Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht februari

Terugblik: Kerst

Op woensdag 21 december was de jaarlijkse kerstviering. Dit jaar stond de viering in de Wilhelminakerk op het programma. Bij binnenkomst stond het gelegenheidskoor met een aantal enthousiaste ouders iedereen toe te zingen. Alle groepen hebben met elkaar de voorstelling ‘Kinderen van goede wil’ neergezet. Iedere groep heeft er een aandeel in gehad en met elkaar zijn er mooie liedjes gezongen. Het was erg druk en er hing een gezellige sfeer. We willen via deze weg de vele ouders die een handje geholpen hebben bedanken voor hun inzet. 


Terugblik: Voorlees 10 uurtje

Woensdag 25 januari was er het Nationale Voorleesontbijt. Bij ons op school werd het een voorlees 10 uurtje. De vader van Eise kwam voorlezen uit het boek ‘De kleine walvis’ van Benja Davies, het Prentenboek van het jaar 2017. De kinderen noemden hem een échte ‘visserman’. Dat was hij ook, want hij had regenkleding, een visuitrusting én echte vissen bij zich. De kinderen hebben erg genoten. Na het voorlezen kregen ze een krentenbol, ontbijtkoek en een pakje drinken. 


UNESCO oriëntatieschool

Sinds dit jaar zijn wij een UNESCO oriëntatieschool. UNESCO, de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie, bestrijdt armoede, bevordert duurzame ontwikkeling en stimuleert de interculturele dialoog. UNESCO scholen steunen de missie van UNESCO en dragen hun steentje bij aan vrede en veiligheid in de wereld. Er is een Nederlands netwerk en een wereldwijd netwerk. Wij besteden op school aandacht aan drie thema’s: vrede en mensenrechten, duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap. Omtrent deze thema’s zijn er binnen de school (bestaande) activiteiten. De thema’s zijn heel geschikt om leerlingen voor te bereiden op hun plaats en verantwoordelijkheden in de globaliserende wereld. Het geeft de leerlingen waarden en normen mee vanuit internationaal perspectief. Na dit oriënterende jaar gaat onze officiële aanmelding naar het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs. 


Dalton

De komende periode zal in alle groepen specifiek aandacht worden besteed aan de Daltonkernwaarde: verantwoordelijkheid. Leerlingen worden op verschillende manieren geprikkeld om verantwoordelijkheid te dragen. Zo stellen de leerlingen iedere week een ‘ik- doel’ op, waar ze dagelijks mee aan de slag gaan. Aan het einde van de week reflecteren ze hierop. De leerlingen worden op het eigen niveau op de verantwoordelijkheid aangesproken. Zo leren kinderen in de onderbouw om de klas netjes en opgeruimd te houden en leren de kinderen in de bovenbouw om goed en efficiënt de taken in te plannen. Op de gangen en in de klassen is duidelijk welke Daltonkernwaarde er centraal staat.  


Spaardoel

Het spaardoel van dit schooljaar is Hulphond Nederland. Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Met deskundige trainers zorgen ze ervoor dat honden worden opgeleid tot hulphonden. Vervolgens worden deze honden geplaatst bij iemand die een hulphond nodig heeft. Hulphonden worden op verschillende manieren ingezet. Dit hang af van de hulpvraag. Er zijn bijvoorbeeld hulphonden voor mensen met een lichamelijke beperking, maar er zijn ook hulphonden voor mensen met epilepsie. Hulphond Nederland zet voor steeds meer ziektebeelden, gedragsstoornissen en leerproblematieken hulphonden in. Hulphond Nederland heeft voor iedereen de juiste hulphond! 


Donatie Oranje Comité

Van het Oranje Comité uit het Brediuskwartier hebben wij een gulle gift gekregen in de vorm van 2 nieuwe fietsjes en 2 stepjes voor de kleuters. Wij zijn hier erg blij mee en het is een hele mooie aanvulling op het bestaande assortiment voertuigen bij de kleuters. We willen het Oranje Comité dan ook hartelijk danken voor deze donatie.


Handtekeningenactie bibliotheek

Zoals u wellicht in de krant heeft gelezen wordt de Bibliotheek Gooi en meer geconfronteerd met forse bezuinigingen. Als school zijnde maken wij altijd dankbaar gebruik van het ruime aanbod boeken van de bibliotheek. Door deze bezuinigingen zal onder andere de dienstverlening en ondersteuning aan het onderwijs fors onder druk komen te staan en zal de vestiging in Bussum minder vaak open gaan. Er is een petitie gestart om deze bezuinigingsmaatregelingen tegen te gaan. Wij steunen deze handtekeningen actie. Tot 13 februari ligt er daarom in de hal een handtekeningenlijst, waarop u als ouder uw handtekening kunt zetten. 


MR

Na de voorjaarsvakantie is er vanuit de MR een informatiebord in de hal op het prikbord bij groep 3. Daar kunt u onder andere de vergaderdata vinden, de notulen van de laatste vergadering en het e-mail adres, mr.julianadaltonschool@proceon.nl


AC

De AC heeft zich weer volop ingezet voor de kerstviering. Maar er gebeurt meer! Zo is het voetbaltoernooi al geregeld en zijn alle teams ingeschreven. We richten ons nu op de paasviering, de komende sporttoernooien en het zomerfeest. Mocht u ons willen bereiken, dan kan dat het makkelijkst via het speciale e-mailadres: ac.julianadaltonschool@proceon.nl. Ook kunt u de ouder- en leerkrachten geleding altijd aanspreken. Wij staan open voor tips, ideeën of talenten van ouders die wij kunnen benutten. Op de website www.julianadaltonschool.nl staat bij het kopje AC/MR de meest recente foto van de AC. 


Voortgangsgesprekken

Direct na de voorjaarsvakantie vinden de voortgangsgesprekken voor de groepen 1 t/m 7 weer plaats. De voortgangsgesprekken van groep 8 zijn in februari al geweest in verband met het schooladvies. Voor de voorjaarsvakantie zult u een uitnodiging krijgen voor het gesprek. De leerkrachten plannen deze afspraken en stemmen dit met de leerkracht(en) van eventuele broertje(s) of zusje(s) af. Een gesprek duurt 15 minuten. Voorafgaand aan het gesprek kunt u op de gang het werk van uw kind bekijken. Mocht u niet kunnen op het geplande tijdstip, dan vragen wij u om onderling met andere ouders te ruilen. Zodra er een ruil heeft plaatsgevonden, brengt u de leerkracht op de hoogte. U kunt tot vrijdag 10 februari uw wensen kenbaar maken als u op een bepaalde dag of tijdstip niet zou kunnen. De leerkracht kan er zo rekening mee houden. 


Trefwoord

Deze week sluiten we het thema ‘Waar ben je mee bezig?’ af met onze handen die op vele manier een handje kunnen helpen. Ze zijn veelzijdig, zelfs veelzeggend en je kan anderen duidelijk maken wat je wilt.

De komende weken staat het thema ‘Zoeken en vinden’ centraal. Je gaat pas zoeken als je iets mist en je mist pas iets als het betekenis voor je heeft. In dit thema ontdekken kinderen wat het gemis van spullen, maar vooral van mensen kan betekenen. Als je je bewust bent dat iemand buiten de groep valt, kan je er wat aan doen. 


Sociaal emotionele ontwikkeling

Het thema waar wij de komende weken schoolbreed mee werken is ‘ruzie’. Wat is ruzie? Hoe los je het op en hoe ga je er mee om? Wat vind je van ruzie maken en hoe voorkom je ruzie? Kinderen worden gestimuleerd om over situaties na te denken en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Wat voelt een ander? Hoe kan je het beste reageren? 


Belangrijke data

Dinsdag 7 februari

Voortgangsgesprekken groep 8

Woensdag 15 februari

Rapporten mee

Vrijdag 17 februari

Studiedag: alle leerlingen vrij, aansluitend voorjaarsvakantie

Maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari

Voorjaarsvakantie

Maandag 27 februari

Eerste schooldag na de vakantie

Dinsdag 28 februari

Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7

Maandag 6 maart

Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7Juliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.