Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht september

Start nieuwe schooljaar

Vanaf vandaag zijn alle basisscholen in Nederland weer begonnen; wij starten inmiddels alweer aan de tweede week.

We mogen dit schooljaar veel nieuwe leerlingen verwelkomen. We hopen dat deze leerlingen en hun ouders zich snel thuis zullen voelen op de Juliana Daltonschool.

Dit jaar zijn juf Jansje en José gestart in groep 1/2-b. Juf Danique is gestart in groep 6 (woensdag) en 4 (vrijdagochtend). Zij hebben een zeer positieve eerste indruk gemaakt op ons allen. Welkom Jansje, José en Danique!

Wij wensen iedereen een plezierig en goed nieuw schooljaar toe!


Een nieuwe wereldburger

Juf Minke is 28 augustus jl. bevallen van een gezonde dochter, Filou Lieve Rodenburg. Moeder en kind maken het goed en wij wensen hen heel veel geluk.


Trefwoord

De komende periode zullen de volgende onderwerpen in alle groepen aan bod komen:

Week 37 t/m 39:In beweging. Inhoud: over een flexibele houding en een open mind.

Week 40 en 41:Stoelendans. Inhoud: over opkomen voor jezelf en leren omgaan met teleurstellingen.


Vulpennen en luizentassen eenmalig verstrekt

Alle leerlingen krijgen als ze bij ons op school starten éénmalig een luizentas. In groep 3 krijgen alle leerlingen een vulpen. Als leerlingen later instromen, krijgen zij uiteraard ook een vulpen. Mocht er met deze vulpen of luizentas iets gebeuren, dan zijn de kosten voor eigen rekening. U kunt bij juf Gitta (conciërge) een nieuwe pen of luizentas kopen, maar u bent ook vrij om zelf een nieuwe pen aan te schaffen. Stabilo’s zijn niet toegestaan: deze dragen níet bij aan een goede handschriftontwikkeling.


Schooltijden

De volgende regels over schooltijden worden op onze school gehanteerd:
Een kwartier voor aanvang van de lessen gaat de school open. Deze tijd is vooral bedoeld voor onze leerlingen, zij hebben de mogelijkheid om aan hun taken te werken.  Vijf minuten voor aanvang van de lessen gaat de eerste bel. Dit is het teken dat de lessen bijna gaan starten en dat de leerlingen dus naar hun lokaal moeten gaan.
Om 08:30 uur en 13:00 uur gaat de tweede bel. De lessen gaan beginnen en de deuren gaan dicht. Er wordt ’s morgens gezamenlijk gestart met Trefwoord, onze Godsdienstmethode. Regel is, dat wij tijdens Trefwoord niet gestoord worden. Daarom zal een leerling die te laat is op de gang moeten wachten. De leerkracht laat de leerling na Trefwoord binnen. Voor de rust in de school, hopen wij dat ouders de school om 08.30 uur en 13.00 uur willen verlaten.


Klaar over

We zijn dringend op zoek naar ouders die willen helpen bij het oversteken van de Huizerweg. Tevens hopen we dat een ouder(s) de coördinatie hiervan op zich wil nemen.

Met elkaar proberen we de omgeving rondom school zo veilig mogelijk te houden voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Om de kinderen te helpen bij het veilig oversteken van de Huizerweg staan er dagelijks ouders op dit kruispunt.

Welke ouder voelt zich geroepen om bij te dragen aan een veilige verkeerssituatie rondom de school?! Er kan een vast moment afgesproken worden en u kunt aangeven wat voor u uitkomt. U kunt zich opgeven bij juf Sanne uit groep 1/2-a (s.vankouterik@proceon.nl).


Parkeren rondom de school

De haal- en brengmomenten ’s ochtends en ’s middags zorgen voor veel verkeer in de straten rondom de school. In een korte tijd komen de kinderen al dan niet op de fiets uit de fietsenstallingen de weg op rijden, om naar huis te gaan. Geregeld staan er auto’s geparkeerd in de bocht bij de ingang van de school, wat tot zeer gevaarlijke situaties kan leiden! Kinderen op de fiets kunnen de bocht niet goed overzien en zien daardoor het rijdende verkeer soms te laat. Ook automobilisten die aan komen rijden zien de (kleine) kinderen door de geparkeerde auto’s gemakkelijk over het hoofd. Daarnaast deelt de politie regelmatig bekeuringen uit voor foutief geparkeerde auto’s. Wij willen allemaal dat de kinderen veilig van en naar school kunnen. Met elkaar moeten we er voor zorgen dat dat ook kan. In en om de school zijn genoeg straten waar voldoende parkeerplekken zijn. Denkt u daarbij ook aan de Waltherlaan, aan de overkant van de Huizerweg.

We hopen dat dit bericht iedereen aanspoort om mee te werken aan een veilige verkeerssituatie. Veiligheid voor alles!


Spreekuur van de directie

De directie heeft elke maandagochtend van 08.30 uur tot 09.30 uur een spreekuur. Tijdens dit spreekuur kunnen ouders met allerlei vragen en opmerkingen binnenlopen, zonder dat daarvoor een afspraak gemaakt hoeft worden. 


Leeskilometers maken

Lezen is en blijft belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Op school leren wij onze leerlingen lezen en zorgen we ervoor dat het technisch lezen op niveau blijft.

Thuis lezen (voorlezen, samen lezen, om de beurt lezen, etc.) blijft hierbij een belangrijk aspect voor de leerlingen tot en met tenminste groep 4. Bovendien kunnen het erg gezellige momenten zijn.


Belangrijke data

Maandag 5 september

Informatieavond groep 3 en 4

Donderdag 8 september

Informatieavond groep 5 en 6

Maandag 12 september

Informatieavond groep 1/2

Dinsdag 13 september

Schoolfotograaf

Informatieavond groep 7 en 8

Dinsdag 20 september

Schoolreis groep 5 t/m 7

Dinsdag 27 september

Schoolreis groep 3 en 4Juliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.