Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht Januari

2015

De feestdagen en de kerstvakantie hebben we weer achter ons gelaten. Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad en kunnen we allemaal met een frisse start aan een nieuw kalenderjaar beginnen. Voor een aantal kinderen en hun ouders zal 2015 een jaar zijn waarin een start gemaakt wordt op de basisschool of juist op de middelbare school. Hopelijk wordt het voor iedereen een jaar met kansen, mogelijkheden en uitdagingen. Het team van de Juliana Daltonschool werkt daar graag aan mee en wenst iedereen dan ook een goed 2015!


Terugblik: Sinterklaas

Vrijdag 5 december heeft de Sint met zijn pieten onze school bezocht. Het was één groot feest. Helaas hadden de twee logeerpieten zich verslapen en kwamen ze te laat het plein op! Gelukkig had de Sint nog twee pieten bij zich. 

Alle klassen hebben een prachtig cadeau gekregen waar de kinderen wel raad mee weten. Zo heeft groep 7 ‘kinetic sand’ gekregen en heeft groep 3 weer nieuw buitenspeelgoed. De ochtend werd nog feestelijker door de komst van de pietenband. Wij willen alle ouders en de AC, die de sinterklaasviering mogelijk hebben gemaakt, bedanken! 


Terugblik: Kerstviering

Donderdag 18 december hebben alle kinderen heerlijk gedineerd in hun eigen klas. De klassen zagen er gezellig uit; de tafels waren prachtig versierd, er was sfeervolle verlichting en iedereen was feestelijk gestemd én gekleed. De kinderen hebben zelf invulling gegeven aan de intermezzo’s in de klassen. Zo is er onder andere een kerstquiz gehouden, is in alle groepen het kerstverhaal voorgelezen en zijn er kerstliedjes gespeeld. In groep 8 hebben de leerlingen overdag met elkaar de hapjes gemaakt en deze ’s avonds opgegeten. Bij binnenkomst stond een koor van enthousiaste ouders iedereen toe te zingen en zij zijn ook langs alle groepen geweest. 

Het kerstcafé was ook een groot succes. Er was een hoge opkomst. Vanwege het slechte weer heeft het in het speellokaal plaatsgevonden. Ook daar was het feestelijk versierd en hebben alle ouders onder het genot van een hapje en een drankje de kerstvakantie kunnen inluiden. Na afloop was er ontzettend veel hulp door de hele school en hebben vele ouders zich ingezet om alles vlot op te ruimen. Wij willen alle ouders, de AC én de kerstcommissie, die zich ingezet hebben tijdens de versieravond, bij de voorbereiding of op de avond zelf, hartelijk bedanken. Met elkaar hebben we er een erg geslaagde avond van gemaakt! 


Trefwoord

De komende periode zal het volgende onderwerp in alle groepen aan bod komen:

Week 2 t/m 4: Rituelen. Inhoud: Over gebruiken en rituelen die gewone momenten heel bijzonder maken. 


Sociaal emotionele ontwikkeling

Het thema waar wij momenteel schoolbreed aan werken, is het thema ‘Samen spelen en werken’. Leerlingen werken of spelen met elkaar. Ze overleggen, maken afspraken of bedenken dingen om samen te doen. Bijvoorbeeld als ze vragen of ze mee mogen doen aan een spelletje, of als ze afspreken wat ze zullen gaan spelen. Het volgende thema zal zijn ‘Een taak afmaken’. Kinderen zijn gewend om zelfstandig een taak uit te voeren. Dit kan zijn een taak van de weektaak, maar het kan ook een huishoudelijke taak zijn. De kinderen leren wat ze moeten doen wanneer een taak niet lukt en hoe ze kunnen doorzetten. 


Voorleesontbijt

Ook dit jaar doen de kleuters weer mee aan het Nationale Voorleesontbijt op woensdag 21 januari a.s.  Dit jaar zullen de kinderen uit het prentenboek: ‘Boer Boris gaat naar zee’, van Ted van  Lieshout en Philip Hopman, voorgelezen worden. Dit boek is het prentenboek van het jaar. Nadat de kinderen zijn voorgelezen wordt er gesmikkeld van een ontbijtje, en zullen de kinderen verwerkingsopdrachten gaan doen rondom het boek.  


Spaardoel

Op donderdag 8 januari a.s. komt Rosanne Kniep iets vertellen over het spaardoel ZOA. Zij zal alle groepen bezoeken en een presentatie geven, afgestemd op de doelgroep. In iedere klas staat een spaarpot waar kinderen geld in kunnen stoppen voor het spaardoel. Ook het geld wat we tijdens de

sponsorloop ophalen gaat naar dit spaardoel. ZOA zet zich in voor vluchtelingen over de hele wereld. 


Excellente school

Voor het derde opvolgende jaar zijn wij de procedure ingegaan om eventueel het predicaat ‘Excellente school’ te verkrijgen. Dit is een strenge selectie, waarbij je als school aan veel criteria moet voldoen. De stukken zijn ingeleverd, het schoolbezoek is geweest en de gesprekken zijn gevoerd met de jury. Het is nu afwachten op de uitslag. Dit zal plaatsvinden op maandag 26 januari a.s. in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. De uitreiking kan live gevolgd worden via internet. Zodra de link bekend is, zal deze via de mail verstuurd worden. 


Belangrijke data

Woensdag 21 januari

Voorleesontbijt groep 1 en 2

Donderdag 22 januari

Adviesgesprekken groep 8

Dinsdag 27 januari

Adviesgesprekken groep 8

Vrijdag 30 januari

Groepen 1 t/m 4 vrij

Woensdag 18 februari

Rapporten mee

Vrijdag 20 februari

Studiedag: alle leerlingen vrij

Maandag 23 februari t/m vrijdag 27 februari

Voorjaarsvakantie

Maandag 2 maart

Eerste schooldagJuliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.