Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht oktober

Schoolreis groep 3 en 4

Dinsdag 27 september zijn de groepen 3 en 4 naar De Spelerij in Dieren geweest, een uniek speel-, doe- en ontdekpark. Na een lange heenreis (file) met de bus konden de kinderen actief spelen en ontdekken. We zijn naar een leuke voorstelling geweest van het figurentheater en mochten voor de lunch onze eigen broodjes bakken. Het was een leuke en gezellige dag met prachtig weer!


Schoolreis groep 5, 6 en 7

Groep 5, 6 en 7 zijn op schoolreisje geweest naar SEC Survivals in Almere. We hadden stralend weer en het was erg leuk. Na veel survivaltochten werd er zelfs gezwommen in het water! Het was een gezellige dag.


Scholen estafette

Woensdag 28 september vond de jaarlijkse scholenestafette van atletiekvereniging Tempo plaats. De Juliana Daltonschool deed met veel teams uit de groepen 5, 6, 7 en 8 mee. De atleten liepen de benen uit hun lijf. Ze hebben het super goed gedaan!


Week van de gezonde pauzehap

De afgelopen week was het voor groep 5 en 8 de ‘Week van de gezonde pauzehap’, een lesprogramma van ‘Ik eet het beter’. In samenwerking met Albert Heijn en het Voedingscentrum zijn er verschillende initiatieven die leerlingen aanzetten tot een gezonde leefstijl. De kinderen kregen dinsdag, woensdag en donderdag een gezond 10-uurtje aangeboden. Op vrijdag hebben de kinderen zelf een gezond 10-uurtje meegenomen, zoals een stuk fruit, een smoothie of een fruitspies.


Verkeersochtend

Op vrijdag 30 september is er een verkeersochtend gehouden voor alle groepen. Op verschillende niveaus werden de verkeersregels zowel in theorie als in praktijk geoefend. Voor de groepen 1 t/m 4 was een parcours uitgezet op het kleuterplein waar veilig geoefend kon worden met oversteken. Voor de groepen 5 t/m 8 was er de mogelijkheid om in de Willem Kalfflaan te oefenen met de verkeersregels. De straat was hiervoor afgezet.


AC

De school wordt deze week weer versierd en staat het in teken van de herfst. Een aantal ouders hielp mee met de versiering, bedankt hiervoor! De jaarlijkse versiermomenten op school zijn een gemakkelijke manier om andere ouders te ontmoeten of om een steentje bij te dragen aan de sfeer binnen de school. Hopelijk zien we u dan ook tijdens de sinterklaas- en kerstversieravond.


Bericht vanuit de MR

Komende week ontvangt u een betalingsverzoek voor de ouderbijdrage.


 

De ouderbijdrage komt geheel ten goede aan de leerlingen van onze school en is hard nodig. Uw bijdrage maakt het mogelijk om verschillende voorzieningen te bekostigen en activiteiten te organiseren die de overheid niet vergoedt. Bijvoorbeeld het jaarlijkse schoolreisje, educatieve uitjes, cultuurproject en evenementen als Sinterklaas, Kerst- en Paasfeest, de sportdag en de Kinderboekenweek, maar ook de bibliotheekboeken, atlassen en buitenspeelgoed. Een overzicht van alle bestedingen is tijdens de informatieavonden in alle groepen uitgedeeld.

 

 

 

De ouderbijdrage is voor dit jaar vastgesteld op €135,00 per leerling. Wilt u dit bedrag overmaken op rekeningnummer: ABN AMRO NL60ABNA0429507429 o.v.v. ouderbijdrage. Voor vragen over de bestedingen, neem contact op met de MR.Kinderboekenweek

Aanstaande woensdag begint de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema: Voor altijd jong! Op woensdagochtend om 08.15 uur wordt de week feestelijk geopend met een openingsdans op het schoolplein. De kinderen hebben de dans geoefend in de klas. Let dus op dat uw kind woensdag bijtijds op school is en eerst met tas naar het plein komt!

Op de vrijdagen zijn er voorleesrondes waarbij de leerlingen van alle groepen zelf mogen kiezen door welke juf en in welke klas ze voorgelezen worden. Op maandag 10 en woensdag 12 oktober verzorgt Susannah Iseger voor iedere groep dramaworkshops in het thema van de Kinderboekenweek. Tussendoor wordt er in de groepen extra voorgelezen, vaak ook door opa’s en oma’s.

De Kinderboekenweek is van woensdag 5 t/m vrijdag 14 oktober.


Mobiele telefoonnummers leerkrachten

Zo nu en dan delen leerkrachten hun (privé) mobiele telefoonnummer met ouders, bijvoorbeeld met ouders die groepjes begeleiden tijdens schoolreisjes. Het bellen naar dat nummer geldt dan uitsluitend voor dat uitstapje.

Helaas komt het voor dat ouders ook op andere momenten het privénummer van de leerkracht bellen. Dit is niet de bedoeling. Leerkrachten zijn op school bereikbaar, via de schooltelefoon en per e-mail.

We verzoeken u dan ook met klem om de privénummers van de leerkrachten niet op te slaan in uw telefoon en niet te bellen wanneer u de leerkracht wenst te spreken.


Verlofaanvragen

Wanneer u verlof voor uw kind(eren) wenst aan te vragen, dan kunt u een formulier bij de leerkracht van uw kind of bij juf Gitta (onze conciërge) verkrijgen. Dit formulier vult u zo volledig mogelijk in en waar nodig voegt u formulieren (bijv. een werkgeversverklaring) toe. Op de website van Regio Gooi en Vechtstreek www.regiogv.nl kunt u onder het kopje RBL (Regionaal Bureau Leerlingzaken meer informatie vinden over verlof.

Verlofaanvragen horen 6 weken van te voren ingediend te worden. Na ontvangst beoordelen wij binnen afzienbare tijd of het verlof wel/niet wordt toegekend. Wanneer er sprake is van een onverwachte situatie (bijv. bij het overlijden van familie), dient u wel de verlofaanvraag in, maar hoeft u uiteraard niet de termijn van 6 weken te hanteren.


Trefwoord

De komende periode zullen de volgende onderwerpen in alle groepen aan bod komen:

Week 40 en 41: De plek naast de juf… Over belangrijke plekken en posities en hoe daar soms een strijd over kan ontstaan.

Week 42 t/m 45: Oefenen en nog eens oefenen. Over dat je moet oefenen en soms moet doorbijten om iets te bereiken. Over moeite doen, motivatie en volhouden.


Sociaal emotionele vorming

De afgelopen weken is in alle groepen de online methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren uitgetest. Kwink is actueel, aansprekend, gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten) en de kracht van de veilige groep. Ook sluit het goed aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support).

Kwink bevalt zowel de leerkrachten als de leerlingen goed en daarom hebben we besloten deze methode te blijven gebruiken, in plaats van de iets verouderde vorige methode.

 

In de eerste lessen stonden de volgende thema’s centraal: besef van jezelf, keuzes maken en relaties hanteren.


Belangrijke data

Woensdag 5 oktober

08.15 uur start Kinderboekenweek ‘Voor altijd jong’ op het schoolplein.

Maandag 17 t/m 21 oktober

Herfstvakantie

Maandag 24 oktober

Eerste schooldag na de herfstvakantie

Maandag 24 oktober

Start cultuurproject

Dinsdag 1 november

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8

Maandag 7 november

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8

Maandag 14 november

Sinterklaasversieravond

Dinsdag 22 november

Afsluiting cultuurproject (17.00-18.30 uur)Juliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.