Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht oktober

Kinderboekenweek: kom erbij!

Woensdag 3 oktober begint de Kinderboekenweek met als thema vriendschap.

In de week van de Kinderboekenweek zijn er in alle klassen veel leuke activiteiten georganiseerd. Om de week goed af te sluiten eindigen we dit jaar met het dansje van Kinderen voor Kinderen op het grote plein. Hopelijk zien we jullie allemaal op vrijdag 12 oktober om 08:15 uur om mee te dansen. Daarnaast hebben we op vrijdag 12 oktober weer de kinderboekenbeurs.

Dit houdt in:

• de kinderboekenbeurs is van 11:15-11:45 uur;

• elke leerling brengt maximaal 5 boeken in;

• de boeken die niet worden verkocht brengen we naar de Kringloopwinkel;

• verkoopprijs per boek: €1,- of €2,-. Graag dus gepast contant geld meenemen en niet meer dan 10 euro;

• de groepen 1 t/m 6 verkopen onder begeleiding van ouders in hun eigen klas, de groepen 7 en 8 verkopen de boeken in de speelzaal;

• ouders zijn van harte welkom om te helpen (aanmelden bij de eigen leerkracht) en om boeken te kopen.

De gehele opbrengst gaat naar ons spaardoel!


Spaardoel schooljaar 2018/2019: Stichting Ushersyndroom

De opbrengst van de spaaractie van dit schooljaar komt ten goede aan de Stichting Ushersyndroom. Deze stichting zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek, wat moet leiden tot een effectieve behandeling van Ushersyndroom.

Ushersyndroom is de meest voorkomende vorm van erfelijke doofblindheid. Mensen met Ushersyndroom worden doof of slechthorend geboren en worden uiteindelijk allemaal doof én blind. Er is nog geen behandeling die de achteruitgang kan stoppen of terugdraaien.

Ongeveer duizend mensen hebben in Nederland het syndroom van Usher en daardoor is het ook niet erg bekend. Er is weinig geld beschikbaar om wetenschappelijk onderzoek te doen naar een effectieve behandeling.

De nicht van juf Françoise (Maartje) heeft Ushersyndroom, net als Maartjes achtjarige dochter Jente. U kunt zich voorstellen hoe ingrijpend dit is voor henzelf en de rest van het gezin.

Op de laatste dag van de Kinderboekenweek (vrijdag 12 oktober) organiseren wij weer een kinderboekenbeurs, waarvan de opbrengst naar Stichting Ushersyndroom gaat. Ook de opbrengsten van de sponsorwandeling aan het einde van het schooljaar en andere activiteiten komen ten goede aan deze stichting.

Tijdens verschillende activiteiten gedurende het schooljaar zullen de leerlingen geïnformeerd worden over het spaardoel. Ook zullen ze op speelse manier gaan ervaren hoe het is om je met beperkt zicht te moeten redden.

 

  • Mocht u nog vragen hebben over het spaardoel, dan kunt u contact opnemen met juf Françoise (groep 3).
  • Meer informatie over Ushersyndroom vindt u op www.ushersyndroom.nl.
  • Kijk voor een kennismaking met Maartje naar deze aflevering van Hello Goodbye uit 2016 op https://www.youtube.com/watch?v=SxYvUEwx2WI

Berichtje vanuit de moestuin

Aan het einde van het vorige schooljaar is er een moestuin gerealiseerd achter onze school.

Om de moestuin onkruidvrij te laten groeien en bloeien, hebben we uiteraard tuingereedschap nodig.

We zouden graag harken, schoffels, spade, handschepjes, bezems, kruiwagens en gieters hebben om aan het werk te gaan.

Wie heeft nog iets staan in de schuur of garage, dat niet gebruikt wordt.

In de centrale hal staat een gele rolcontainer waar het tuingereedschap in verzameld kan worden.

Bij voorbaat hartelijk dank voor de inbreng!


Voortgangsgesprekken

U bent op verschillende momenten en manieren geïnformeerd over de data van de voortgangsgesprekken op dinsdag 6 november en maandag 12 november. Hopelijk houdt u in uw agenda rekening met deze data.

In week 41 ontvangt u de uitnodiging(en) voor het voortgangsgesprek van uw kind(eren). Mocht u onverhoopt niet kunnen, dan vragen wij u om zelf te ruilen met een andere ouder.


Portfolio

Alle leerlingen zijn inmiddels weer gestart met het werken in hun portfolio. Het portfolio is een onderdeel binnen het zelfstandig werken. Leerlingen mogen hierbij zelf bepalen wat zij extra willen oefenen (remediëren) of extra willen leren (verrijken).

Hieraan gaat een proces vooraf. Door middel van vragen over o.a. hun eigen werkhouding, de schoolvakken en door zichzelf te scoren op allerlei ik-doelen krijgen zij steeds meer zicht op hun eigen ontwikkeling. Zo kunnen zij een plan van aanpak maken en een doelgerichte keuze maken voor hetgeen zij willen leren. Oftewel: de leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces.

Er vinden verschillende evaluatiemomenten plaats en aan de hand daarvan kunnen de leerlingen hun keuze bijstellen of een andere keuze maken. De leerkrachten begeleiden de leerlingen hierbij.

Vraag uw kind er gerust naar en bekijk het portfolio van uw kind eens.


Zwangerschapsverlof

Van 11 oktober t/m 27 februari is Angélique Eijpe met zwangerschapsverlof. Na de herfstvakantie werkt Marion Keuris op vrijdag in groep 6. Zij zal zich in het volgende Julianabericht aan u voorstellen.


MR

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft samen met de directie het beheer over de vrijwillige ouderbijdrage. De MR maakt voor elk schooljaar een begroting om de ouderbijdrage een goede bestemming te geven. Van kleurpotloden, portfoliomappen en  ICT software tot en met schoolreisjes, educatieve/culturele activiteiten en vieringen. Nieuw dit jaar is een cluster muzieklessen in samenwerking met de Gooise muziekschool; meer details hierover volgen in het volgende Julianabericht.

Deze maand ontvangt u per email een betalingsverzoek voor de ouderbijdrage van € 135,00 per kind. Wilt u dit bedrag overmaken op rekeningnummer: NL60ABNA0429507429 o.v.v. ouderbijdrage en naam van uw kind. Mocht het voor u financieel niet haalbaar zijn, wilt u dan contact opnemen met de directie.

In de week van 15 oktober zal de verantwoording van de ouderbijdrage over het schooljaar 2017-2018 ter inzage liggen in de hal. Ook zal dan de begroting voor het schooljaar 2018-2019 te vinden zijn op het informatiebord. De MR zal aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.


Activiteitencommissie (AC)

De Juliana Daltonschool heeft een activiteitencommissie die de school ondersteunt bij het organiseren van schoolactiviteiten. Dit jaar is Trudy Hartendorp (ook actief als administratief medewerkster binnen de school) aangesloten bij de activiteitencommissie als event manager. Zij is de schakel tussen de leerkrachten en de activiteitencommissie.

De activiteitencommissie organiseert onder andere: Sinterklaas, Kerst, Pasen, Sportdag en het Zomerfeest. Verder regelen ze de aankleding van de school tijdens diverse projecten en seizoenen.

Mocht u interesse hebben om ons team compleet te maken, wij zijn nog op zoek naar enthousiaste ouders. Mocht u het leuk vinden om de handen uit de mouwen te steken, dan kunt u contact opnemen met Trudy Hartendorp (t.hartendorp@proceon.nl). Zij is aanwezig op dinsdag en woensdag. Ook voor vragen, opmerkingen of tips voor de AC kunt u contact opnemen met Trudy of een email sturen naar: ac.julianadaltonschool@proceon.nl.


Belangrijke data

Woensdag 3 oktober

Jurybezoek Excellente Scholen

Start Kinderboekenweek

Vrijdag 12 oktober

Slot Kinderboekenweek

Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober

Herfstvakantie

Maandag 29 oktober

Studiedag: alle leerlingen vrij  Juliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.