Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht september

Start schooljaar 2019-2020

Hopelijk hebben alle kinderen en ouders kunnen genieten van een heerlijke zomer(vakantie).

Alle groepen zijn inmiddels al weer een week goed begonnen. Leerkrachten hebben naar alle vakantieverhalen geluisterd, zijn bezig met het inslijten van structuren en regels en proberen ervoor te zorgen dat ieder kind zich snel prettig voelt in de groep.

In de komende twee weken vinden de informatieavonden plaats. Op deze avond krijgt u allerlei informatie over de groep en het programma voor het komende schooljaar. Alle informatieavonden starten om 20.00 uur; vanaf 19.45 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. We hopen u daar te zien en wensen iedereen weer een fijn schooljaar toe!


Mad Science

Mad Science komt woensdag 4 september a.s. op de Juliana Daltonschool. De leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen deze ochtend genieten van een spetterende show in het kader van techniek en wetenschap.

Na afloop van deze show krijgen de leerlingen inschrijfinformatie mee naar huis en kunnen zij zich inschrijven voor een naschoolse wetenschap- en techniekcursus. Bij voldoende deelnemers (minimaal 15, maximaal 24) gaat de cursus vanaf 12 september a.s. van start. De cursus vindt plaats op school en duurt van 15.15 t/m 16.15 uur. Zes weken lang worden de kinderen meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek, die daarachter zit, uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper! 

Mocht u niet willen wachten, dan kunt u uw kind(eren) alvast inschrijven op nederland.madscience.org. Inschrijven kan t/m 8 september 2019.


Intern contactpersoon

Op dinsdag 10 september maakt Christa van Roermund haar jaarlijkse rondje door de klassen. Tijdens dit bezoekje vertelt zij de leerlingen over haar rol als intern contactpersoon (ICP). Wanneer leerlingen ergens mee zitten en dit liever niet willen bespreken met hun eigen leerkracht, kunnen ze contact opnemen met Christa. Ze kunnen haar in de pauzes en na schooltijd aanspreken en ook een briefje in de brievenbus (in de hal) doen.

De ICP’er heeft als taak ervoor zorg te dragen dat problemen/klachten van leerlingen of ouders altijd op een zorgvuldige manier worden afgehandeld.

Elke ouder of elk kind kan een beroep doen op de ICP’er als er problemen zijn. Het kunnen klachten zijn waarover u (of uw kind) niet met de groepsleerkracht of de directie durft te/wil praten. In overleg met de ICP’er wordt bekeken wat er moet worden gedaan of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. Als het nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon van Stichting Proceon en/of de landelijke klachtencommissie.

 

Samengevat:

  1. altijd eerst overleggen met de leerkracht. Bij onvoldoende resultaat:
  2. overleg met de directie, dan wel overleg met de interne contactpersoon. Bij onvoldoende resultaat:
  3. inschakeling van de externe vertrouwenspersoon. Bij onvoldoende resultaat:
  4. indienen van de klacht bij de onafhankelijke landelijke klachtencommissie.

Update Jeanne

Jeanne de Vaal, directeur van onze school, werkt momenteel nog aan haar herstel. Het is nog niet bekend wanneer zij gaat starten met het oppakken van haar werkzaamheden. Tot die tijd blijft Angélique Eijpe haar taken overnemen.


Spaardoel schooljaar 2019-2020: Het Vergeten Kind

Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld, zo blijkt uit onderzoek van UNICEF. Maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land. Nog te vaak gaat het fout, soms zelfs heel erg fout. Als kinderen verwaarloosd en/of mishandeld worden, tekent dit hun verdere leven. De gevolgen zijn heftig en variëren van een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, ernstige gedragsproblemen en verslaving tot persoonlijkheidsstoornissen en crimineel gedrag.

Voor het nieuwe schooljaar hebben we ervoor gekozen te gaan sparen voor stichting ‘Het Vergeten Kind’. Deze stichting wil de problematiek van de ruim 100.000 kinderen uit multi probleemgezinnen onder de aandacht brengen en deze kinderen en jongeren veerkracht geven. Dit hebben ze nodig om te herstellen van hun ervaringen en zorgt ervoor dat ze mee kunnen doen in de maatschappij. Het Vergeten Kind organiseert onder meer activiteiten als Heppie-vakanties, uitjes naar de Winter Efteling, maar werkt ook actief aan het verbeteren van de leefomgeving van deze kinderen.

Kijk voor meer informatie op www.hetvergetenkind.nl.


Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek van dit schooljaar is van 2 t/m 11 oktober 2019 en heeft als thema ‘Reis mee’. Alvast een verzoek: ieder kind wordt op woensdag 2 oktober met een koffer op school verwacht. De koffer mag een speelgoedkoffertje of een handbagage koffer zijn.

Uiteraard wordt er ook weer een boekenbeurs georganiseerd. De opbrengst gaat naar het goede doel ‘Het Vergeten Kind’.

Verdere mededelingen hierover kunt u vinden in het volgende Julianabericht.


Dringende oproep!

We zijn op zoek naar iemand die op 5 december een Sinterklaas kan schminken.

Ook moeten er diezelfde dag 2 of 3 pieten geschminkt worden.

Kleding en verdere materialen zijn aanwezig.

Kent u iemand die dit kan en ook tijd heeft op 5 december om 07.00 uur, mail dit dan naar Trudy Hartendorp (t.hartendorp@proceon.nl).


Belangrijke data

Maandag 2 september

Informatieavond groepen 1/2 (start 20.00u)

Dinsdag 3 september

Informatieavond groep 5 en 6 (start 20.00u)

Woensdag 4 september

Show Mad Science (groep 3 t/m 8)

Dinsdag 10 september

Informatieavond groep 3 en 4 (start 20.00u)

Donderdag 12 september

Informatieavond groep 7 en 8 (start 20.00u)

Donderdag 19 september

Schoolfotograaf

Donderdag 3 oktober

Studiemiddag: alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur!

Donderdag 10 oktober

MR-avond: renovatie schoolgebouw (start 20.00u)Juliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.