Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht februari

Excellente school

Op maandag 18 januari kregen we te horen dat de Juliana Daltonschool voor de vierde keer het predicaat Excellente School mag voeren. Het predicaat geldt voor 2015, 2016 en 2017. De school is excellent bevonden, omdat onze leerresultaten van hoog niveau zijn en wij deze hoge scores al jaren weten vast te houden. Het geven van onderwijs op maat en het werken met het portfolio zijn hier een belangrijke rol in.

Uiteraard zijn wij enorm trots en dit hebben wij deze dag dan ook samen met de leerlingen gevierd. De leerlingen hebben kunnen smullen van een heerlijk en prachtig versierde cupcake. Het bordje Excellente School 2015-2017 is diezelfde dag nog aan de gevel bevestigd. Niek de Kruif van Stichting Proceon en wethouder Struik van de gemeente Gooise Meren zijn ons persoonlijk komen feliciteren.


Terublik: Kerst

Dit jaar hebben we gekozen om een samenzang met alle leerlingen in de grote gymzaal te houden. De leerlingen van groep 7 vertelden het kerstverhaal, de overige groepen zongen allemaal hun eigen lied. Ook zongen we met elkaar verschillende bekende liederen, begeleid door live piano- en gitaarmuziek. Er hing een hele gezellige, intieme sfeer. Tijdens de samenzang kwamen de ouders in de kleine gymzaal bij elkaar, onder het genot van een hapje en een drankje. Na afloop was er een korte afsluiting in de klas, waarbij de ouders konden kijken wat er door de kinderen gezongen werd. Wij kijken terug op een heel geslaagde avond.


Terugblik: Voorleesontbijt

Ook dit jaar deden beide kleutergroepen weer mee met het Nationale Voorleesontbijt. Dit keer werden we door boer Gerhard voorgelezen uit het prentenboek van het jaar: "We hebben er een geitje bij".

Boer Gerhard was wel een beetje moe, omdat hij zo vroeg op moest om de koeien te melken. De kleuters moesten hem dus af en toe wakker roepen.

Na het voorlezen konden de kinderen genieten van een heerlijk ontbijtje bestaande uit krentenbolletjes, ontbijtkoek en een pakje sap. Daarna zijn ze in de klas aan de slag gegaan met rijmen en tellen rondom prenten uit het boek. En hebben ze een leuk liedje geleerd over de kinderboerderij die er een geitje bij heeft. Het was een leuke ochtend.


Digitaal rapport

Woensdag 24 februari krijgen de groepen 1 tot en met 7 het rapport mee naar huis. Groep 8 heeft het rapport al gekregen, in verband met de adviesgesprekken. Dit jaar werken we met het digitaal rapport. We zitten nu in een overgangsfase en uw kind krijgt het rapport als uitdraai, dus op papier, mee. Mogelijk zou in de toekomst de lay-out nog kunnen worden aangepast. Zodra de rapporten meegegeven zijn, kunt u het rapport ook bekijken in het ouderportaal van Parnassys. U heeft hiervoor al een inlogcode ontvangen. Mocht u deze niet meer hebben, dan kunt u contact opnemen met Marjolein Maarleveld (m.maarleveld@proceon.nl). 


Voortgangsgesprekken

Direct na de voorjaarsvakantie vinden de voortgangsgesprekken voor de groepen 1 t/m 7 weer plaats. In verband met het schooladvies zijn de voortgangsgesprekken van groep 8 al in januari geweest.

Voor de voorjaarsvakantie zult u een uitnodiging krijgen voor het gesprek. De leerkrachten plannen deze afspraken en stemmen dit met de leerkracht(en) van eventuele broertje(s) of zusje(s) af. Een gesprek duurt 15 minuten. Voorafgaand aan het gesprek kunt u op de gang het werk van uw kind bekijken. Mocht u niet kunnen op het geplande tijdstip, dan vragen wij u om onderling met andere ouders te ruilen. Zodra er een ruil heeft plaatsgevonden, brengt u de leerkracht op de hoogte. Mocht u op een bepaalde dag of tijdstip niet zou kunnen, dan kunt u tot vrijdag 19 februari uw wensen aan de leerkracht van uw kind(eren) kenbaar maken. De leerkracht kan er dan rekening mee houden.


Investeringen vanuit de ouderbijdrage

De ouderbijdrage verschaft ons als school de mogelijkheid om in overleg met de MR, nieuw materiaal aan te schaffen. Zo hebben we voor €700,- nieuwe prenten- en leesboeken aan kunnen schaffen voor de groepen 1 en 2.

Daarnaast hebben de groepen 3 t/m 7 allemaal 2 extra koptelefoons voor het zelfstandig werken gekregen. Een koptelefoon kan een leerling soms nét een beetje extra helpen om zich goed te kunnen concentreren en afsluiten voor de rest van de groep.

Ook de plusklas heeft extra software voor Lego Mindstorms gekregen, waardoor ze nog beter leren programmeren.

De groepen 3 t/m 8 hebben nieuw portfoliomateriaal gekregen, te weten: Creatief schrijven en poëziewerk (Denken over taal). Portfoliomateriaal is voor iedereen beschikbaar, de leerling bepaalt zelf wat er geleerd wordt in het portfolio.

Ook is er oefenmateriaal aangeschaft voor kinderen met bijvoorbeeld ADHD of hoogbegaafdheid. De executieve functies kunnen met behulp van dit materiaal beter getraind worden. Executieve functies zijn de hogere controlefuncties van de hersenen. Ze bepalen je hele doen en laten en ze beïnvloeden het gedrag en leren. Voorbeelden van executieve functies zijn het werkgeheugen, emotieregulatie, planning, overzicht en zelfinzicht.


Onderhoud in en om de school

De school is een prachtig oud monumentaal pand, wat wel het gebruikelijke onderhoud en de enige verbeteringen nodig heeft. Zo zijn er lampen aangebracht bij de voordeur en bij het fietsenhok; dit zorgt voor een veiligere situatie in het donker. Ook zijn de karakteristieke glas-in-lood ramen hersteld. Er zullen nog nieuwe voorzetramen geplaatst worden, zodat het glas-in-lood mooier uit komt. Het schoolplein is schoon gespoten en er komen vlonders rondom de bomen op het plein, met daarop gezellige bankjes. De keuken op de begane grond wordt vernieuwd.


MR

Zoals u weet zijn er verkiezingen geweest voor twee nieuwe MR leden. Wat fijn dat veel ouders hun stem hebben uitgebracht! Louise Wits heeft inmiddels zitting genomen, Feico Mol heeft afscheid genomen. We willen hem bedanken voor zijn inzet. Angeline Sandman zal later in het jaar toetreden.


AC

De AC heeft zich weer volop ingezet voor de kerstviering. Maar er gebeurt meer! Zo is het voetbaltoernooi al geregeld en is iedereen ingeschreven. Ook gaan we ons nu richten op de paasviering, de komende sporttoernooien en het zomerfeest. Mocht u ons willen bereiken, dan kan dat het makkelijkst via het speciale e-mailadres: ac.julianadaltonschool@proceon.nl. Wij staan open voor tips, ideeën of talenten van ouders die wij kunnen benutten. Louise Wits en Mylou van Goethem hebben afscheid genomen van de AC, we willen beiden hartelijk bedanken voor hun enorme inzet van de afgelopen jaren!


Trefwoord

De komende periode zullen de volgende onderwerpen in alle groepen aan bod komen:

Week 4 t/m 6: Angst en vertrouwen. Inhoud: Angst en vertrouwen zijn twee oer-emoties die ieder mens uit eigen ervaring kent. Ze zijn zo basaal dat je je kunt afvragen in hoeverre mensen hun kijk op het leven (hun levensbeschouwing) erdoor laten bepalen. Leef je in een wereld die je onzeker en angstig maakt of in een wereld die je vertrouwen geeft? In dit thema leren kinderen dat vertrouwen vooral te maken heeft met eerdere ervaringen en met mensen die je steunen. Ze ontdekken dat vertrouwen, in jezelf en in anderen, moet groeien. En dat je daar zelf iets aan kan doen.

 

Week 7 t/m 11: Van kwaad tot erger. Inhoud: Met kwaad wordt in dit thema niet de emotie boos bedoeld, maar het gaat eerder om dat wat vaak wordt aangeduid met ‘het’ kwaad. Iets dat nu eenmaal deel uitmaakt van onze wereld en een negatieve invloed heeft op ons bestaan. Geholpen door onder andere Bijbelverhalen, ontdekken de kinderen mogelijkheden om niet van kwaad naar erger te gaan. Wie goed doet, goed ontmoet.


Sociaal emotionele ontwikkeling

Het thema waar wij momenteel schoolbreed aan werken, is het thema ‘Een taak afmaken”. Mede door het Daltonsysteem zijn kinderen gewend om zelfstandig een taak uit te voeren. Dit kan zijn een taak van de weektaak, maar het kan ook een huishoudelijke taak zijn. De kinderen leren wat ze moeten doen wanneer een taak niet lukt, hoe ze kunnen doorzetten en daar hulp bij kunnen vragen. Dit leren ze op verschillende manieren; door middel van een toneelstukje, een zelfgemaakt gedicht, een tekening, een kringgesprek, etc.


Belangrijke data

 

Dinsdag 2 februari

Voortgangsgesprekken groep 8

Woensdag 24 februari

Rapporten mee

Vrijdag 26 februari

Studiedag: alle leerlingen vrij, aansluitend voorjaarsvakantie

Maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart

Voorjaarsvakantie

Maandag 7 maart

Eerste schooldag na de vakantie

Dinsdag 8 maart

Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7

Maandag 14 maart

Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7

Maandag 21 maar t/m donderdag 24 maart

Stille week

Donderdag 24 maart

Paaslunch: continurooster tot 14.00 uur.

Vrijdag 25 maart

Goede vrijdag: alle leerlingen vrij

Maandag 28 maart

Tweede paasdag: alle leerlingen vrijJuliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.