Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht maart

Renovatie

Alhoewel de exacte datum voor de renovatie en verhuizing nog niet bekend is, is de planning (rond de meivakantie) nog onveranderd. We verwachten dat we half maart met concrete informatie kunnen komen over de tijdelijke locatie en de verhuizing.
Deze week worden er offertes aangevraagd bij verschillende verhuisbedrijven, waarna een keuze voor een bedrijf zal volgen.


MR

Louise Wits, uit de oudergeleding van de MR, zal na dit schooljaar de medezeggenschapsraad (MR) verlaten. Binnenkort zullen er verkiezingen worden gehouden voor haar opvolging. Nadere informatie volgt op korte termijn.


De Week van de Lentekriebels

Van 16 t/m 20 maart is het weer zover: de Week van de Lentekriebels. Deze Week brengt relationele en seksuele vorming op een positieve en vrolijke manier onder de aandacht bij kinderen, scholen, leerkrachten en ouders. De school wordt hierin ondersteund door de regionale GGD. Elke dag wordt er in groep 1 t/m 8 een les gegeven over relationele en seksuele vorming die aansluit bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen in de verschillende groepen. Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie de Week van de Lentekriebels.


De Week van het geld

Dit jaar is de Week van het geld van 23 maart t/m 27 maart 2020. Het thema van 2020 is 'Goed omgaan met geld is goud waard'.  

Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. In verschillende groepen besteden wij hieraan aandacht.


Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat dit schooljaar uit Hugo (voorzitter) en Daan (secretaris) uit groep 8, Menoah en Madelief (groep 7), Alexander en Cynthia (groep 6) en Livia en Abel (groep 5). De notulen van de laatste vergadering hangen op het prikbord in de hal (kapstokken groep 3).
Voorafgaand aan een MR-vergadering vergadert de leerlingenraad. De leden van de leerlingenraad inventariseren in hun eigen groepen welke punten besproken worden in de vergaderingen.

Zo hebben de leden aangegeven dat de groepen meer buitenlessen wilden hebben. Een aantal groepen heeft in het najaar al lessen buiten gehad. Ook is er de wens voor meer/nieuw buitenspeelgoed geweest: er zijn nieuwe stelten, diabolo’s, ballen en frisbees besteld.


Parkeren in de Willem Kalfflaan

Over het algemeen houden ouders zich aan de regels voor het juist parkeren in de Willem Kalfflaan. Daar zijn we heel blij mee! De veiligheid van de kinderen is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Enige punt ter verbetering ligt nog op regenachtige dagen; een enkeling wil dan nog wel eens parkeren op de stoep met de doorgetrokken gele lijn. Hopelijk hoeven wij deze ouders vanaf nu niet meer aan te spreken op hun (foute) parkeergedrag!


Vakantierooster schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie   Ma. 12 oktober t/m vrij. 16 oktober 2020
Kerstvakantie Ma. 21 december 2020 t/m vrij. 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie Ma. 22 februari t/m vrij. 26 februari 2021
Pasen Vrij. 2 april t/m ma. 5 april 2021
Meivakantie Ma. 26 april t/m vrij. 7 mei 2021
Hemelvaart Do. 13 en vrij. 14 mei 2021
Pinksteren Ma. 24 mei 2021
Zomervakantie Ma. 12 juli t/m vrij. 20 augustus 2021

Daltonkernwaarde van de maand

De Dalton kernwaarde van deze maand is vrijheid en verantwoordelijkheid. We geven extra aandacht aan deze kernwaarde in de klas, om juist de leerdoelen op dit gebied te ontwikkelen. Op posters in de gang en klas staat in steekwoorden waar de kernwaarde aan te herkennen is in ons onderwijs. 

Vrijheid is in onze ogen van groot belang voor de ontplooiing van de persoonlijkheid van een mens. Het kind moet de mogelijkheid krijgen om eigen keuzes te maken en eigen wegen te bewandelen. De keuzevrijheid dwingt een leerling tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn. 

Vrijheid is niet hetzelfde als ongebondenheid. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Wij zien het als taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen. 


Belangrijke data
Maandag 16 t/m vrijdag 20 maart   Week van de Lentekriebels 
Maandag 23 t/m vrijdag 27 maart Week van het geld


Juliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.