Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht september

Start nieuwe schooljaar

We heten eenieder weer van harte welkom in dit nieuwe schooljaar. Voor zover we weten is iedereen na de zomervakantie weer gezond en wel gestart. Een speciaal welkom voor alle nieuwe leerlingen, ouders en leerkrachten. We hopen dat iedereen zich snel thuis zal voelen.

Fijn dat er een grote opkomst was op de koffieochtend en dat veel ouders elkaar weer hebben kunnen zien en spreken.


Informatieavonden

De schoolkalender kunt u vinden op onze website www.julianadaltonschool.nl. Hierop vindt u ook de data voor de informatieavonden:

  • groep 1/2: maandag 10 september;
  • groep 5/6: dinsdag 11 september;
  • groep 7/8: maandag 17 september;
  • groep 3/4: dinsdag 18 september;

Alle avonden starten om 20.00 uur en de deuren zijn vanaf 19.45 uur open.

Op de informatieavond wordt u geïnformeerd over groep gerelateerde zaken. Verder worden op deze avond ook de stamkaarten met de NAW-gegevens uitgedeeld met de vraag of u deze wilt controleren. Daarbij ontvangt u een toestemmingsformulier ter ondertekening over het gebruik van beeldmateriaal en evt. medicijngebruik. 


Groep 6

Voor de zomervakantie zijn de ouders van groep 6 geïnformeerd over de werkdagen van juf Willemijn. Zij werkt op maandag t/m donderdag. Op vrijdag werkt juf Angélique in deze groep.


Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt donderdag 20 september foto’s van de kinderen maken. Er worden portretfoto’s, klassenfoto’s en broertjes/zusjes foto’s gemaakt. De broertjes en zusjes foto’s worden alleen gemaakt met de kinderen die nu op school zitten.

De groepsfoto’s van de schoolfotograaf worden op de website van de school geplaatst en in de school opgehangen.


Excellente School 2019-2021

Vanaf 2012 heeft onze school steeds het predicaat Excellente School ontvangen. De nieuwe aanvraag is in februari 2018 ingediend, bestaande uit de aanvraag Excellente School en de zelfevaluatie van de Juliana Daltonschool. Op 4 en 5 juni jl. heeft de Onderwijsinspectie onze school doorgelicht; hierbij hebben we het oordeel ‘goed’ ontvangen. Dit oordeel is een voorwaarde om door te kunnen gaan met het traject Excellente Scholen. Voor de zomervakantie heeft er nog een dialoog tussen twee inspecteurs en het managementteam (MT) plaatsgevonden.

Al deze acties hebben ertoe geleid dat we steeds een stapje verder zijn gekomen in het proces, met als laatste onderdeel het bezoek van twee juryleden van de Excellente Scholen op woensdag 3 oktober a.s.

We houden u op de hoogte.


Remedial Teaching (RT) en Plusklas

Vanaf maandag 17 september starten we met de eerste periode RT en Plusklas. Mocht(en) uw kind(eren) extra begeleiding krijgen, dan wordt u hierover geïnformeerd.


Leeskilometers maken

Lezen is en blijft belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Op school leren wij onze leerlingen lezen en zorgen we ervoor dat het technisch lezen op niveau blijft.

Thuis lezen (voorlezen, samen lezen, om de beurt lezen, etc.) blijft hierbij een belangrijk aspect voor de leerlingen tot en met tenminste groep 4. Bovendien kunnen het erg gezellige momenten zijn.


Belangrijke data

Maandag 10 september

Informatieavond groep 1/2

Dinsdag 11 september

Informatieavond groep 5/6

Maandag 17 september

Informatieavond groep 7/8

Dinsdag 18 september

Informatieavond groep 3/4

Donderdag 20 september

SchoolfotograafJuliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.