januari/februari 2015.


Voortgangsgesprekken

De voortgangsgesprekken vinden plaats op 4 november (groep 1 t/m 8), 10 november (groep 1 t/m 7) en 11 november (groep 8). De gesprekken starten vanaf 15.30 uur. In groep 6, 7 en 8 wordt dit gesprek samen met uw kind gevoerd. We zijn er op tijd bij, maar wellicht kunt u er nu al in uw agenda rekening mee houden dat deze gesprekken overdag plaatsvinden.


Belangrijke data

Maandag 1 september

Informatieavond groep 5 en 6. Inloop 19.45, start 20.00 uur

Donderdag 4 september

Informatieavond groep 3 en 4. Inloop 19.45, start 20.00 uur

Donderdag 11 september

Schoolreis groep 5, 6 en 7

Donderdag 25 september

Schoolreis groep 3 en 4

Vrijdag 26 september

Groepen 1, 2, 3 en 4 vrij

Woensdag 1 oktober

Start Kinderboekenweek. Thema: feest!

Vrijdag 10 oktober

Eind Kinderboekenweek

Maandag 13 oktober

Herfstvakantie

Maandag 21 oktober

Eerste schooldag na herfstvakantieJuliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.