Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht December

December

De Sint is in het land en ook bij ons op school is zijn aanwezigheid niet te missen. Dit jaar slapen er ’s nachts zelfs pieten bij ons op school. Wil je weten hoe het er dan aan toe gaat? Bekijk dan het filmpje op de website!


Trefwoord

De komende periode zullen de volgende onderwerpen in alle groepen aan bod komen:

Week 47 t/m 49: Een voorbeeld. Inhoud: Hoe je een voorbeeld geeft, kritisch leren kijken naar idolen en de waarde zien van echte voorbeeldfiguren.

Week 50 t/m 51: Herbergen. Inhoud: Het bieden van onderdak, veiligheid en geborgenheid. 


Sociaal emotionele ontwikkeling

Het thema waar wij momenteel schoolbreed aan werken, is het thema ‘Samen spelen en werken’. Leerlingen werken of spelen met elkaar. Ze overleggen, maken afspraken of bedenken dingen om samen te doen. Bijvoorbeeld als ze vragen of ze mee mogen doen aan een spelletje, of als ze afspreken wat ze zullen gaan spelen. 


Afwezigheid Jeanne de Vaal

Jeanne is momenteel tijdelijk afwezig, omdat zij last heeft van lichamelijke klachten. De arts heeft rust geadviseerd. Tot die tijd neemt Angélique Eijpe de taken over. We hopen dat Jeanne goed herstelt van haar klachten en dat zij binnenkort weer aan het werk kan.

 


Parkeren rond school

Vanuit een aantal ouders bereikt ons het bericht dat er zo nu en dan gevaarlijke situaties ontstaan in de Kalfflaan. Ouders parkeren hun auto vaak in de bocht voor de ingang. Kleine kinderen (op de fiets) kunnen hierdoor snel over het hoofd worden gezien. Zou u niet in de bocht voor de ingang willen stil staan met uw auto? We hopen op uw medewerking aan een veilige (verkeers)situatie voor de kinderen!


Terugblik: cultuurproject

Woensdag 19 november hebben alle leerlingen van de school opgetreden tijdens de voorstelling, ter afsluiting van het cultuurproject. Wat waren er veel verschillende piraten 2.0! Iedereen heeft op zijn/haar eigen manier zichzelf weten te presenteren. Onze dank gaat uit naar Susannah Iseger; zij heeft gedurende 4 weken de cultuurlessen op zich genomen. Heeft u de voorstelling gemist? Er zijn veel foto’s en video-opnamen gemaakt, welke op de website zullen komen. 


Terugblik: korfbaltoernooi groep 3 en 4

Woensdag 19 november was er voor de groepen 3 en 4 een zaalkorfbaltoernooi. Er speelden 3 teams van onze school mee. Twee teams hebben zelfs de finale weten te behalen! Naast korfbalwedstrijden, werden er ook andere spelletjes georganiseerd. Het veldkorfbaltoernooi zal, zoals altijd, in het voorjaar plaatsvinden. 


Sinterklaasviering

Vrijdag 5 december is het zover, dan bezoeken de Sint en zijn pieten onze school. Zouden de pieten die bij ons op school logeren op tijd wakker zijn? U bent van harte welkom om dit met uw eigen ogen te komen bekijken.

 

Een aantal praktische zaken op een rij:

-       De kinderen worden om 8.15 uur in de klas verwacht. U kunt buiten aan de straatkant wachten om de Sint en zijn pieten samen met de kinderen te ontvangen. Aansluitend wordt er op het plein een welkomstwoord gehouden. Ook hierbij bent u van harte uitgenodigd.

-       Wij verzoeken u deze ochtend niet voor de school te parkeren.

-       De groepen 5 t/m 8 nemen hun surprise op 5 december mee.

-       De kinderen krijgen iets lekkers in de klas en hoeven in principe geen 10-uurtje mee te nemen. Voor de bovenbouw is het handig dit echter wel te doen.

-       Van 11.15 tot 11.35 uur speelt de Pietenband op het plein. U bent van harte welkom om dit muzikale feest mee te vieren.

-       Om 11.40 uur gaan alle leerlingen terug naar de klas om de dag af te sluiten. U kunt dan nog gezellig even blijven hangen. Voor de groepen 1 t/m 4 eindigt deze dag om 12.00 uur.

-       Let op: de bovenbouw feest nog even door en wordt van 13.00 – 15.00 uur weer op school verwacht!

 


Kerstviering

Het is alweer begin december en dus hoogste tijd om u als ouders te informeren over de komende Kerstactiviteiten in en buiten de klas:

Vanaf maandag 8 december zal de school volledig in gezellige kerstsfeer worden gebracht. Vele vrijwillige handen hebben zich weer creatief geuit met verf op grote houten platen die getoond worden in de gangen. De trapopgang zal met groen versierd worden en in de klassen zullen er weer mooie bomen opgetuigd worden. 

Donderdag 18 december: KERSTDINER IN ALLE KLASSEN van 17.00 uur – 19.00 uur

Dit jaar vieren we de kerst op school middels een kerstdiner. Alle leerlingen vieren in hun eigen klas het kerstfeest met een diner. Hiervoor nemen zij, door zichzelf bereide gerechtjes, mee. Creativiteit in de keuken mag, mits het maar gemakkelijk te eten hapjes zijn. De intekenlijsten voor de gerechtjes/regelen van benodigdheden hangen vanaf dinsdag 9 december bij de ingang van alle klassen. De school is gewoon op de normale tijd uit: 15.00 uur.

N.B. de gemaakte kosten voor de hapjes/benodigdheden die uw kind meebrengt, zijn voor eigen rekening.

Tijdens het diner mogen de kinderen hun favoriete kerstinstrument bespelen of bijv. een kerstverhaal voordragen, dit alles in overleg met hun leerkracht. Daarnaast is het natuurlijk onontbeerlijk dat de kinderen in hun meest feestelijke kerstoutfit naar school komen.

Om 16.45 uur gaan de deuren open, het is de bedoeling dat u uw kind op tijd bij de klas aflevert, zodat alle klassen stipt om 17.00 uur kunnen beginnen. Wij zorgen ervoor dat alle klassenouders genoeg foto’s maken, die later per klas gemaild zullen worden.

Om 18.50 uur mogen alle ouders naar de klas van hun kind(eren) gaan, alwaar u nog even mag meegenieten van de kerstsfeer in de klas; om de kinderen vervolgens om 19.00 uur mee naar huis te nemen.

Donderdag 18 december: KERSTCAFE van 17.00 uur – 19.00 uur

Zoals al eerder aangekondigd, willen wij alle ouders ook alvast dat kerstgevoel geven; kom daarom naar het gezellige kerstcafé tijdens het diner van uw kind(eren). Op het achterplein zal er muziek klinken en kunt u o.a. genieten van glühwein en erwtensoep. Van harte hopen wij dat u in groten getale komt!

Om een inschatting te krijgen op hoeveel ouders we mogen rekenen en zodoende daar de inkoop op af te stemmen, zal er vanaf 9 december a.s. een intekenlijst hangen in de centrale hal. Wilt u zich daar zo spoedig mogelijk op inschrijven?

Donderdag 18 december vanaf 19.00 uur: HULP NODIG

Omdat de vakantie begint direct na het kerstdiner, hebben we heel veel helpende handen nodig om alle kerstversieringen in en rondom school op te ruimen c.q. af te breken. Ook daarvoor zal er een intekenlijst in de centrale hal komen te hangen vanaf dinsdag 9 december.

Vele handen maken licht werk!


Belangrijke data

Vrijdag 5 december

Sintviering

Maandag 8 december

Kerstversieravond vanaf 19.00 uur

Woensdag 10 december

Intekenlijst hapjes

Woensdag 10 december

Intekenlijst kerstcafé en hulpouders

Donderdag 18 december

Kerstviering voor alle leerlingen

Vrijdag 19 december

Studiedag; alle leerlingen vrij

Maandag 5 januari

Eerste schooldag na de vakantieJuliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.