Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht maart

Griepgolf

Zoals u allemaal heeft kunnen ervaren is de griepgolf ook bij ons op school toegeslagen. Veel leerlingen en leerkrachten hebben zich ziek moeten melden. Op een gegeven moment was ook de invalpool leeg en hebben we alle zeilen moeten bijzetten om de groepen toch van een leerkracht te kunnen voorzien. Graag willen wij alle mensen bedanken die ons de afgelopen periode hebben geholpen om dit voor elkaar te krijgen.

Laten we hopen dat de griepgolf op zijn retour is en dat we weer met onze eigen leerkrachten kunnen werken.


Jeanne de Vaal

In de voorjaarsvakantie heeft Jeanne een ongelukje gehad en heeft haar pols gebroken. Tevens stond er voor deze week ook al een operatie gepland. De komende periode werkt Jeanne aan haar herstel. We wensen haar veel sterkte!


Zorgroute

We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen, dat ouders en kinderen tevreden zijn. Toch kan het voorkomen, dat u zich aan bepaalde zaken ergert of zelfs een klacht heeft. Alle scholen van Proceon beschikken over een klachtenregeling die bijdraagt aan een veilig schoolklimaat. Daarnaast schept deze regeling duidelijkheid over hoe met klachten om te gaan. We nemen deze altijd serieus en we zoeken daarbij naar de best mogelijke oplossing om verder ongenoegen te voorkomen.

 

Mocht u onverhoopt een klacht hebben, bespreek deze dan in de eerste plaats met de leerkracht. Mocht u zich niet serieus genomen voelen of vinden dat uw klacht onvoldoende behandeld wordt, dan kunt u de directeur of de intern contactpersoon klachtrecht hierover aanspreken. De intern contactpersoon voor onze school is Christa van Roermund.


Oudertevredenheidspeiling

Op 4 april wordt er een oudertevredenheidspeiling via Proceon uitgezet. Dit wordt gedaan op alle Proceonscholen. De verdere communicatie verloopt via Proceon.


Cultuurproject

Na de vakantie zullen wij weer starten met het tweede cultuurproject van dit jaar. Dit project zal in het teken staan van dans, muziek en theater. Vier weken lang gaan de groepen samen met een vakleerkracht, Susannah Iseger, aan de slag met een thema. Dit thema is nog een verrassing.....

Wel willen we alle ouders er graag op attenderen om woensdag 13 april vrij te houden in hun agenda. Onder schooltijd zal er dan een presentatie plaatsvinden voor en door de leerlingen.

De exacte tijd volgt zo spoedig mogelijk!


Pasen

Op donderdag 24 maart houden we op school de traditionele Paaslunch. De leerlingen maken voor elkaar een heerlijke paaslunch, die wordt gepresenteerd in een mooi versierde (schoenen-)doos. Er wordt ook inhoudelijk stilgestaan bij het Paasverhaal. 

Op woensdag 9 maart sturen wij via Parnassys een e-mail met informatie. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een lunch krijgen waar ze blij van worden, vult iedereen vooraf een lijst in:

Groep 1 en 2: tijdens de inloop vullen de leerlingen samen met de ouders op school hun keuzemenu in. Groep 3 en 4: de leerlingen krijgen op vrijdag 11 maart een formulier mee naar huis. Hierop vullen ze samen met hun ouders hun keuzemenu in. Het formulier moet uiterlijk maandag 14 maart weer terug zijn op school. Groep 5 t/m 8: de leerlingen vullen op school hun keuzemenu in.


De week van de Lentekriebels

Op 14 maart begint de lente, het jaargetijde van nieuw leven. Kinderen zijn vaak geboeid door de geboorte van kuikentjes, lammetjes en baby'tjes. Maar hoe groeit een baby in de buik? Wat is verliefdheid? Wat is het verschil tussen jongens en meisjes? De lente is het moment om aandacht te besteden aan deze en andere vragen over relaties en seksualiteit. Daarom doet onze school dit jaar weer mee aan de Week van de Lentekriebels van 14 tot en met 18 maart. Tijdens deze week volgen leerlingen in groep 1 t/m 8 elke dag een les over relaties en seksualiteit, passend bij de leeftijd van de kinderen. Dit draagt bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat, ook in de klas. Voor meer informatie kunt u naar de volgende website: www.weekvandelentekriebels.nl.


Luizen

In iedere groep zijn er ouders die maandelijks luizencontrole uitvoeren, ook bij uw kind. Het komt regelmatig voor dat er kinderen zijn met hoofdluis. Heel vervelend, waar natuurlijk niemand op zit te wachten. Om verspreiding te voorkomen is het belangrijk dat u een aantal maatregelen goed in acht neemt, wanneer er bij uw kind hoofdluis is geconstateerd. Uw kind mag pas op school komen, wanneer hij/zij behandeld is met de speciale anti-hoofdluislotion. Deze is te krijgen bij de drogist of de apotheek. Het is raadzaam om ouders van vriendjes te informeren over de luizen die zijn geconstateerd bij uw kind. Wanneer er bij uw kind neten (eitjes) zijn ontdekt, moeten deze ook gedood worden met een speciale lotion. Neten zijn hardnekkig en zijn, na behandeling, vaak pas na twee weken geheel verdwenen. Uiteraard vinden wij het belangrijk dat ieder kind zijn of haar spullen in de luizenzakken stopt (tassen, jassen, mutsen etc.). Helpt u mee om de Juliana Daltonschool zo veel mogelijk luisvrij te houden?


Schoolvoetbal

Schoolvoetbal gaat weer van start!
Deze week trappen de jongens af uit groep 3 en 4 op woensdag 9 maart a.s. bij NVC.
De meisjes uit groep 3 t/m 6 volgen een week later op woensdag 16 maart bij SDO.
De meisjes uit groep 7 en 8 spelen op vrijdag 18 maart bij NVC.
De jongens uit groep 5 en 6 mogen op woensdag 23 maart aan de bak bij BFC.
Tenslotte spelen de jongens D uit groep 7 en 8 op woensdag 30 maart bij BFC.

De schoolshirts worden op de speeldag aan de leerlingen uitgedeeld en voor de coaches staat op de speeldag een teamtas met eten en drinken klaar. Over de precieze aanvangstijd worden de teams individueel geïnformeerd. Wij kijken uit naar een sportief toernooi en wensen alle deelnemers veel plezier en succes toe!


Trefwoord

De komende periode zullen de volgende onderwerpen in alle groepen aan bod komen:

Week 7 t/m 10: Van kwaad tot erger. Inhoud: Met kwaad wordt in dit thema niet de emotie boos bedoeld, maar het gaat eerder om dat wat vaak wordt aangeduid met ‘het’ kwaad. Iets dat nu eenmaal deel uitmaakt van onze wereld en een negatieve invloed heeft op ons bestaan. Geholpen door onder andere bijbelverhalen, ontdekken de kinderen mogelijkheden niet van kwaad naar erger te gaan. Wie goed doet, goed ontmoet.

 

Week 11 t/m 13: Achterlaten. Inhoud: Het leven is een reis door ruimte en tijd. Onderweg kom je van alles tegen dat door anderen is achtergelaten. Voor christenen is Pasen het meest uitgesproken moment om te vieren dat Jezus zijn levensverhaal heeft nagelaten. In dit thema leren de kinderen dat achterlaten meer kan zijn dan het verliezen van een sleutel. Je kan ook iets bewust achterlaten. Voor kinderen is het zinvol om te ontdekken hoe hun eigen leven betekenis krijgt vanuit datgene wat anderen achterlaten. Kinderen worden ook uitgenodigd om zelf iets achter te laten voor elkaar; een mooie gedachte, een wens of een voorwerp met een persoonlijk verhaal.


Sociaal emotionele ontwikkeling

Het thema waar wij momenteel schoolbreed aan werken, is het thema ‘Jezelf presenteren’. Kinderen leren in deze lessen hoe zij overkomen op andere kinderen. Wat kan je doen aan je houding, stemgebruik en mimiek en wat is daarbij de reactie of het gevoel op de ander. Kinderen worden zich bewust van hun eigen voorkomen. De cultuurlessen sluiten goed aan op dit thema; door middel van drama, muziek en theater worden kinderen uitgedaagd om zichzelf te presenteren. Sommige kinderen kunnen zichzelf van nature met veel gemak presenteren, anderen vinden dit lastig en kunnen daar wat extra ervaring bij gebruiken.


Schoolvakanties 2016-2017

Herfstvakantie

ma 17/10/16    t/m      vr 21/10/16

Kerstvakantie

ma 26/12/16    t/m      vr 06/01/17

Voorjaarsvakantie

ma 20/02/17    t/m      vr 24/02/17

Paasvakantie    

vr 14/04/17      t/m      ma 17/04/17

Meivakantie

ma 24/04/17    t/m      vr 05/05/17

Hemelvaart

do 25/05/17     t/m      vr 26/05/17

Pinkstervakantie

ma 05/06/2017

Zomervakantie 

ma 24/07/17    t/m     vr 01/09/17


Belangrijke data

Maandag 7 maart

Eerste schooldag na de vakantie

Dinsdag 8 maart

Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7

Maandag 14 maart

Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7

Maandag 21 maart t/m donderdag 24 maart

Stille week

Donderdag 24 maart

Paaslunch: continurooster tot 14.00 uur.

Vrijdag 25 maart

Goede vrijdag: alle leerlingen vrij

Maandag 28 maart

Tweede paasdag: alle leerlingen vrijJuliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.