Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht mei

CITO Eindtoets groep 8

Op 16, 17 en 18 april hebben alle leerlingen van groep 8 de CITO Eindtoets gemaakt. De leerlingen hebben hard gewerkt en na deze toets-ochtenden was het heerlijk ontladen. We verwachten de resultaten deze week. 


Wandelen voor water

Voor de landelijke actie ‘Wandelen voor Water’ liepen de leerlingen uit groep 7 en 8 op woensdag 20 maart op de Bussumse hei: 6 kilometer met 6 liter water in hun rugzak. Door deze wandeling ervoeren ze een beetje wat kinderen in ontwikkelingslanden moeten doen om hun dorst te lessen. In de weken voor de loop hebben de leerlingen sponsoren gezocht. In totaal hebben zij ruim €1900,- opgehaald! Wij zijn enorm trots hen! Voor meer informatie over deze landelijke actie zie: www.wandelenvoorwater.nl. 


Berichtje uit de moestuin

Sinds enkele weken zijn de leerlingen van groep 4 en 5 aan het werk in de moestuin. De eerste dag hebben ze de grond bewerkt, zodat er geplant en gezaaid kon gaan worden. Met ondersteuning van 2 leskisten van de NME (Natuur, Milieu en Erfgoed-educatie) krijgen de leerlingen de ene week een theorie/praktijkles in de klas en de andere week een praktische les in de moestuin. Op dit moment zijn de volgende gewassen gezaaid: worteltjes, radijs, sperziebonen, stoksnijbonen en spinazie. In de klas is een proefje gedaan met het zaaien en afdekken van tuinkers. Ook zijn er uien en aardappelen aan de binnenkant bekeken. De verschillende structuren zijn besproken en getekend. De leerlingen vinden het erg leuk. En zonder de hulp van enthousiaste ouders zou het niet zo fijn verlopen. Hartelijk dank daarvoor!


Schoolvoetbal

Ook dit jaar heeft de Juliana Daltonschool weer meegedaan met het schoolvoetbal. Dit jaar waren we met 9 teams vertegenwoordigd. Helaas werd 1 middag afgelast vanwege het weer.

Enkele teams hebben een vervolg ronde gehaald, o.a. het meisjesteam uit groep 6.

Het jongensteam uit groep 6 is al met twee bekers thuisgekomen. Na het winnen van de poulewedstrijden, mochten zij door naar de halve finale. Het werd een spannende strijd, maar zowel de halve als de finale zelf werden gewonnen door middel van strafschoppen. Daarmee werden de jongens kampioen van Naarden-Bussum. Hier bleef het niet bij, want ook de finale om de titel 'Kampioen Gooi-Noord' werd door de jongens binnengesleept. Woensdag 22 mei mogen zij naar de district-finale in Houten. Jongens, heel veel succes en wij zijn trots op jullie!

Ook heel veel dank aan de coaches voor de begeleiding van de teams tijdens het schoolvoetbaltoernooi!


Koningsspelen

Op vrijdag 12 april waren de leerkrachten in alle vroegte aanwezig op het veld van SDO. Hier werd ook dit jaar de Koningsspelen gehouden voor onze school.

Het was een frisse dag, dus een gezamenlijke warming-up was nodig! Na deze warming-up bewogen alle groepjes leerlingen zich naar de diverse sport- en spelactiviteiten. Dit jaar werden er diverse onderdelen begeleid door leerlingen van het ROC-sport. Ook was er een voetbal-clinic van SDO en waren er twee onderdelen bootcamp. Dankzij de vele hulpouders is ook deze dag een groot succes geworden.


Gewijzigde verkeerssituatie Huizerweg

Waarschijnlijk heeft u het al vernomen via de streekbladen of zelf ondervonden. Bij deze attenderen wij u (ook) op een wijziging in de verkeerssituatie op de Huizerweg. Vanaf 29 april t/m 22 juni wordt gewerkt aan het her bestraten van de Huizerweg ter hoogte van het rijtje winkels en ‘t Mouwtje. Het werk wordt per rijbaan gefaseerd gedaan en vindt alleen doordeweeks plaats. Op zaterdag en zondag gaat de Huizerweg gewoon helemaal open voor verkeer.

De komende twee maanden geldt dus eenrichtingsverkeer op een deel van de Huizerweg.


Verzuimregistratie

Eind maart is een aantal scholen van Stichting Proceon bezocht door de Inspectie van Onderwijs. Eén van de onderdelen die streng beoordeeld werden, was de verzuimregistratie. Wanneer u een verlof wilt aanvragen, houdt u zich dan aan de regels die hiervoor gelden. Via de volgende link verlofaanvragen Rijksoverheid vindt u meer informatie over deze regels.

Ook is het belangrijk dat uw kind op tijd op school komt; dit moet worden bijgehouden door de leerkrachten. Wanneer uw kind meerdere keren te laat op school komt, zal de leerkracht daar met u en/of uw kind over in gesprek gaan.


Sponsorwandeling

Op woensdag 8 mei doen alle leerlingen mee met de sponsorwandeling. De kleuters en groep 3 lopen ongeveer 2,5 km en de groepen 4 t/m 8 ruim 5 km. We hopen op mooi wandelweer.

Voor de meivakantie hebben de kinderen een deelnameformulier meegekregen voor de sponsoring. Het goede doel is het Ushersyndroom. Het opgehaalde sponsorgeld kan dinsdag 7 mei en woensdag 8 mei worden ingeleverd bij de eigen leerkracht. Ook de opbrengst van de boekenmarkt van de Kinderboekenweek is naar Stichting Ushersyndroom gegaan.

Het Ushersyndroom is de meest voorkomende vorm van erfelijke doof blindheid. Onze leerlingen hebben in de maand april met een zelfgemaakte bril, van toiletrolletjes, een gymparcours af gelegd. Hiermee hebben zij kunnen ervaren hoe het is om zich met weinig zicht voort te bewegen.

De wandeling zal rond 08.45 uur starten en vindt plaats op landgoed De Beek. We vinden het leuk als u ons komt aanmoedigen! We starten en eindigen bij de ingang van het landgoed, net voorbij het viaduct over de A1.


Daltoninloop

De jaarlijks terugkerende Daltoninloop zal dit schooljaar plaatsvinden op woensdag 15 mei. Van 11.15 tot 12.00 uur bent u van harte welkom om eens wat langer in de klas van uw kind mee te kijken. Het is ook leuk om eens de andere (hogere) klassen te bezoeken, zodat u ook weet hoe het er daar aan toe gaat. De leerlingen willen u graag vertellen over het Daltononderwijs en de manier waarop er op school mee omgegaan wordt. We hopen weer vele ouders te mogen verwelkomen.


Schoolreis

Bijna is het zover: we gaan weer op schoolreisje! Groep 5, 6 en 7 gaan vrijdag 17 mei naar Drievliet in Den Haag. De leerlingen krijgen tijdens de lunch patat en een ijsje. Op donderdag 23 mei gaan de groepen 3 en 4 op schoolreisje. De bestemming wordt binnenkort aan de leerlingen bekend gemaakt. Beide dagen vertrekken de bussen rond 08.30/08.45 uur vanaf school en zijn tussen 16.00 en 16.45 weer terug.


Zomerfeest

Noteert u alvast in uw agenda: Zomerfeest 20 juni 2019!

Ook dit jaar organiseert de AC weer een zomerfeest voor alle kinderen en hun ouders. Op het schoolplein komen foodtrucks te staan. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen we het schooljaar gezellig met elkaar afsluiten.

Overige informatie volgt in het Julianabericht van juni.


Kamp groep 8

Groep 8 is na de CITO Eindtoets al druk bezig met de voorbereidingen voor het kamp naar Schiermonnikoog. Zij zullen 21 t/m 24 mei op kamp zijn en hebben er nu al veel zin in!


Belangrijke data

Woensdag 8 mei

Sponsorwandeling

Woensdag 15 mei

Daltoninloop

Vrijdag 17 mei

Schoolreisje groep 5, 6 en 7

Dinsdag 21 t/m vrijdag 24 mei

Schoolkamp groep 8

Donderdag 23 mei

Schoolreisje groep 3 en 4

Dinsdag 28 mei

Ouderavond schooltijden

Donderdag 30 mei

Hemelvaartsdag; alle leerlingen vrij

Vrijdag 31 mei

Dag na Hemelvaart; alle leerlingen vrijJuliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.