Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht mei

Trefwoord

De komende periode zal het volgende onderwerp in alle groepen aan bod komen:

Week 18 t/m 21: Hemel en aarde. Inhoud: Over de symboliek van wind, wolken en lucht en over het geheim wat zich tussen hemel en aarde afspeelt.

Week 22 t/m 24: Overbrengen. Inhoud: Je boodschap overbrengen, communiceren, overtuigen, je hart luchten en je gelijk halen. En over je verhaal kwijt kunnen in beeld, woord en gebaar.


Sociaal emotionele ontwikkeling

Het thema waar wij momenteel schoolbreed aan werken, is het thema ‘Opkomen voor jezelf’. Het gaat daarbij om het omgaan met weerstand van anderen en voor jezelf zorgen. Bijvoorbeeld; er iets van zeggen als een ander voordringt, of het zeggen als een ander zich niet aan een afspraak houdt.


Schooltijden

Onze schooldeuren gaan om 08.15 uur open en de leerlingen die alvast aan het werk willen gaan zijn van harte welkom. Voor de leerlingen die dat nog niet willen gaat de eerste bel om 08.25 uur. De kinderen en ouders hebben 5 minuten de tijd om even mee te lopen en gedag te zeggen.

Om 08.30 uur gaat de bel en de deur gaat dicht, zodat de lessen in alle groepen kunnen beginnen!


Terugblik: cultuur- en techniekproject

Voor de vakantie hebben we het cultuur- en techniekproject afgesloten. We hebben met elkaar een reis door de tijd gemaakt. De tentoonstelling was weer een groot succes, veel leerlingen kwamen aan hun ouders laten zien wat voor moois ze gemaakt hebben.

In de school hingen allemaal mooie foto's van de leerlingen, gemaakt de Wendy Steenbergen. Inmiddels hebben de meeste leerlingen deze foto's ook mee naar huis gekregen. Ook via deze weg willen we Wendy nog enorm bedanken voor haar inzet!


Veiligheid rondom de school

De haal- en brengmomenten ’s ochtends en ’s middags zorgen voor veel verkeer in de straten rondom de school. In een korte tijd komen de kinderen al dan niet op de fiets uit de fietsenstallingen de weg op rijden, om naar huis te gaan. Geregeld staan er auto’s geparkeerd in de bocht bij de ingang van de school, wat tot zeer gevaarlijke situaties kan leiden! Kinderen op de fiets kunnen de bocht niet goed overzien en zien daardoor het rijdende verkeer soms te laat. Ook automobilisten die aan komen rijden zien de (kleine) kinderen door de geparkeerde auto’s gemakkelijk over het hoofd. Daarnaast deelt de politie regelmatig bekeuringen uit voor foutief geparkeerde auto’s.

Wij willen allemaal dat de kinderen veilig van en naar school kunnen. Met elkaar moeten we er voor zorgen dat dat ook kan. In en om de school zijn genoeg straten waar voldoende parkeerplekken zijn. Denkt u daarbij ook aan de Waltherlaan, aan de overkant van de Huizerweg.

 

Gelukkig hebben wij bereidwillige ouders die elke dag onze kinderen begeleiden bij het oversteken van de drukke Huizerweg. Daar zijn wij erg blij mee. Helaas constateren deze ouders dat er overgestoken wordt bij de kruising van de Huizerweg en niet bij het daarvoor bestemde zebrapad. Dit is voor de kinderen géén goed voorbeeld en zorgt voor onveilige situaties.

Een oproep aan alle ouders en leerlingen van de Juliana Daltonschool om via het beveiligde zebrapad van de Huizerweg over te steken. We hopen dat dit bericht iedereen aanspoort om mee te werken aan een veilige verkeerssituatie. Veiligheid voor alles!


Sponsorloop

Woensdag 20 mei staat de sportdag weer op het programma. De voorbereidingen zijn in volle gang. Een terugkerend onderdeel op deze dag is de sponsorloop. Alle kinderen lopen dan rondjes van ongeveer 200 meter (groepen 4 t/m 8) of ongeveer 100 meter (groepen 1 t/m 3). Uw kind kan zich laten sponsoren door familie, vrienden of buren. Daarvoor heeft iedere leerling voor de vakantie een formulier mee gekregen. Er kan voor gekozen worden om de leerling per gelopen ronde te betalen, of om een vast bedrag te doneren. Na de sportdag komen de kinderen langs met stempelkaart om het geld op te halen. Het opgebrachte geld gaat naar het spaardoel ZOA waar wij dit jaar voor sparen. ZOA helpt vluchtelingen van natuurrampen en gewapende conflicten.


Groep 7

Groep 7 was de afgelopen weken in de ban van de Tweede Wereldoorlog. In de geschiedenismethode stond het onderwerp centraal, maar de leerlingen hebben ook een muurkrant gemaakt. Per tafelgroepje werd een aspect van de Tweede Wereldoorlog uitgebreid bestudeerd. De muurkrant is te lezen bij de kapstokken van groep 7.

Als afsluiting van het thema bezochten de leerlingen op donderdagavond 23 april de theatervoorstelling ANNE, over het leven van Anne Frank. Voor de leerlingen, de begeleidende ouders en de leerkrachten was het een indrukwekkende en zeer geslaagde avond.


Belangrijke data

Donderdag 14 en vrijdag 15 mei

Hemelvaartsdag: alle leerlingen vrij

Woensdag 20 mei

Sportdag groepen 1 t/m 8

Maandag 25 mei

Tweede Pinksterdag: alle leerlingen vrij

Dinsdag 26 t/m vrijdag 19 mei

Schoolkamp groep 8

Woensdag 27 mei

Reserve sportdag groepen 1 t/m 7

Dinsdag 2 juni

Schoolreis groep 1 en 2

Vrijdag 12 juni

Groep 1 t/m 4 vrijJuliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.