Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht december

Groep 5 en 6 leren programmeren

Op vrijdag 22 november hebben de groepen 5 en 6 een workshop programmeren gevolgd.

De workshop werd georganiseerd door de Bibliotheek Bussum en de robot Dash stond hierin centraal.

Met behulp van een tablet konden de leerlingen de robot verschillende handelingen laten uitvoeren.

De afgelopen weken zijn de tablets en robots op school gebleven en hebben de groepen er nog een aantal keer mee gewerkt. Het was een groot succes!


Renovatienieuws

De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd en er wordt een start gemaakt met de aanbesteding.

Het Kadaster heeft een meting op het schoolplein uitgevoerd. Binnenkort volgt hiervan een terugkoppeling.

Samen met de architect zijn kleurstalen en verschillende materialen bekeken. We hebben mooie en passende kleuren en materialen uitgekozen.


Asbestinventarisatie gymzaal

De gemeente Gooise Meren heeft onlangs als eigenaar van het grote gymlokaal aan de Willem Kalfflaan een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Uit dit onderzoek blijkt dat er asbesthoudend plaatmateriaal op de zolder in het gedeelte naast het gymlokaal aanwezig is. Er zal een extra onderzoek worden uitgevoerd voor een risicobeoordeling. Tot die tijd mag deze zolder niet betreden worden. Er is geen gevaar geweest of aanwezig voor de volksgezondheid. Belangrijk te vermelden is dat onze leerlingen, de ouders en het personeel nooit op deze zolder komen omdat dit gedeelte niet tot ons schoolgebouw behoort. 


Update Jeanne de Vaal

Momenteel valt er niets nieuws te melden over Jeanne de Vaal, directeur van onze school. Zij werkt nog aan haar herstel. Het is nog niet bekend wanneer zij gaat starten met het oppakken van haar werkzaamheden. Angélique Eijpe heeft tijdens de afwezigheid van Jeanne alle taken overgenomen en zal dit ook blijven doen, zolang Jeanne nog niet volledig hersteld is. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, stellen wij u hiervan op de hoogte.


Parro

In de groepen 1/2-b en 5 heeft de afgelopen maanden een pilot met de oudercommunicatie-app Parro plaatsgevonden. Dit is de betreffende ouders en leerkrachten goed bevallen. Het team heeft besloten om hiermee na de kerstvakantie in alle groepen te gaan starten.

De app Parro kunt u vinden in de App store of Play store. Wilt u zo vriendelijk zijn deze vóór 6 januari te installeren? Nadat u de app heeft geïnstalleerd, voegt de leerkracht u toe aan haar groep. Daarna ontvangt u een e-mail met een koppelcode en instructies. Met deze koppelcode kunt u een account aanmaken en is de app klaar voor gebruik. 

Wij willen de app voor de volgende zaken gaan gebruiken:

  • nieuws over activiteiten in de groep; 
  • informatie over kortdurende vervanging; 
  • het sturen van reminders; 
  • foto's van reguliere lesactiviteiten;
  • het inplannen van gesprekken.

 

Hoe zit het met de privacy? 

Parro is een veilig platform. Alleen ouders die zijn uitgenodigd door de school kunnen in deze omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.  


Sinterklaas

Donderdag 5 december vieren wij de verjaardag van Sinterklaas op school. Wat zijn de kinderen de afgelopen weken druk bezig geweest met het maken van een nieuwe pieten-outfit!

Aankomende donderdag verwachten wij de kinderen om 08.15 uur op school. Wij hanteren deze dag een continurooster tot 14.00 uur; de kinderen lunchen allemaal op school met de leerkracht.

Van 11.20 tot 11.40 uur speelt de pietenband gezellige liedjes op het schoolplein. Hierbij zijn alle ouders ook van harte welkom.

Op onze school komen er roetveegpieten. De pietenband zullen waarschijnlijk ook roetveegpieten zijn; hier hebben wij verder geen invloed op.

Laten we er samen een mooi feest van maken!


Kerstkaarten knutselen

Dit jaar zullen verschillende groepen kerstkaarten gaan knutselen voor het Nationaal Ouderenfonds.

Deze kaarten zullen verstuurd worden naar eenzame ouderen die met kerst alleen zullen zijn.

Met dit mooie kleine gebaar kunnen de leerlingen veel betekenen voor een ander. Dat lijkt ons een mooie kerstgedachte!


Kerstviering

Op dinsdag 17 december zullen wij met alle groepen het kerstfeest vieren op school. Dit jaar wordt er in elke klas een kerstdiner georganiseerd.
In de week voorafgaand aan het diner wordt er voor elke klas een hapjeslijst opgehangen, waar u zich op kan aanmelden om bepaalde hapjes te verzorgen.
De leerlingen worden op dinsdag 17 december om 17.00 uur (inloop vanaf 16.45 uur) in feestelijke kleding verwacht in hun klas, waarna het diner begint.

Alle ouders/verzorgers zijn van harte welkom in het kerstcafé in de speelzaal.
Vanaf 18.10 uur is er de mogelijkheid om de klassen rond te gaan en naar een speciaal optreden te luisteren van de leerlingen.
Om 18.30 uur is de kerstviering afgelopen en gaan alle leerlingen weer met hun ouders mee naar huis.

 

Op vrijdag 6 december wordt de school in de kerstsfeer gebracht. Daarbij hebben wij uw hulp hard nodig.
U kunt zich daarvoor aanmelden bij de groepsleerkrachten of via de inschrijflijst in de hal van de school.

 

Kerstkoortje tijdens het kerstdiner

Op dinsdag 17 december is het kerstdiner voor de leerlingen. Voor de ouders is er een kerstcafé. Dit geheel wordt omlijst door de zang van kerstliederen.

Mocht u het leuk vinden om bij dit gelegenheidskoortje aan te sluiten, dan kunt u zich aanmelden bij Trudy Hartendorp via t.hartendorp@proceon.nl.

 


Ouderavond groep 5 en 6

Graag nodigen wij de ouders van leerlingen uit groep 5 en 6 op donderdag 9 januari a.s. uit voor de tweejaarlijkse ouderinformatieavond over de ontwikkeling van negen- en tienjarige kinderen. De avond start om 20.00 uur, de inloop met koffie en thee is vanaf 19.45 uur.

Als een kind 9 jaar oud is, komt hij in de fase tussen kind en puber. Dit is ook echt te merken. De vraag ‘hoe zien anderen mij' gaat een steeds grotere rol spelen. Het kind raakt daarbij ook geïnteresseerd in producten met een sociale waarde, zoals kleding, sportartikelen en muziek. Vriendschappen en ‘erbij horen' worden belangrijk. Jongens hebben een groep vrienden met wie ze zich op lichamelijk/sportief gebied meten. Meisjes hebben juist een paar goede vriendinnen met wie ze emotionele gebeurtenissen delen. De verschillen tussen jongens en meisje onderling zijn op deze leeftijd ook echt duidelijk te zien.  

Voor deze avond hebben wij de externe deskundige, Bauke Borsboom (kindercoach), uitgenodigd. Zij kan ons meer inzichten geven over de ontwikkeling van kinderen en groepen in deze leeftijd. De avond zal voornamelijk gevuld worden over de ontwikkeling van het negen- en tienjarige kind. Voor school en ouders is dit een mooie handreiking om de kinderen te kunnen begeleiden in hun verdere ontwikkeling. 

Wij hopen op een grote opkomst en zien u graag op donderdag 9 januari!


Belangrijke data

Donderdag 5 december

Sinterklaasfeest: continurooster tot 14.00 uur

Vrijdag 6 december

Kerst-versierdag, vanaf 08.30 uur

Dinsdag 17 december

Kerstviering: 16.45-18.10 uur

Vrijdag 20 december

Studiedag; alle leerlingen vrij!

Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari

Kerstvakantie

Maandag 6 januari

Eerste lesdag in het nieuwe kalenderjaarJuliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.