Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht oktober

Start nieuwe schooljaar

Inmiddels zijn we al een maand bezig in het nieuwe schooljaar. We mogen ook dit schooljaar weer veel nieuwe leerlingen verwelkomen. We hopen dat deze leerlingen en hun ouders zich snel thuis zullen voelen op de Juliana Daltonschool. Welkom allemaal!

 

We zijn het jaar in de derde schoolweek gestart met een fantastische feestweek ter ere van het 100 jarig bestaan van de Juliana Daltonschool. Via de mail heeft u allemaal kunnen lezen wat we gedaan hebben en welke mooie herinneringen er gemaakt zijn.


Terugblik: Scholen estafette

Woensdag 27 september vond de jaarlijkse scholenestafette van atletiekvereniging Tempo plaats. De Juliana Daltonschool deed met wel 13 teams uit de groepen 5, 6, 7 en 8 mee! Het was heerlijk weer en de atleten liepen ontzettend hard en hebben allemaal hun best gedaan. Ze hebben het super goed gedaan!


Terugblik: Week van de gezonde pauzehap

De afgelopen week was het voor groep 5 en 8 de ‘Week van de gezonde pauzehap’, een lesprogramma van ‘Ik eet het beter’. In samenwerking met Albert Heijn en het Voedingscentrum zijn er verschillende initiatieven die leerlingen aanzetten tot een gezonde leefstijl. De kinderen kregen dinsdag, woensdag en donderdag een gezond 10-uurtje aangeboden. Op vrijdag hebben de kinderen zelf een gezond 10-uurtje meegenomen, zoals een stuk fruit, een smoothie of een fruitspies.


MR avond: Social media en verantwoording begroting

Na 3 jaar in de MR is het voor Angela tijd om de MR te verlaten. Angela heeft het stokje overgedragen aan Christa. Christa en Floor vertegenwoordigen nu de leerkrachten binnen de MR. 

Op dinsdag 17 oktober van 19.30 tot 21.30 uur organiseert de MR de jaarlijkse MR avond. Tijdens deze avond komt er een ervaren gastspreker vertellen over social media gebruik bij kinderen. Hoe begeleid je je kind op een positieve manier in het gebruik met social media? Kinderen kunnen niet altijd de gevolgen van hun online gedrag overzien. Hoe kunnen we dit mooie medium, waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt, op een veilige manier inzetten bij onze kinderen? De avond is voor iedereen nuttig, niet alleen voor ouders wiens kinderen al actief zijn op social media. Ook kinderen die nog geen mobiele telefoon of social media gebruiken zullen er mee in aanraking komen.


AC

De eerste bladeren vallen en de herfst is echt begonnen. De school wordt daarom ook deze week weer in herfstsferen gebracht. Wie zitten er dit jaar in de AC? De leerkrachten zijn Emma (e.steijn@proceon.nl) en Sanne (s.vankouterik@proceon.nl), de ouders zijn Irene Hoedt, Sandra Sanz, Sjouke de Boer, Karen Bloemendal, Vanessa Balzar en Alexandra van der Poll. Wilt u de AC bereiken? Dat kan via de leerkrachten, de ouders of via het e-mailadres: ac.julianadaltonschool@proceon.nl. We hopen op weer een mooi jaar met veel leuke activiteiten.


Kinderboekenweek

Woensdag 4 oktober begint de Kinderboekenweek. Het thema is “Gruwelijk eng”. Alle kinderen verzamelen om 8:15 uur op het schoolplein en we zouden het leuk vinden als iedereen zo eng mogelijk verkleed komt.

Met z’n allen openen we de Kinderboekenweek met het dansje van Kinderen voor Kinderen (https://www.youtube.com/watch?v=2bE98b-Y3QI). Thuis oefenen kan dus nog en ouders mogen ook zeker meedoen!

Op vrijdag 13 oktober houden we een kinderboekenbeurs, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan ons spaardoel ‘Building for Future’.

Dit houdt in: 

  • de kinderboekenbeurs is van 11:00-11:45 uur;
  • elke leerling brengt maximaal 5 boeken in;
  • de boeken die niet worden verkocht brengen we naar de Kringloopwinkel;
  • verkoopprijs per boek: €1,- of €2,-. Graag dus gepast contant geld meenemen!
  • alle groepen verkopen onder begeleiding van ouders in hun eigen klas of speelzaal;
  • ouders zijn van harte welkom om te helpen (aanmelden bij de eigen leerkracht) en om boeken te kopen. Ook leuk: Building for Future heeft zelf ook een kraampje en verkoopt voor de ouders sieraden uit Ghana.

Spaardoel

Zoals ieder jaar sparen we voor een goed doel. Dit jaar is ons gezamenlijke spaardoel Stichting Building for Future geworden. Deze stichting heeft de afgelopen week in alle groepen een interactieve presentatie gegeven. De kinderen luisterden aandachtig, ze stelden leuke vragen en ze waren oprecht nieuwsgierig.

 

Wat doet Stichting Building for Future? Een stimulerende en educatieve omgeving is essentieel voor de vroege ontwikkeling van ieder kind. Sociale, mentale en motorieke vaardigheden worden gevormd, talent ontwikkeld en speciale behoeftes onderkend. Onderwijs is daarmee de sleutel naar een goede toekomst voor elk kind!

 

Onze Stichting, Building for Future, zet zich in om kansarme kinderen die in en rond Boi-Abakobi (Ghana) wonen kwalitatief goed basisonderwijs te laten volgen op de Elim Christian Academy. De ouders van deze kinderen kunnen zelf geen onderwijs betalen en vaak wonen ze te ver van school om er dagelijks heen te kunnen lopen. Naast onderwijs zorgt onze Stichting daarom ook voor vervoer van en naar de school door de inzet van schoolbussen en krijgt elk kind elke dag een warme en voedzame maaltijd. We dragen zorg voor de juiste sanitaire voorzieningen, schooluniformen en dragen bij aan het continue verbeteren van de school op het gebied van aankleding, kinderspullen en materialen. Met uw hulp kunnen wij als Stichting ervoor zorgen dat deze kinderen in Ghana een goede toekomst hebben. Iets wat elk kind waar ook ter wereld verdient! 

 

De Stichting ondersteunt actief vanuit Nederland de Elim Academy in haar werkzaamheden. We werken nauw samen met het lokale schoolbestuur, hun team van docenten en andere dienstverleners betrokken bij de school. Vanuit Nederland hebben we zeer regelmatig contact met het schoolbestuur, ontvangen we jaarlijks een rapport van de overheid over de kwaliteit van het onderwijs op school en gaan er regelmatig vrijwilligers naar de school om zelf te helpen bij projecten.

 

Het doel van de Stichting is om de school uiteindelijk zelf in zijn onderhoud te laten voorzien. Hier is nog veel hulp voor nodig en daarom zijn we dan ook extra blij dat de Juliana Daltonschool dit jaar onze Stichting en daarmee de Elim Academy heeft verkozen om tijdens hun lustrum jaar te sponsoren. Een enorme eer!!

Op naar een prachtig jaar en voor meer informatie over onze Stichting kijk op www.buildingforfuture.org


Voortgangsgesprekken

Het lijkt nog ver weg, maar op 7 november vinden de eerste voortgangsgesprekken weer plaats. U zult de week voor de herfstvakantie een uitnodiging krijgen voor dit gesprek. De leerkrachten plannen deze afspraken en stemmen dit met de leerkracht(en) van eventuele broertje(s) of zusje(s) af. Een gesprek duurt 15 minuten. Voorafgaand aan het gesprek kunt u op de gang het werk van uw kind bekijken. Mocht u niet kunnen op het geplande tijdstip, dan vragen wij u om onderling met andere ouders te ruilen. Zodra er een ruil heeft plaatsgevonden, brengt u de leerkracht op de hoogte. U kunt tot vrijdag 13 oktober uw wensen kenbaar maken als u op een bepaalde dag of tijdstip niet zou kunnen. De leerkracht kan er zo rekening mee houden.


Leeskilometers maken

Lezen is en blijft belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Op school leren wij onze leerlingen lezen en zorgen we ervoor dat het technisch lezen op niveau blijft.

Thuis lezen (voorlezen, samen lezen, om de beurt lezen, etc.) blijft hierbij een belangrijk aspect voor de leerlingen tot en met tenminste groep 4. Bovendien kunnen het erg gezellige momenten zijn.


Trefwoord

Nederland telt ruim 17 miljoen inwoners. Wij leven met heel veel mensen samen op een klein stukje grondgebied. In een samenleving wonen verschillende groepen bij elkaar. Die verschillen zijn er: mannen naast vrouwen, moslims naast christenen, gelovigen naast ongelovigen, enzovoorts. De vraag is hoe er in zo’n samenleving ook samen geleefd kan worden. De uitdaging is om midden in de diversiteit te zoeken naar wat mensen bindt, wat groepen met elkaar kunnen delen en hoe je recht kunt doen aan de verschillende belangen. Bijbelverhalen van duizenden jaren oud kunnen geen kant- en-klare oplossingen leveren voor vraagstukken van nu. Als verhalen gaan ze bovendien soms ook tegen ons moderne gevoel in. Maar juist dat zorgt ervoor dat we alert worden en de belangrijke vragen stellen die een samenleving met zich meebrengt.


Sociaal emotionele ontwikkeling:

De komende week leren de kinderen pestgedrag te stoppen. Wat moet je doen als je ziet dat iemand gepest wordt? Hoe help je de ander en hoe stop je pestgedrag? Sluit je je ogen en oren en doe je of je niks gezien hebt of zeg je er iets van en zoek je hulp? Met praktische oefeningen, filmpjes, interviews en liedjes leren de kinderen hoe ze hier mee om kunnen gaan.


Belangrijke data

Woensdag 4 oktober

Start Kinderboekenweek

Donderdag 6 oktober

Alle leerkrachten staken: leerlingen zijn vrij

Vrijdag 13 oktober

Kinderboekenmarkt

Dinsdag 17 oktober

Social media MR avond

Maandag 23 oktober t/m 27 oktober

Herfstvakantie

Maandag 30 oktober

Studiedag: alle leerlingen vrij (aansluitend op herfstvakantie)

Dinsdag 31 oktober

Start cultuurproject

Dinsdag 7 november

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8

Maandag 13 november

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7

Dinsdag 14 november

Voortgangsgesprekken groep 8

Dinsdag 28 november

Afsluiting cultuurproject van 17.00 uur tot 18.30 uurJuliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.