Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht november

Terugblik: Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek was weer een groot succes. Veel groepen hebben leuke activiteiten georganiseerd over het thema ‘Raar maar waar’. Op woensdag 7 oktober openden we de week met een dans buiten bij de ingang. Wat was het een grote opkomst! Voor volgend jaar verplaatsen we de opening dan ook naar het schoolplein, zodat we allemaal de ruimte hebben om onze moves te laten zien.

Op donderdag 15 oktober hebben de kinderen genoten van de muzikale workshop van Majel Lustenhouwer. De groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 sloten deze dag al zingend gezamenlijk af. Dat was feest!


AC

Niet te missen; de school is weer versierd en staat het in teken van de herfst. Dat is een gezellige start, zo na de herfstvakantie. Er was vorige week weer een aantal helpende handen, bedankt hiervoor! De jaarlijkse versiermomenten op school is een gemakkelijke manier om andere ouders te ontmoeten of om een steentje bij te dragen aan de sfeer binnen de school.


MR

De MR heeft, samen met de directie, het beheer over de ouderbijdrage. Naast de vaste uitgaven, zoals beschreven in het laatste Julianabericht worden er ook verschillende incidentele investeringen gedaan. De school was toe aan nieuwe materialen voor het buitenspelen. Vanuit de ouderbijdrage zijn nieuwe materialen gekocht en containers om het speelgoed netjes in op te kunnen bergen. We wensen de kinderen veel speelplezier. Onlangs zijn er ook nieuwe Bosatlassen besteld vanuit de ouderbijdrage, de vorige atlassen waren behoorlijk verouderd en dus aan vervanging toe. Het is erg fijn dat zulke aankopen gedaan kunnen worden.

Op korte termijn worden er verkiezingen uitgeschreven voor de oudergeleding van de MR, gezien de zittingstermijn van de huidige ouders erop zit. Er worden 2 nieuwe leden gekozen. Het eerste lid kan al in januari 2016 toetreden. Het 2e lid naar verwachting in maart. Verdere informatie volgt binnenkort. Wellicht kunt u alvast nadenken of u het leuk lijkt om hieraan deel te nemen. Wij hopen dan ook op een groot aantal, enthousiaste kandidaten!


Ouderbijdrage

Hulde aan alle ouders die de ouderbijdrage van €135,- per kind al hebben betaald!

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die het mogelijk maakt om verschillende activiteiten binnen de school te organiseren. Uw kind kan hierdoor bijvoorbeeld op schoolreisje en op educatief uitje. Daarnaast maakt deze bijdrage het ook mogelijk om o.a. het Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest te organiseren. Cultuurprojecten, de sportdag en de Kinderboekenweek zijn ook zonder uw bijdrage niet te organiseren. Maar ook krijgen alle nieuwe leerlingen een luizentas, vulpen en een mooie Portfoliomap. Tevens zijn de verjaardagscadeautjes voor de leerkrachten al bij deze bijdrage ingesloten.

 

De ouderbijdrage is zo samengesteld dat u als ouder voor geen enkele activiteit meer een financiële bijdrage hoeft te leveren (m.u.v. kamp groep 8).

 

Bent u vergeten de ouderbijdrage over te maken?

Wilt u dit bedrag overmaken op rekeningnummer : ABN AMRO NL60ABNA0429507429 o.v.v. ouderbijdrage.


Dorcas voedselactie

Zoals u weet doen wij dit jaar mee aan de Dorcas voedselactie. De actie is van maandag 2 november t/m donderdag 5 november. Doet u ook een boodschapje extra? Iedereen heeft een boodschappenlijstje mee gekregen en kan uitkiezen wat hij/zij leuk vindt om te kopen en te doneren aan de organisatie. Zij brengen dit naar Oost-Europa en Afrika.
Er staan dozen in de hal, daar kunt u de boodschappen in doen. Wij hopen dat u een steentje wilt bijdragen!


Cultuurproject

Maandag 25 oktober zijn we van start gegaan met het schoolbrede cultuur project: “De kleurrijke school”. Denk hierbij aan uitwerkingen van verschillende kunststromen en kunstenaars met een kleurrijke bedoening. In elke klas zal er volop aan kunst gewerkt worden rondom kleur en kunstenaars. Iedere groep krijgt onder begeleiding van twee docenten van Globe, een dagdeel een workshop waarbij een kunststroming of kunstenaar centraal staat. Denk hierbij aan het werk van Paul Klee, kunstschilder en streetartist Bortusk Leer en de Cobra kunstenaars.

Alle kunstwerken worden in de groepen tentoongesteld op dinsdag 24 november van 17.00 t/m 18.30. Door middel van een vragenlijst doorloop je de school en leer je specifiek te kijken naar de kunstwerken. We hopen jullie dan graag te ontmoeten!


Sinterklaas

Voor de meeste kinderen breekt er een spannende tijd aan; de Sint komt weer bijna in het land! De voorbereidingen voor Sinterklaas zijn dan ook al weer in volle gang. Op maandag 16 november gaan we de hele school versieren, zodat we de Sint op vrijdag 4 december kunnen verwelkomen op school. Komt u ook maandag 16 november helpen? We zien u graag om 19:00 uur op school.


Trefwoord

De komende periode zullen de volgende onderwerpen in alle groepen aan bod komen:

Week 45 en 46: Arm en rijk. Inhoud: Armoede en arm zijn; kloof tussen arm en rijk; scheve verhoudingen; armoede en onrecht.

 

Week 47 en 48: Kleren maken de man. Inhoud: Kleding en sociale positie; je kleden zoals je je voelt; gepaste kleding; kleding zegt veel maar ook niet alles.


Sociaal emotionele ontwikkeling

Het thema waar wij momenteel schoolbreed aan werken, is het thema ‘samen spelen en samen werken’. Leerlingen werken of spelen met elkaar. Ze overleggen, maken afspraken of bedenken dingen om samen te doen. Bijvoorbeeld als ze vragen of ze mee mogen doen aan een spelletje, of als ze afspreken wat ze zullen gaan spelen.


Belangrijke data

Dinsdag 3 november

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8

Maandag 9 november

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7

Dinsdag 10 november

Voortgangsgesprekken groep 8

Maandag 16 november

19:00 uur Sinterklaasversieravond

Dinsdag 24 november

17.00 uur tot 18.30 uur Afsluiting cultuurproject

Vrijdag 4 december

Sinterklaasviering

Maandag 7 december

Kerstversieravond

Woensdag 16 december

Kerstviering

Vrijdag 18 december

Studiedag; alle leerlingen vrij, begin kerstvakantie

Maandag 4 januari

Eerste schooldag
Juliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.